Ffda0cc386a4ed12651549803de1cf0e.jpeg

Amsterdam – Marco Polostraat 72-hs

Vraagprijs: 675.000,- Kosten koper

Beschrijving

*English translation below*

Luxe en sfeervol wonen aan de Marco Polostraat 72 !

Hou je van luxe? Ga dan nog driedubbel boven je verwachting zitten, dan kom je meer in de buurt van de luxe standaard van deze woning aan de Marco Polostraat 72. Wat een prachtige parel is dit! Denk je dat de keuken je stoutste dromen overtreft, dan ben je nog niet in de badkamer geweest. En dan de woonkamer en tuin… Elke kamer is er een om in te lijsten. Ben jij er klaar voor om in je eigen kunstwerk te wonen?

Kenmerken
– Gelegen in rustige buurt, met vriendelijke behulpzame buren
– Luxe uitgebouwde benedenwoning
– Met ruime tuin
– Marmeren badkamer
– Twee slaapkamers
– Visgraat parketvloer door gehele woning
– Volledig voorzien van vloerverwarming
– Deurbel met camera- en telefoonconnectie
– Website: marcopolostraat72hs.nl

Wonen
Mooi wonen is een understatement als je dit compleet vernieuwde en uitgebouwde (2020) paleis betrekt. Hier ga je het nooit koud krijgen. De warme sfeer die visgraat parketvloer geeft voorkomt dit, maar ook de vloerverwarming die in de hele woning ligt doet een duit in het zakje.

De woonkamer grenst met een nieuwe schuifpui aan de grote tuin. Hierdoor valt er veel licht naar binnen. Aan de andere kant straalt de keuken inclusief kookeiland, waardoor eten en wonen gezellig door elkaar heenlopen. Deze ruimte vraagt erom je design en kunst droom te verwezenlijken. Heb jij al iets op het oog wat hier helemaal tot z’n recht komt?

Een brede bank, een goed glas wijn en een kleed. Uit je boxen deunen fijne tonen en de boekenkast laat zich altijd inspireren. Je favoriete gezelschap erbij en je hebt niets meer nodig.

Op maat gemaakte kasten in berkenmultiplex en de linnen gordijnen maken het plaatje af.

Koken
Wat een plaatje is de keuken. Luxe en modern. De nieuwste inbouwapparatuur is een vanzelfsprekendheid in de glanzend witte kasten. Het donkere kookeiland knalt eruit met een licht marmeren blad. De bar zorgt ervoor dat hier ook lekker achter je laptop zit of met je gasten bij praat.

Je kookt op inductie en maakt alles wat je wenst in de oven. Doordat de keuken doorloopt in de woonkamer, plaats je je lange eettafel als verlengstuk van de keuken in de woonkamer. Grote vaas met paarse en rode bloemen erop. Goede bak koffie en je krant in het weekend zorgen gegarandeerd voor een genietmoment.

Slapen en baden
De slaapkamer bevindt zich aan de voorzijde van de woning. Hierdoor is er genoeg afstand tussen het woon- en slaapgedeelte. Dankzij de visgraat parket vloer heeft ook deze kamer een rustige en luxe uitstraling. De grote -op maat gemaakte- inbouwkast is praktisch en mooi tegelijk.

De tweede slaapkamer is ideaal om als kantoor te gebruiken. Behoefte aan extra opbergruimte? Daar is ook genoeg ruimte voor, ook hier zijn de luxe kasten op maat gemaakt.

De badkamer is waanzinnig, stijlvol, modern, luxe, zeg het maar. Een ligbad, een royale inloopdouche, een tweede toilet en dat allemaal in een mooie witte marmer uitvoering met zwarte details wat de chique uitstraling nog meer versterkt. Er is ruimte voor een smalle hoge kast voor je handdoeken zodat de uitstraling rustig blijft.

Voor de wasmachine, droger, stofzuiger en voorraad is er een mooie ruime bergkast.

