25d98dc9d20007bb046224fd3b0f1d3d.jpeg
Vrijstaande woningOnder bod

Santa ovaia – Largo Doutor António Abrantes Tavares

Vraagprijs: 180.000,- Kosten koper

Beschrijving

Wonen of verhuren in adembenemend Portugal

Droom je van een Portugees vakantiehuis of ben je op zoek naar een slimme investering? Deze schitterende woning in Santa Ovaia heeft alles in zich om een aantrekkelijk object om zelf te wonen of voor verhuur te worden. Het bouwplan en de gemeentelijke vergunningen liggen al klaar. Ontdek de mogelijkheden van deze rustgevende en magische plek in het midden van Portugal.

Kenmerken

Omvat 3 appartementen
Voor eigen gebruik en/of verhuur
Bouwvergunning en toeristische vergunning aanwezig!
Inclusief offertes van aannemer
Optioneel met bouw- en verhuurbegeleiding

Deze woning heeft een eigen website: santaovaia.nl

Bouwplannen

Met deze woning kies je voor een huis in ontwikkeling. De voorbereidingen zijn getroffen, dus je kunt direct plannen gaan uitvoeren. Dit kun je verwachten:

Bouwvergunning is afgegeven
Offertes van een aannemer liggen klaar
Toeristische vergunning tot verhuur is er
Bouw- en verhuurbegeleiding zijn mogelijk

De grootste troeven van dit huis zijn de grootte, de tuin en het adembenemende uitzicht over de vallei en de bergen. Een plek waar je vakantie wilt vieren of thuis wilt komen.
Na een flinke verbouwing, ziet de woning er ongeveer zo uit.

Appartement 1
Het eerste appartement ligt aan de voorkant van de woning en kijkt dus uit op straat. Er is 1 slaapkamer, waardoor het appartement prima is voor een single of voor een stel.

Appartement 2
Het tweede appartement lijkt op de eerste, maar is iets groter. Hierdoor is dit appartement met zijn 2 slaapkamers geschikt voor een gezin of een kleine groep vrienden. Je loopt vanuti de woonkeuken zo het terras op en borrelt daar met uitzicht op de vallei en bergen.

Appartement 3
Het derde appartement heeft 2 slaapkamers en een vide waardoor je goed als gezin hier kunt vertoeven. De vide is groot genoeg om een slaapkamer te zijn voor je kind of om bijvoorbeeld je koffers in op te bergen. Op het grote terras aan de achterkant plaats je ligstoelen en een picknicktafel en geniet je van de zon en het uitzicht op de vallei, want het ligt op het zuiden. Toch te warm? Dan is er aan de voorkant ook een terras waar het iets koeler is.

Alle drie de appartementen hebben een eigen entree en zijn apart te gebruiken. Maar ook te verbinden met elkaar. Dus functioneel ook voor grotere gezinnen of meer gezinnen samen.

Kelder

Onder de gehele woning komt een kelder. Deze voormalige wijnkelder krijgt een wasruimte en bevat allerlei technische installaties. Wil je in de toekomst nog uitbreiden? Bij de aanvraag van de bouwvergunning zijn in de kelder nog 2 appartementen ingetekend, dat is dus mogelijk. Verder is er onderaan de tuin, met privacy vanaf het huis, een mogelijkheid tot 2 Safari tenten of Yurts te plaatsen, die apart te verhuren zijn. Hoeft niet, kan wel!

Tuin

De woning ligt aan de voorzijde en de tuin achter bestaat uit meerdere naar beneden lopende terrassen. Gescheiden door grote natuurstenen muren.
Het eerste terras, aan het huis, is in te delen voor eigen gebruik. Hier is ook een waterput! Het terras daaronder geeft ruimte voor een riante eettafel, lange lounge banken, een buitenkeuken, ligstoelen, een moestuin etc. Een terrras lager is alvast een zwembad gegraven. Op dit terras zijn wijnranken, citroen – sinaasappel – en mandarijnenbomen voor een natuurlijke schaduw.

