96fa4ba7167d5b24f1f23a20e5abdb03.jpeg

Amsterdam – Wenslauerstraat 69-A2

Vraagprijs: 595.000,- Kosten koper

Beschrijving

* English translation below*

Aantrekkelijke en lichte woning op de rustige, gezellige en autoluwe Wenslauerstraat

Dromen komen uit aan de Wenslauerstraat 69A2. Hier wil je vooral je ogen openhouden in plaats van sluiten. Alles is mooi, alles nodigt uit om er meteen te willen wonen. De buurt galmt: welkom, terwijl het appartement de openslaande deuren opent naar het balkon. Snel last van keuzestress? Succes, want hier heb je zelfs de keuze uit twee slaapkamers om ‘s nachts verder te dromen.

De woning heeft een eigen website: wenslauerstraat69a2.nl

En dat allemaal op eigen grond!

Kenmerken

– Strak gerenoveerd appartement
– Met balkon richting zuiden
– Twee slaapkamers
– Levendig en mooi wonen in Oud-West
– Eikenhouten vloer in gehele woning

Wonen

Als je op de 2e verdieping in het appartement aankomt, verwelkomt de hal je meteen warm. Zo ruim zie je ze niet vaak. Dubbele deuren met glas verraden waar de woonkamer is. De eikenhouten vloer die je door het gehele appartement ziet ligt mooi in de lengte, waardoor de kamer nog langer lijkt.

Openslaande deuren geven een opgang naar het balkon. Alleen voor de sfeer wil je ze al meteen open doen. Alle muren en het plafond zijn strak wit. Het ziet er allemaal picobello uit.

De woonkamer loopt direct door in de keuken, waardoor het eet- en zitgedeelte gezellig in elkaar overlopen. De ruimte nodigt uit om zo’n lekkere hangbank neer te zetten, grote zwart-wit foto aan de wand er tegenover. Loveseat erbij, plant ernaast en je brengt hier heerlijke ontspannen avonden met jezelf door of in gezelschap. Zolang dit je thuis is, is het goed.

Koken

Doordat de keuken grenst aan de voorzijde van de woning, hoef je je nooit te vervelen tijdens het koken. Beetje in de pannen roeren, beetje naar buiten koekeloeren. De keuken is in de renovatie meegenomen, dus met een afwasmachine en oven ben je ook van de gemakken voorzien. Koken doe je op gas. Met een witte keuken en donker blad zit je qua smaak safe.

De ruimte nodigt uit om een grote eettafel neer te zetten, om daar vervolgens gezellig lang aan te tafelen. Mooie vaas bloemen erop. Als je meer kastruimte nodig hebt dan dat er nu standaard in de keuken aanwezig is, is er genoeg plaats om naast de tafel een extra en mooie kast te plaatsen. Voor servies of voor een luxe koffiemachine als beste medicijn tegen elk ochtendhumeur.

Slapen en baden

Wat een droom: twee slaapkamers! De kleinere slaapkamer grenst aan de achterzijde en daarmee ook aan het balkon. Wat zo fijn is aan deze slaapkamer, is dat je ‘m echt als slaapkamer kunt gebruiken. Wel zo feng shui. Geen afleiding met kasten of andere spullen. Om de hoek heb je de badkamer, handig.

De grotere slaapkamer grenst aan de voorzijde. Gebruik de ruimte als slaapkamer met grote kast, kleed en alles wat jij graag bij de hand hebt. Of tover ‘m om als kantoor, met een kast tot het plafond voor al je opbergspullen. Ben je een enthousiaste sporter? Leef je uit. Wat je wens ook is, er is genoeg ruimte voor ideeën.

Met deze badkamer krijgt stress geen kans. Badder met kaarsen op de rand en kom helemaal tot rust. Maar als je even praktisch snel de deur uit wilt, dan pak je gewoon de douche. De badkamer is fris met witte wanden en een donkergrijze vloer. Zet er een kast neer zodat je je favoriete producten bij de hand hebt. Met wat groene planten die weinig licht nodig hebben, is het al helemaal een ruimte die je eigenlijk niet wilt verlaten.

Buitenleven

Vanuit de keuken en de slaapkamer loop je zo het balkon op. Deze ligt op het zuiden, dus ideaal is een understatement. Er liggen zelfs tegels – fancy en handig tegelijk. Zet er een balkonset neer en je verslijt hier geheid menig zonnig moment. Bloemen erbij en jij bent er helemaal klaar voor. Met recht een uitbreiding van je woonkamer.

