3c330cca3bf16f58aa170cef5789b4f3.jpeg
TussenwoningVerkocht

Amsterdam – Nico Jessekade 67

Beschrijving

*English translation below*

Ruim en natuurrijk wonen aan de Nico Jessekade in IJburg!

Ruim wonen met de stad om de hoek en een heerlijk water aan je voortuin? Deze woning aan de Nico Jessekade is een waar paleis voor gezinnen of stellen met een groots leven. Met 4 tot 6 slaapkamers, 2 badkamers, een eigen carport, garage, een fijne voor- en achtertuin, een boot-zwemsteiger en een vrij uitzicht over het water, vormt deze woning de ultieme woonplek voor wie stads en toch vrij wil wonen.

Het huis is ingetekend en afgebouwd door een binnenhuis architect. Met een creatieve kijk is er op een slimme wijze zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt van alle ruimtes.

De keuken is in het midden geplaatst zodat je de keukenhoek en de zithoek kan wisselen. Zo kan je in de zomer je eettafel aan de voorzijde naast de openslaande deuren zetten. Terwijl je dit in de winter weer in een sfeervolle en knusse zithoek omtovert.

Daarnaast is het sanitair op de begane grond als ook de badkamers op de eerste en tweede verdieping net even groter gemaakt. Daardoor is er ook plaats voor de wasmachine en droger in de 2e badkamer.

Ook is er gekozen voor luxe badkamermaterialen en tegels van Intercodam Amsterdam. Het Bulthaup keukeneiland heeft een natuurstenen blad en alle apparatuur in de kastenwand is van Siemens. Door het hele huis ligt een gietvloer en de begane grond en de badkamers hebben vloerverwarming.

De woning is bij de bouw in 2008 aan de achterzijde uitgebouwd.

KENMERKEN
Uitgebouwd aan achterzijde
4 tot 6 slaapkamers
2 badkamers
Vrij uitzicht over water
Eigen ligplaats voor de boot
Eigen carport
Eigen garage
Voor en achtertuin met oude natuurstenen klinkers gelegd

WONEN
Het fijne aan wonen aan de Nico Jessekade is dat je er lekker de ruimte hebt. Zo kun je alle slaapkamers vullen en heeft ook de woonkamer en keuken een flink formaat.

In de zomer zet je de openslaande deuren open en geniet je van een weids uitzicht over het water. Dat zie je niet vaak in Amsterdam! Dankzij de ligging van de voortuin op het zuiden schijnt de zon hier regelmatig.

Aan de voorzijde ligt een grote groenstrook met bomen. Hier zit je vrij aan het water met privé boot- en zwemsteiger (steiger optioneel te koop) met een goede ligplaats voor een hele ruime boot. De kade waaraan het huis ligt, is rustig met weinig verkeer waardoor het een heerlijke plek is voor bewoners, buren, kinderen en bezoekers.

KOKEN
Deze Bulthaup keuken is een droom voor keukenprinsen en -prinsessen. De keuken is open en staat midden in de ruimte. Zo sta je nooit alleen te koken aan dit enorme keukeneiland met een natuurstenen blad. De Bulthaup kastenwand heeft een hoeveelheid aan bergruimte waar je u tegen zegt en bezit alle inbouwapparatuur die je nodig hebt voor het creëren van een heerlijke maaltijd.

SLAPEN EN BADEN
Verspreid over twee verdiepingen vind je nu vier slaapkamers, die door het plaatsen van 2 tussenwanden uitgebreid kunnen worden tot 6 slaapkamers. Alle voorzieningen zoals elektra en verwarming zijn al aangelegd, om extra kamers of een walk-in-closet te creëren. Dus 4, 5 of zelfs 6 slaapkamers zijn mogelijk, afhankelijk van je individuele wensen.

Vanuit de slaapkamers aan de voorkant heb je een grandioos weids uitzicht over het water en voelt het bijna of je in een natuurgebied woont. Wat een uitzicht!

Al die slaapkamers vragen om voldoende badkamers. Daar vind je er dan ook twee van in deze woning. Op de eerste verdieping is een ruime badkamer met ligbad, inloopdouche, 2e toilet en een royale wastafel. Door de indeling voel je je als in een hotel. Wat een luxe. Een verdieping hoger vind je een extra badkamer met wastafel, toilet en douche met dezelfde hoogwaardige fraaie tegels. En er is ruimte voor de wasmachine en droger waarbij je ook nog plek hebt om de was op te vouwen.

BUITENLEVEN
Het buitenleven op Nico Jessekade speelt zich zowel voor als achter het huis af. Via de openslaande deuren stap je zo je voortuin in. Het is een heerlijk groot terras op het zuiden. Zet er een grote eettafel of lounge set neer en genieten maar. Vanaf hier kijk je zo uit op je privé boot- en zwemsteiger. Je kunt hier namelijk met een kleine contributie aan de steigervereniging je eigen riante sloep aanleggen. De aankoop van de steiger is optioneel, maar is een zeer waardevolle aanvulling op je buitenleven.