Buitenleven
De enorme tuin is niet te missen. Deze is betegeld en zonnig. Dat betekent: volop mogelijkheden om het helemaal naar smaak in te richten. Plaats grote bakken en laat je eigen kruiden groeien. Een schommelbank om te ontspannen. De bbq komt hier mooi tot z’n recht, waardoor een grote eettafel dan ook niet mag ontbreken. Maak er een heel grasveld van of laat het lekker zoals nu is: helemaal jouw feestje!

Verkopers wilde in deze tuin een mooie werk- of slaapruimte maken en zijn hierover al in contact geweest met een geromeerd architect. Mocht hier belangstelling voor zijn dan informeren we je hier graag verder over.

Locatie
Oud-West is levendig en inspirerend. Er is genoeg te doen en toch heerst er een bepaalde kalmte. Aan creativiteit geen gebrek. Je woont om de hoek bij de Foodhallen (en dus Filmhallen!) en de Ten Katemarkt. Bij de Kinkerstraat vind je alles in winkels wat je zoekt waarvan je niet eens wist dat je het zocht. Duik het Vondelpark in voor een hardlooprondje en als je de ronde groter wilt maken, pak je ook nog het Rembrandtpark erbij.

Binnen tien minuten ben je met de fiets in De 9 Straatjes. Er zijn tal van tramverbindingen in de buurt, maar als je zin hebt om te fietsen dan ben je met een kwartier op Amsterdam Centraal. Je wandelt in vijf minuten naar een van de lekkerste koffietentjes: Lot61. Zin om te sporten? Sluit je aan bij OneFit of ClassPass en ontdek alle sportaanbieders in de buurt.

De J.P. Heijestraat is gezellig met leuke barretjes en als je een lekkere hap wilt afhalen, zit je hier ook helemaal goed. Rijd met de auto de Kinkerstraat af richting de Postjesweg en je zit zo op de ring.

Woonoppervlakte en buitenruimte
Het appartement heeft een woonoppervlakte van 82 m2 exclusief de buitenruimte. De tui is circa 40 m2 groot. Uiteraard is het meetrapport ter inzage beschikbaar.

Parkeren en bereikbaarheid:
Het appartement is zeer goed te bereiken, zowel met het openbaar vervoer maar ook met de auto is er een snelle ontsluiting naar de ring A10.
In de directe omgeving van het appartement zijn voldoende parkeerplekken en oplaadpalen.
De wachttijd voor een parkeervergunning bedraagt momenteel 4 maanden en deze kan worden aangevraagd bij de gemeente Amsterdam, zie voor de details de navolgende link
https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/parkeervergunning/parkeervergunning-bewoners/?adres=Marco%20Polostraat%2072-H

VVE
Het beheer van de VVE, bestaande uit 3 leden, wordt verzorgd door een van de eigenaren. De maandelijkse servicekosten bedragen € 80,-

Eigendomssituatie grond
Het appartement staat op grond van de gemeente Amsterdam. Het tijdvak loopt tot 15 augustus. 2053 en de jaarlijkse canon bedraagt € 435,- op basis van de Algemene Bepalingen Erfpacht 2000.

Oplevering
Het appartement zal vanaf oktober 2022 beschikbaar zijn.

Op de website van het appartement vind je alles nog eens fraai in beeld gebracht met onder andere de kadastrale gegevens, de lijst van zaken, het meetrapport, full screen foto’s, informatie over de buurt, een “streetview” en de zonnegrens, check: MarcoPolostraat72hs.nl

Disclaimer
Deze informatie is zorgvuldig samengesteld. Er wordt vanuit onze kant geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.
——————————————————————————————————————————————–
Luxurious and atmospheric living at the Marco Polostraat 72!

Do you like luxury? Then sit three times above your expectations, then you will come closer to the luxury standard of this home at Marco Polostraat 72. What a beautiful pearl this is! If you think the kitchen is beyond your wildest dreams, you haven’t been to the bathroom yet. And then the living room and garden… Every room is one to frame. Are you ready to live in your own work of art?