Woonoppervlakte en buitenruimte
Het netto woonoppervlakte bedraagt 71m2. Het balkon heeft een oppervlakte van 4m2. Door de openslaande deuren betrek je dit snel bij je woonkamer en heb je een heerlijke buitenruimte.

Locatie

Gelegen in het hart van de Bellamybuurt in Oud-West, levendig en inspirerend. Er is genoeg te doen en toch heerst er een bepaalde kalmte en haast een dorps gevoel. Aan creativiteit geen gebrek. Je woont om de hoek bij de Foodhallen (en dus Filmhallen!) en de Ten Katemarkt. Bij de Kinkerstraat vind je alles in winkels wat je zoekt en waarvan je niet eens wist dat je het zocht. Duik het Vondelpark in voor een hardlooprondje en als je de ronde groter wilt maken, pak je ook nog het Rembrandtpark erbij. Met kinderen ga je naar de stadsboerderij Zimmerhoeve om de hoek, voor rust naar de Natuurtuin Slatuinen.

Binnen tien minuten ben je met de fiets in De 9 Straatjes. Er zijn tal van tramverbindingen in de buurt, maar als je zin hebt om te fietsen dan ben je met een kwartier op Amsterdam Centraal. Je wandelt in vijf minuten naar een van de lekkerste koffietentjes: Lot61.

Sportief type? Om de hoek ga je naar ’t Gymlokaal en met een paar minuten ben je bij PLTS Reformer Pilates, Rocycle, Studio 191 West, Delight Yoga of Rasalila.

De Clerqstraat en De J.P. Heijestraat is gezellig met leuke barretjes en als je een lekkere hap wilt eten of afhalen, zit je hier ook helemaal goed. We noemen even De Japanner, Massimo Gelato, Spaghetteria, Edel, Michelin ster restaurant Daalder, Lot 61, Pazzi, Bar Centraal, Waterkant, LAB 111, … ach we kunnen wel doorgaan, maar we denken dat je het al begrijpt: wonen in de Wenslauerstraat is volop genieten geblazen.

Onderhoud

Het appartement maakt onderdeel uit van een complex dat geheel tussen 2007 en 2009 is vernieuwd. Tijdens de renovatie is bijna alles aangepakt, waaronder: fundering, geluidsisolatie vloer, indeling, plafonds, wanden, stuukwerk, leidingen, elektra, c.v. installatie, de gevel is opnieuw gevoegd, nieuwe kozijnen, dubbele beglazing, nieuwe keuken en badkamer. Het appartement is geheel voorzien van een fraaie eikenhouten vloer. De VvE is actief en houdt het gebouw mooi in stand door gereled onderhoud te plegen. In 2019 is de achterkant geschilderd, de voorkant in 2020. De balkons zijn toen ook meegenomen en ook het hekwerk is vernieuwd naar een onderhoudsvrij aluminium hekwerk.

Binnenkort zijn er plannen om het trappenhuis nog fraaier te maken. De kosten hiervoor worden door de verkopers betaald, op basis van de offerte die er ligt.

De huidige bewoners bewonen de woning met zorg. Keuken apparatuur is grotendeels al vervangen. De c.v. ketel is van 2009 en wordt jaarlijks onderhouden. De woning is goed geïsoleerd en de huidige bewoners hebben weinig verwarming nodig om het behaaglijk te hebben binnen.

De woning is verder tip top, verhuizen dus!

VvE
De VvE bestaat uit 4 leden. De service kosten bedragen nu € 59 per maand. Het onderhoud en de vergaderingen zijn in eigen beheer, maar prima geregeld. Zo is er een meerjaren onderhoudsplanning en is er een reservering van circa € 8.000 voor het toekomstige onderhoud. Op korte termijn staat er niets op de planning.

Oplevering
In overleg, voorkeur eigenaar is rond begin september/oktober.

Disclaimer
Deze informatie is zorgvuldig samengesteld. Er wordt vanuit onze kant geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.
———————————————————————————————————————————————
Attractive and bright apartment on the quiet, cozy and car-free Wenslauerstraat

Dreams come true at Wenslauerstraat 69A2. Here you especially want to keep your eyes open instead of closing them. Everything is beautiful, everything invites you to live there right away. The neighborhood echoes: welcome, while the apartment opens the doors to the balcony. Quickly suffering from choice stress? Good luck, because here you even have the choice of two bedrooms to continue dreaming at night.

