Deventer – Keizerstraat 37, Prijs op aanvraag

VERKOOP PER INSCHRIJVING
Aan één van de voornaamste straten van Deventer, in hartje centrum en nabij het NS station is dit bijzondere karakteristieke herenhuis gelegen. Het pand is gebouwd in 1881 (neorenaissance-stijl) en heeft vandaag de dag nog steeds een statige uitstraling. Wanneer u de deur uitstapt bevindt u zich midden in het centrum met alle voorzieningen in de buurt.
Het object leent zich, dankzij de bestemming, uitstekend om zowel WONEN als WERKEN te combineren.

OPPERVLAKTE:
Kelder(stahoogte) : ca. 21 m²
Begane grond : ca. 130 m²
1e verdieping : ca. 107 m2 + dakterras van 22 m2
2e verdieping/zolder : ca. 70 m2

PARKEREN:
Buiten is ruimte voor 5 parkeerplaatsen op eigen terrein ook is er een fietsenberging aanwezig.

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING:
Er is gekozen voor een Verkoop bij Inschrijving, waarbij de volgende kijkmomenten zijn gekozen:

• woensdag 22 juli van 13.30 tot 15.00 uur
• maandag 31 augustus van 10.30 tot 12.00 uur
• donderdag 17 september van 13.30 tot 15.00 uur

PROCEDURE KIJKDAGEN
Wanneer u op een van de kijkdagen het object wenst te bezichtigen, kunt u telefonisch contact opnemen met ons kantoor om een bezichtiging in te plannen. In verband met de Corona-maatregelen, plannen wij maximaal 4 personen per blok van 30 minuten. Per gegadigde kunnen maximaal 2 personen bezichtigen.

Voor belangstellenden is een website samengesteld, http://www.keizerstraat37.nl , via ons kantoor of per mail kunt u een toegangscode aanvragen als u documentatie wenst te downloaden.
Tijdens de kijkmomenten worden géén documenten ter hand gesteld.
Biedingen kunnen tot en met VRIJDAG 18 SEPTEMBER 16.00 UUR uitsluitend door middel van het speciaal voor deze verkoop opgestelde biedingsformulier welke te downloaden is via de website.
Verkoper zal daarna en derhalve niet eerder dan in week 39 op basis van de gedane voorstellen bepalen met welke kandida(a)t(en) hij eventueel een gesprek wenst aan te gaan of aan welke partij het object wordt gegund. De gunning zal in principe aan de hoogste bieder zijn, maar ook zijn plannen en het toekomstig gebruik zijn mede bepalend, zulks uitsluitend ter beoordeling van verkoper.

AKTE VAN LEVERING:
Zodra verkoper en koper overeenstemming hebben bereikt, wordt voor rekening van koper door de notaris van diens keuze een Akte van levering opgesteld op basis van de getekende koopovereenkomst.
De levering zal uiterlijk in week 46 2020 plaatsvinden, of in overleg een andere datum.

VOORZIENINGEN:
Casco verkeert het pand in goede staat. De afwerking is naar eigen wens en invulling op te waarderen, mede afhankelijk van het voorgenomen gebruik..

KADASTRALE GEGEVENS:
Gemeente: Deventer
Sectie: E
nummer 6000
Groot: 470 m² eigen grond

BESTEMMINGSPLAN:
Het object valt onder het bestemmingsplan “Binnenstad” en de bestemming is “Gemengd”, hetgeen het volgend gebruik mogelijk maakt:
– kantoor, dienstverlening en wonen op de verdiepingen;
– specifieke vorm van wonen – verdieping’: woningen al dan niet in combinatie met een beroep of bedrijf aan huis
conform het gestelde in lid 34.2, waarbij deze functie alleen is toegestaan in de tweede en hogere bouwlaag van
een gebouw.
Er is een omgevingsvergunning afgegeven door de Gemeente Deventer voor wonen op de begane grond.

BIJZONDERHEDEN:
– onderdeel van beschermd stadsgezicht (beeldbepalend pand)

STAAT VAN OVERDRACHT:
Uitgangspunt is dat het object “as is, where is” wordt verkocht en overgedragen in de (feitelijke) staat waarin het verkochte zich thans bevindt. Mede gelet hierop en onverminderd het overigens in de verkoopbrochure bepaalde, wordt hierbij bepaald dat indien het verkochte of een deel daarvan eigenschappen heeft of mist respectievelijk gebreken heeft, van welke aard of omvang dan ook, dat
(1.) dit nimmer aanleiding zal zijn tot ontbinding, vernietiging of wijziging van de onderhavige overeenkomst of tot enigerlei verrekening;
(2.) koper verkoper nimmer zal aanspreken tot het betalen van enige schadevergoeding, in welke vorm ook.

De baten, lasten, belastingen, heffingen en dergelijke komen voor rekening van koper met ingang van de datum van de notariële overdracht. De dan lopende baten, lasten, belastingen, heffingen en canons, zullen per die datum tussen partijen naar rato van tijd worden verrekend. Deze verrekening vindt gelijktijdig plaats met de betaling van de koopsom.

BANKGARANTIE:
Bankgarantie c.q. waarborgsom ter grootte van 10 % van de koopsom, te voldoen op de kwaliteitsrekening direct na gunning

Disclaimer
Alhoewel deze tekst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld kunnen noch opdrachtgever noch Thoma Post Bedrijfsmakelaars aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden dan wel voor verwachtingen gebaseerd op deze tekst, welke als vrijblijvende informatie dient te worden beschouwd. Overigens wordt onze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat, in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd krachtens de door ons afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Meer informatie over dit object

Deventer – Keizerstraat 37, Prijs op aanvraag

Kenmerken

Overdracht

Koopprijs
Prijs op aanvraag
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Huidig gebruik
Woonruimte
Bouwvorm
Bestaande bouw
Bouwjaar
1881

Oppervlakte & inhoud

Woonoppervlakte
307 m2
Perceel oppervlakte
470 m2
Inhoud
1.000 m3

Indeling

Aantal kamers
11