De achtertuin is beschut en geeft voldoende ruimte voor een buitenkeuken of een speeltoestel voor de kinderen. Die kleintjes kunnen hier trouwens overal veilig spelen. De tuin komt uit op een binnenterrein dat is afgesloten met een hek. Een fijn idee!

LOCATIE
Dit huis staat op IJburg Zuid. Een rustige omgeving met zowel natuur als stadse gezelligheid. Hoogtepunt van de huidige bewoners? Dat is het water dat voor de deur ligt. In de winter wordt hier geschaatst, terwijl je er in de zomer lekker kunt zwemmen, suppen en varen.

In de rest van IJburg is genoeg te doen. Zo is er een strandeiland met onder andere het restaurant De Japanner, een gezellige haven met terrassen en restaurants en genoeg leuke koffietentjes en winkels. Het Maurits Bingerplantsoen ligt om de hoek en ook het Diemerpark (met voetbal- en hockeyclub) en Theo van Goghpark zijn op loop- en fietsafstand. Verder fiets je in 14 minuten naar Jeugdland, 20 minuten naar Oosterpark en met 25 minuten doortrappen sta je bij Artis. Met een elektrische fiets kan je er natuurlijk nog veel sneller zijn.

Met de auto rijd je zo de A10, A9 en A1 op.

WOONOPPERVLAKTE EN BUITENRUIMTE
De totale woonoppervlakte bedraagt 173m2. De garage met berging heeft een oppervlakte van 25m2 netto en deze is volgens de eisen van NEN 2580 ingemeten.

ERFPACHT
De erfpachtgrond van de gemeente Amsterdam is afgekocht tot 2057. Aanvraag tot overstap onder de gunstige voorwaarden is gedaan.

OPLEVERING
In overleg, vanaf augustus is dit mogelijk.

De woning heeft een eigen website: nicojessekade67.nl

Disclaimer
Deze informatie is zorgvuldig samengesteld. Er wordt vanuit onze kant geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.
—————————————————————————————————————————————–
Spacious and natural living on the Nico Jessekade in IJburg!

Spacious living with the city around the corner and a lovely water in your front yard? This home on the Nico Jessekade is a true palace for families or couples with a grand life. With 4 to 6 bedrooms, 2 bathrooms, a private carport, garage, a nice front and back garden, a boat-bathing jetty and a clear wide view over the water. This house is the ultimate place to live for those who want to combine city life with a calm lifestyle by the water.

The house has been designed and finished by an interior architect. With this creative view, all spaces have been optimized in an attractive and effective way.

The kitchen is placed in the middle of the living area, so creates flexibility to swap between the kitchen corner and the sitting area. For example, in the summer you can place your dining table at the front next to the patio doors. While in winter you can turn this into an attractive and cosy sitting area.

In addition, the sanitary facilities on the ground floor, as well as the bathrooms on the first and second floor, have been made slightly larger. As a result, there is room for the washing machine and the dryer in the bathroom on the second floor.

Luxurious bathroom materials and tiles from Intercodam Amsterdam have been applied. The Bulthaup kitchen island has a natural stone top and all appliances in the cupboard wall are from Siemens. There is a cast floor throughout the house and the ground floor as well as the bathrooms have underfloor heating.

The house was extended at the rear during its build in 2008.

CHARACTERISTICS
Extended at the rear
4 to 6 bedrooms
2 bathrooms
Wide and clear view over water
Own jetty for the boat
Own carport
Own garage
Front and back garden laid with cobble stones

LIVING
The great thing about living on the Nico Jessekade is that you have plenty of space. This way you can utilize all bedrooms and the living room and the kitchen is also sizeable.

In the summer you can open the patio doors and enjoy a wide view over the water. It’s very rare to come by a home with such a beautiful view in Amsterdam! Thanks to the location of the front garden on the south, the sun shines here regularly.

At the front is a large green area with trees. Here you are free on the water with a private boat and swimming jetty (jetty optionally for sale) with a good berth for a very spacious boat. The quay on which the house is located is quiet with little traffic, making it a wonderful place for residents, neighbours, children and visitors.

COOKING
This Bulthaup kitchen is a dream for kitchen princes and princesses. The kitchen is open and is in the middle of the room. This way, you’ll never be alone cooking on this huge kitchen island with a natural stone top. The Bulthaup cupboard wall has a wonderful amount of storage space and has all the built-in appliances you need to create a delicious meal.

SLEEPING AND BATHING
Spread over two floors you will now find four bedrooms, which can easily be expanded to 6 bedrooms by placing 2 partition walls. All facilities such as electricity and heating have already been pre-installed to create extra rooms or a walk-in closet. So, 4, 5 or even 6 bedrooms are possible, depending on your individual wishes.

From the bedrooms at the front you have a magnificent panoramic view over the water and it almost feels like you live in a nature reserve. What a view!

All those bedrooms require enough bathrooms. You will find two of them in this house. On the first floor is a spacious bathroom with bath, walk-in shower, 2nd toilet and a spacious sink. The layout makes you feel like in a hotel. Such a luxury. One floor higher you will find an extra bathroom with sink, toilet and shower with the same high-quality beautiful tiles. And there is room for the washing machine and dryer, where you also have room to fold the laundry.