This apartment has an own website: wenslauerstraat69a2.nl

And all on private land!

Characteristics

– Beautifully renovated apartment
– With balcony facing south
– Two bedrooms
– Lively and beautiful living in Old-West
– Oak floor in whole house

Living

When you arrive at the apartment on the 2nd floor, the hallway immediately welcomes you warmly. You don’t often see them this spacious. Double doors with glass show you where the living room is. The oak floor that you see throughout the apartment is beautifully laid lengthwise, making the room seem even longer.

French doors give an entrance to the balcony. Just for the ambiance, you’ll want to open them right away. All the walls and the ceiling are clean white. It all looks perfect.

The living room leads directly into the kitchen, making the dining and sitting areas cozy. The space invites you to put one of those nice hanging sofas down, big black and white photo on the wall opposite. Loveseat there, plant next to it and you will have delicious relaxing evenings with yourself or in company. As long as this is your home, it’s good.

Cooking

Because the kitchen is adjacent to the front of the house, you never get bored while cooking. A bit of stirring in the pans, a bit of peeking outside… The kitchen was included in the renovation, so with a dishwasher and oven you are also provided with the comforts. Cooking is done on gas. With a white kitchen and dark countertop you are safe in terms of taste.

The room invites you to place a large dining table, to have a nice long dinner. Beautiful vase of flowers on it. If you need more cupboard space than is currently standard in the kitchen, there is plenty of room to place an extra beautiful cabinet next to the table. For crockery or for a luxury coffee machine as the best medicine against any morning mood.

Sleeping and bathing

What a dream: two bedrooms! The smaller bedroom is adjacent to the rear and therefore also to the balcony. What is so nice about this bedroom is that you can really use it as a bedroom. Very feng shui. No distractions with cabinets or other stuff. Around the corner you have the bathroom, which is convenient.

The larger bedroom adjoins the front. Use the room as a bedroom with large closet, rug and everything you like to have at hand. Or turn it into an office, with a cabinet to the ceiling for all your storage stuff. Are you an enthusiastic athlete? Go for it. Whatever your wish, there is plenty of room for ideas.

With this bathroom, stress won’t have a chance. Take a bath with candles on the edge and completely relax. But if you want to get out the door in a practical hurry, just grab the shower. The bathroom is fresh with white walls and a dark gray floor. Put a cabinet there so you have your favorite products on hand. With some green plants that need little light, it will become the perfect bathroom.

Outdoor living

From the kitchen and the bedroom you can walk onto the balcony which faces south. To say that is ideal is an understatement. There are even tiles – fancy and convenient at the same time. Put a balcony set here and you are sure to spend many sunny moments. Add some flowers and you’re all set. A true extension of your living room.

Living area and outdoor space
The net living area is 71m2. The balcony has an area of 4m2. Through the double doors you can quickly involve your living room and you have a lovely outdoor space.

Location

Located in the heart of the Bellamy neighborhood in Oud West, lively and inspiring. There is plenty to do and yet there is a certain calm and almost a village feeling. There is no lack of creativity. You live around the corner from the Foodhallen (and therefore Filmhallen!) and Ten Katemarkt. On Kinkerstraat you’ll find everything you’re looking for in stores you didn’t even know you were looking for. Dive into the Vondelpark for a run and if you want to make the lap bigger, grab the Rembrandtpark as well. With children go to the city farm Zimmerhoeve around the corner, for peace and quiet to the Nature Garden Slatuinen.

Within ten minutes you can be in De 9 Straatjes by bike. There are plenty of streetcar connections nearby, but if you feel like cycling you can reach Amsterdam Central Station in fifteen minutes. You can walk to one of the best coffee shops in Amsterdam in five minutes: Lot61.

Sporty type? Around the corner you’ll find ’t Gymlokaal and in a few minutes you can be at PLTS Reformer Pilates, Rocycle, Studio 191 West, Delight Yoga or Rasalila.

De Clerqstraat and De J.P. Heijestraat are cosy with nice bars and if you want to eat in or take out, this is the place to be. We’ll just mention De Japanner, Massimo Gelato, Spaghetteria, Edel, Michelin star restaurant Daalder, Lot 61, Pazzi, Bar Centraal, Waterkant, LAB 111, … we could go on, but we think you already understand: living in the Wenslauerstraat is a pleasure.