Het onderste terras is nu nog leeg. Dit zou een perfecte plek zijn voor een tent of verschillende schommelstoelen waar je ’s avonds de sterren aan de hemel telt terwijl je terugdenkt aan de heerlijke dag die je hebt gehad.

Hoe je het ook gebruikt, het uitzicht vanaf alle terrassen is werkelijk magnifiek.

Mogelijkheden

Deze woning heeft volop mogelijkheden voor verhuur. Met een rendement van al snel 8% en meerdere appartementen om te verhuren is het een slimme belegging. Liever zelf genieten van de Portugese zon? Koop de woning dan aan als groot familiehuis of kies voor een combinatie van bewonen en verhuren. Opties genoeg.

Weinig ervaring met verbouwen of verhuren? Maak gebruik van een bouwbegeleider die het project overziet en werk met verhuurmanagement. Zo hoef je zelf niet aanwezig te zijn om nieuwe gasten te ontvangen.

Santa Ovaia

De plaats Santa Ovaia ligt in het midden van Portugal, aan de voet van de Serra de Estrella en valt onder de provincie van Coimbra. Het plaatsje kenmerkt zich door de rust en de dorpse sfeer, in de buurt zie je de wijnranken, de groene bomen en de akkertjes die de omgeving zo kenmerken. Je komt hier om je volledig van de wereld af te kunnen sluiten en te ontspannen. In eigen tuin zijn druivenranken en groeien de sinaasappels, citroenen en mandanrijnen aan de bomen. Een zwembad met uitzicht over de bergen en schaduw onder de fruitbomen. Een idyllische plek om thuis te komen.

Omgeving

Santa Ovaia is klein maar fijn. En er is voldoende te doen in de omgeving. Het ligt aan de voet van de Serra da Estrela, het hoogste en bekendste gebergte van Portugal en een populair skioord in de winter. De omgeving kent drie grote rivieren, de rivier de Alva, de Mondego en de Dão. Elk dorp aan één van deze rivieren heeft zijn eigen rivierstrand, allemaal hebben ze wel iets bijzonders. Veel couleur locale met een barretje met koude tapbiertjes, terrasjes voor de lunch of een borrel of juist veel vertier voor de kleintjes. Binnen een half uur rijden vind je er tientallen, ook op enkele auto minuten afstand.

De steden Oliveira do Hospital of Tábua zijn slechts een kwartiertje rijden. Verderop ligt Coimbra, een prachtige universiteitsstad. Verdwaal hier door de kleine straatjes, geniet van de Portugeese Fado en drink heerlijke port op een van de terassen. Het Portugeese platteland is ongekend populair onder de Portugeesen. In de zomermaanden veranderen de rustige plaatsjes in toeristische trekpleisters, waar veel activiteiten worden georganiseerd. Je kunt kanoën mountainbiken of een quad huren. Of bezoek 1 van de 7 wonderen van Portugal, Piódão. Een prachtig dorp van leisteen, alsof je door een sprookje loopt.

Wil je genieten van de zee? Bezoek dan de stranden Figueira da Foz of Mira. Deze stranden liggen op circa een uur rijden afstand en hebben elk hun eigen charme.

Woonoppervlakte en buitenruimte
Het totale bruto oppervlakte van de woning bedraagt 403m2. Voor de verdeling over de verdiepingen en de plattegronden, verwijzen wij naar de plattegronden.
Het perceel bestaat uit 3 nummers en in totaal is er 1497m2 aan grond.

Disclaimer
Deze informatie is zorgvuldig samengesteld. Er wordt vanuit onze kant geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Live or let in breathtaking Portugal
 
Dreaming of a Portuguese holiday home or looking for a smart investment? This stunning property in Santa Ovaia has everything to become an attractive property to live in yourself or to rent out. The building plan and municipal permits are already in place. Discover the possibilities of this peaceful and magical place in the middle of Portugal.
 