OUTDOOR LIVING
Outdoor life on Nico Jessekade takes place both in front of and behind the house. You can step right into your front garden through the patio doors. It is a wonderfully large south-facing terrace. Place a large dining table or lounge set and enjoy. From here you can look out on your private boat and swimming jetty. You can moor your own spacious sloop here with a small contribution to the jetty association. The purchase of the jetty is optional but is a very valuable addition to your outdoor living space.

The backyard is sheltered and provides enough space for an outdoor kitchen or a playground for the children. By the way, the little ones can play safely here everywhere. The garden opens onto a courtyard that is closed with a gate. A safe idea!

LOCATION
This house is located on IJburg South. A quiet area with both nature and urban cosiness. Highlight of the current residents? That’s the water in front of the door. In the winter you can skate here, while in the summer you can enjoy swimming, supping and boating.

There is plenty to do in the rest of IJburg. For example, there is a beach island with, among other things, the restaurant De Japanner, a pleasant harbour with terraces and restaurants and plenty of nice coffee shops and shops. The Maurits Bingerplantsoen is just around the corner and the Diemerpark (with football and hockey club) and Theo van Goghpark are also within walking and cycling distance. You can also cycle to Jeugdland in 14 minutes, to Oosterpark in 20 minutes and to Artis in 25 minutes. With an electric bike you can of course get there much faster.

By car you have close acces onto the A10, A9 and A1.

LIVING AREA AND OUTSIDE SPACE
The total living area is 173m2. The garage with storage has a net area of 25m2 and has been measured in accordance with the requirements of NEN 2580.

GROUND LEASE
The leasehold land of the municipality of Amsterdam has been bought off until 2057. An application has been made to transfer under the favourable conditions.

DELIVERY
In consultation, this is possible from August.

This house has an own website: nicojessekade67.nl

Disclaimer
This information has been carefully compiled. No liability is accepted from our side for any incompleteness, inaccuracy or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative.

Toon meer


Eigenschappen

Overdracht

 • Status Verkocht
 • Aanvaarding In overleg

Woonoppervlakte & perceel

 • Woonoppervlakte 173 m2
 • Perceel 171 m2

Bouw

 • Huidig gebruik Woonruimte
 • Type woning Tussenwoning
 • Energielabel A
 • Bouwjaar 2008

Indeling

 • Aantal kamers 6
 • Aantal slaapkamers 5
 • Aantal badkamers 2
 • Voorzieningen Mechanische ventilatie, Tv kabel

Locatie

 • Provincie: Noord holland
 • Plaats: Amsterdam
 • Adres: Nico Jessekade 67
 • Postcode: 1087 MG

Buurtinformatie

Leeftijd van de buurtbewoners

 • 22% 0 - 15 jaar
 • 15% 15 - 25 jaar
 • 30% 25 - 45 jaar
 • 28% 45 - 65 jaar
 • 6% 65+ jaar

Huishoudens

 • 34% Eenpersoons
 • 48% Met kinderen
 • 18% Zonder kinderen

Koop / huur

 • 71% Koop
 • 29% Huur

Mannelijke buurtbewoners

10.020

Vrouwelijke buurtbewoners

10.310

Inwoners Amsterdam

454.273

Inwoners Amsterdam

463.844

Auto’s

0.5 per huishouden

Gemiddelde vraagprijs

620.954,-


Plattegrond


Ons proces in 6 stappen

Wij staan je graag bij gedurende het hele aankoopproces van je nieuwe huis en geven je de extra persoonlijke aandacht die jij verdient!

1

Icon Stap 1

Wil je dit huis graag fysiek bekijken? Maak dan een afspraak voor een bezichtiging.

2

Icon Stap 2

Tijdens de bezichtiging kun je al jouw vragen over het huis stellen aan de makelaar, zodat je daarna een weloverwogen keuze kunt maken.

3

Icon Stap 3

Zie jij jezelf hier al wonen? Breng dan een bod uit op het huis.

4

Icon Stap 4

Word je bod geaccepteerd, dan ga je - nadat de bedenktijd verstreken is - de hypotheek regelen.

5

Icon Stap 5

Zodra de hypotheek akkoord is word je op de hoogte gebracht van het goede nieuws en ben je klaar om naar de notaris te gaan.

6

Icon Stap 6

Bij de notaris onderteken je alle belangrijke documenten en daarna vindt de sleuteloverdracht plaats. Het verhuizen kan beginnen!


Bereken je hypotheek


Ons aanbod in de buurt


Meer over ons

Thumb Vacatures

Vacatures

We zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Geef jouw carrière een boost bij Thoma Post Makelaars.

Lees meer.

Thumb Woonwensen

Thoma Post Woonwensen

Blijf op de hoogte van ons aanbod en nieuwbouwprojecten.

Lees meer.

Thumb Woontrends

Woon- en werktrends

Nieuwsgierig naar de woon- en werktrends voor 2023? Bekijk onze tips.

Lees meer.