Maintenance

The apartment is part of a complex that was completely renovated between 2007 and 2009. During the renovation, almost everything has been tackled, including: foundation, soundproofing floor, layout, ceilings, walls, plasterwork, pipes, electricity, central heating system, the facade has been repointed, new window frames, double glazing, new kitchen and bathroom. The apartment is fully equipped with a beautiful oak floor. The VvE is active and keeps the building nicely maintained by performing regular maintenance. In 2019 the back was painted, the front in 2020. The balconies were also included and the fencing was renewed to a maintenance free aluminum fence.

Soon there are plans to make the stairwell even more beautiful. The costs for this will be paid by the sellers, based on the quote that is there.

The current residents inhabit the house with care. Kitchen equipment has been largely replaced. The central heating boiler is from 2009 and is maintained annually. The house is well insulated and the current residents need little heating to be comfortable inside.

Furthermore, the house looks great, so time to move!

Owner’s association
The owner’s association consists of 4 members. The service costs are now € 59 per month. The maintenance and meetings are self-managed, but well regulated. There is a multi-year maintenance plan and there is a reserve of approximately € 8,000 for future maintenance. In the short term there is nothing planned.

Delivery
In consultation, owner prefers around early September / October.

Disclaimer
This information has been carefully compiled. No liability is accepted from our side for any incompleteness, inaccuracy or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative.

Toon meer


Eigenschappen

Overdracht

 • Prijs Vraagprijs: 595.000,- Kosten koper
 • Status Verkocht onder voorbehoud
 • Aanvaarding In overleg

Woonoppervlakte & perceel

 • Woonoppervlakte 71 m2

Bouw

 • Huidig gebruik Woonruimte
 • Energielabel C

Indeling

 • Aantal kamers 3
 • Aantal slaapkamers 2
 • Aantal badkamers 1
 • Voorzieningen Mechanische ventilatie, TV kabel

Locatie

 • Provincie: Noord holland
 • Plaats: Amsterdam
 • Adres: Wenslauerstraat 69
 • Postcode: 1053 AX

Buurtinformatie

Leeftijd van de buurtbewoners

 • 10% 0 - 15 jaar
 • 10% 15 - 25 jaar
 • 45% 25 - 45 jaar
 • 23% 45 - 65 jaar
 • 13% 65+ jaar

Huishoudens

 • 63% Eenpersoons
 • 15% Met kinderen
 • 23% Zonder kinderen

Koop / huur

 • 71% Koop
 • 29% Huur

Mannelijke buurtbewoners

8.170

Vrouwelijke buurtbewoners

8.365

Inwoners Amsterdam

437.582

Inwoners Amsterdam

445.051

Auto’s

0.5 per huishouden

Gemiddelde vraagprijs

569.890,-


Plattegrond


Ons proces in 6 stappen

Wij staan je graag bij gedurende het hele aankoopproces van je nieuwe huis en geven je de extra persoonlijke aandacht die jij verdient!

1

Icon Stap 1

Wil je dit huis graag fysiek bekijken? Maak dan een afspraak voor een bezichtiging.

2

Icon Stap 2

Tijdens de bezichtiging kun je al jouw vragen over het huis stellen aan de makelaar, zodat je daarna een weloverwogen keuze kunt maken.

3

Icon Stap 3

Zie jij jezelf hier al wonen? Breng dan een bod uit op het huis.

4

Icon Stap 4

Word je bod geaccepteerd, dan ga je - nadat de bedenktijd verstreken is - de hypotheek regelen.

5

Icon Stap 5

Zodra de hypotheek akkoord is word je op de hoogte gebracht van het goede nieuws en ben je klaar om naar de notaris te gaan.

6

Icon Stap 6

Bij de notaris onderteken je alle belangrijke documenten en daarna vindt de sleuteloverdracht plaats. Het verhuizen kan beginnen!


Ons aanbod in de buurt


Meer over ons

Thumb Vacatures

Vacatures

We zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Geef jouw carrière een boost bij Thoma Post Makelaars.

Lees meer.

Thumb Woonwensen

Thoma Post Woonwensen

Blijf op de hoogte van ons aanbod en nieuwbouwprojecten.

Lees meer.

Thumb Woontrends

Woon- en werktrends

Nieuwsgierig naar de woon- en werktrends voor 2022? Bekijk onze tips.

Lees meer.