Features
 
Includes 3 flats 
For own use and/or rental
Building permit and tourist license available!
Including quotes from contractor
Optional with building and rental supervision
 
Building plans
 
With this property, you choose a house in development. Preparations have been made, so you can start implementing plans right away. This is what you can expect:
 
Building permit has been issued
Quotes from a contractor are ready
Tourism permit to let is in place
Building and rental supervision are possible
 
The biggest assets of this house are its size, garden and breathtaking views over the valley and mountains. A place you want to holiday or come home to. 
After a substantial renovation, the house looks something like this. 
 
Flat 1
The first flat is at the front of the house and thus overlooks the street. There is 1 bedroom, making the flat fine for a single or for a couple. 
 
Flat 2
The second flat is similar to the first, but slightly larger. This makes this 2-bedroom flat suitable for a family or a small group of friends. You can walk from the kitchen onto the terrace and have a drink with views of the valley and mountains.
 
Flat 3
The third flat has 2 bedrooms and a mezzanine, making it ideal for a family. The loft is large enough to be a bedroom for your child or to store your suitcases, for example. On the large terrace at the back you can place deck chairs and a picnic table, enjoy the sun and the view of the valley, as it faces south. If it`s too hot, then there is also a terrace at the front that is slightly cooler.
 
All three flats have their own entrance and can be used separately. But they can also be connected to cater for larger families or several families together. 
 
Basement
There is a large cellar under the entire house. This former wine cellar will have a laundry room and contain all kinds of technical installations. Would you like to expand in the future? The building permit application includes two more flats in the basement, so it’s possible. Furthermore, at the bottom of the garden, with privacy from the house, there is a possibility to set up 2 Safari tents or Yurts, which can be rented out separately. Not necessary, but possible!
 
Garden
The house is at the front and the garden behind consists of several terraces running downwards. Separated by large natural stone walls. 
The first terrace, at the house, can be divided for your own use. There is also a well here! The terrace below provides space for a large dining table, long lounge sofas, an outdoor kitchen, sun loungers, a vegetable garden, etc. One terrace below, a swimming pool has already been dug. On this terrace are vines, lemon – orange – and tangerine trees for natural shade. 
 
The lower terrace is currently empty. This would be a perfect spot for a tent or several rocking chairs where you count the stars in the sky at night while thinking back on the wonderful day you had. 
 
However, you use it, the view from all the terraces is truly magnificent.
 
Opportunities
 
This property has plenty of rental potential. With a yield of easily 8% and several flats to rent out, it is a smart investment. Would you rather enjoy the Portuguese sun yourself? Then purchase the property as a large family home or opt for a combination of living and renting. Options aplenty.
 
Little experience in renovating or letting? Use a construction supervisor to oversee the project and work with rental management. That way you don’t have to be there to welcome new guests yourself. 
 
Santa Ovaia
 
The town of Santa Ovaia is located in central Portugal, at the foot of the Serra de Estrella and falls under the district of Coimbra. The town is characterized by its tranquility and village atmosphere; nearby you can see the vines, green trees and fields that characterize the area. You come here to completely shut yourself off from the world and relax. In its own garden are grapevines orange, lemon and tangerine trees.  You may want to have a swimming pool with views over the mountains and shade under the fruit trees. An idyllic place to come home to. 
 
Surroundings
 
Santa Ovaia is small but quaint village. And there is plenty to do in the area. It lies at the foot of the Serra da Estrela, Continental Portugal’s highlands and consequently Portugal’s highest peaks at 2000 meters above sea level, making them most famous mountain range as well as popular ski resort in winter. The surrounding area has three major rivers, the River Alva, the Mondego and the Dão. Each of these villages have their own river beach, all with differentiating characteristics. Lots of couleur locale with a bar with cold draught beers, terraces for lunch or drinks, and lots of entertainment for the children. This region is also renown for one of Europe’s unique cheese types known as the Serra da Estrella cheese, it is only produced in this region made of the Bordaleira sheep milk, that is autochthonous mountain breed and nowhere else in the world. This region also produces some great wines, chorizo, prosciutto, goat´s cheese, and a unique wool from the Bordaleira sheep wool they produce cloaks, jackets trousers, wall insolation, carpets etc.    
 
Within half an hour’s drive you will find dozens more of these river beaches, all of them a few minutes’ drive away from each other. This region is steeped in history with magnificent nobleman’s manor houses, medieval churches, and the Hospitaller Knights chapel, currently known as the Knights of Malta, with the 700-year-old knight´s tomb in the town of Oliveira do Hospital. You may also like visit a small Roman theatre which is around 1600 years old ( The only one of its kind in the Iberian Peninsula) as well as stone age monoliths around 7 thousand years old.   
 
The town of Oliveira do Hospital founded by the Hospitaller Knights, hence the name of the town, or the town of Tábua are only fifteen minutes away. Further away is Coimbra, a beautiful academic city, boasting one of the oldest universities in Europe with 730 years of continuous educational existence, founded in the year 1290. Loose yourself amongst the small medieval old streets, enjoy Portuguese Fado and drink delicious port on one of the many terraces available. The Portuguese countryside is incredibly popular among the Portuguese. In the summer months, the quiet villages turn into tourist attractions, where many activities are organized. You can canoe, mountain bike or rent a quad. Or visit 1 of Portugal’s 7 wonders, Piódão. A beautiful village made of slate, it´s like walking back in time through a fairy tale. 
 
Want to enjoy the sea? Then visit the beaches of Figueira da Foz, Mira or Tocha. These beaches are about an hour’s drive away and each has its own charm.
 
Living space and outdoor area
The total gross area of the edified property is 403m2. distributed amongst the floors and floor plans, please refer to the floor plans.
The plot consists of 3 articles and a total of 1497m2 of land.
 
Disclaimer
This information has been carefully compiled. No liability is accepted from our side for any incompleteness, inaccuracy or its consequences. All dimensions and areas given are indicative.

Toon meer


Eigenschappen

Overdracht

 • Prijs Vraagprijs: 180.000,- Kosten koper
 • Status Onder bod
 • Aanvaarding In overleg

Woonoppervlakte & perceel

 • Woonoppervlakte 403 m2
 • Perceel 1649 m2

Bouw

 • Huidig gebruik Woonruimte/recreatie
 • Type woning Vrijstaande woning

Indeling

 • Aantal kamers 11
 • Aantal slaapkamers 7
 • Aantal badkamers 3

Locatie

 • Plaats: Santa ovaia
 • Adres: Largo Doutor António Abrantes Tavares

Buurtinformatie


Plattegrond


Ons proces in 6 stappen

Wij staan je graag bij gedurende het hele aankoopproces van je nieuwe huis en geven je de extra persoonlijke aandacht die jij verdient!

1

Icon Stap 1

Wil je dit huis graag fysiek bekijken? Maak dan een afspraak voor een bezichtiging.

2

Icon Stap 2

Tijdens de bezichtiging kun je al jouw vragen over het huis stellen aan de makelaar, zodat je daarna een weloverwogen keuze kunt maken.

3

Icon Stap 3

Zie jij jezelf hier al wonen? Breng dan een bod uit op het huis.

4

Icon Stap 4

Word je bod geaccepteerd, dan ga je - nadat de bedenktijd verstreken is - de hypotheek regelen.

5

Icon Stap 5

Zodra de hypotheek akkoord is word je op de hoogte gebracht van het goede nieuws en ben je klaar om naar de notaris te gaan.

6

Icon Stap 6

Bij de notaris onderteken je alle belangrijke documenten en daarna vindt de sleuteloverdracht plaats. Het verhuizen kan beginnen!


Bereken je hypotheek


Ons aanbod in de buurt


Meer over ons

Thumb Vacatures

Vacatures

We zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Geef jouw carrière een boost bij Thoma Post Makelaars.

Lees meer.

Thumb Woonwensen

Thoma Post Woonwensen

Blijf op de hoogte van ons aanbod en nieuwbouwprojecten.

Lees meer.

Thumb Woontrends

Woon- en werktrends

Nieuwsgierig naar de woon- en werktrends voor 2022? Bekijk onze tips.

Lees meer.