Characteristics
– Quiet neighbourhood with nice, considered neighbours
– Luxury extended ground floor apartment
– With spacious garden
– Marble bathroom
– Two bedrooms
– Herringbone parquet floor throughout the house
– Fully equipped with underfloor heating
– Doorbell with camera and phone connectivity app
– Website: marcopolostraat72hs.nl

Living
Beautiful living is an understatement when you move into this completely renovated and expanded (2020) palace. You will never get cold here. The warm atmosphere that herringbone parquet floor provides prevents this, but the underfloor heating throughout the house also contributes to this.

The living room adjoins the large garden with a new sliding door. This allows a lot of light to enter. On the other hand, the kitchen, including a cooking island, radiates, so that eating and living coexist nicely. This space asks you to realize your design and art dream. Do you already have something in mind that really comes into its own here?

A wide sofa, a good glass of wine and a rug. Fine tones emanate from your speakers and the bookcase is always inspired. Add your favorite company and you don’t need anything more.

Custom wardrobes in birch plywood and the linen curtains makes it complete.

Cooking
What a picture the kitchen is. Luxurious and modern. The latest built-in appliances are a matter of course in the glossy white cabinets. The dark kitchen island pops out with a light marble top. The bar ensures that you can also sit behind your laptop or chat with your guests.

You cook on induction and make everything you want in the oven. Because the kitchen continues into the living room, you can place your long dining table as an extension of the kitchen in the living room. Large vase with purple and red flowers on it. A good cup of coffee and your newspaper at the weekend are guaranteed to provide a moment of enjoyment.

Sleeping and bathing
The bedroom is located at the front of the house. This means there is enough distance between the living and sleeping areas. Thanks to the herringbone parquet floor, this room also has a quiet and luxurious appearance. The large -custom-made- built-in wardrobe is practical and beautiful at the same time.

The second bedroom is ideal for use as an office. Need extra storage space? There is also enough space for this, the luxury cabinets are also tailor-made here.

The bathroom is amazing, stylish, modern, luxurious, you name it. A bath, a spacious walk-in shower, a second toilet and all in a beautiful white marble version with black details, which further enhances the chic look. There is room for a narrow high cupboard for your towels so that the look remains calm.

There is a nice spacious storage cupboard for the washing machine, dryer, vacuum cleaner and stock.

Outdoor living
The huge garden is not to be missed. This is tiled and sunny. That means: plenty of options to set it up completely to taste. Place large containers and grow your own herbs. A porch swing to relax. The bbq comes into its own here, so a large dining table should not be missing. Make it a whole lawn or leave it as it is now: completely your party!

Sellers wanted to create a beautiful work or sleeping space in this garden and have already been in contact with a renowned architect about this. If you are interested in this, we will be happy to inform you further.

Location
Oud-West is lively and inspiring. There is plenty to do and yet there is a certain calm. No lack of creativity. You live around the corner from the Foodhallen (and therefore Filmhallen!) and the Ten Katemarkt. At Kinkerstraat you will find everything you are looking for in shops that you didn’t even know you were looking for. Dive into the Vondelpark for a run and if you want to make the run bigger, add the Rembrandtpark as well.

You can reach De 9 Straatjes by bike within ten minutes. There are plenty of tram connections in the area, but if you feel like cycling, you can reach Amsterdam Central in 15 minutes. You can walk to one of the tastiest coffee shops in five minutes: Lot61. Feel like doing sports? Join OneFit or ClassPass and discover all sports providers in your area.

The J.P. Heijestraat is cozy with nice bars and if you want to pick up a tasty bite, this is also the place to be. Drive down Kinkerstraat towards Postjesweg by car and you will be on the ring in no time.

Living area and outdoor space
The apartment has a living area of 82 m2 excluding the outdoor area. The tui is approximately 40 m2 in size. The measurement report is of course available for inspection.

Parking and accessibility:
The apartment is very easy to reach, both by public transport and by car, there is quick access to the A10 ring road.
There are plenty of parking spaces and charging stations in the immediate vicinity of the apartment.
The waiting time for a parking permit is currently 4 months and it can be requested from the municipality of Amsterdam, see the following link for details
https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/parkeervergunning/parkeervergunning- residents/?adres=Marco%20Polostraat%2072-H

Homeowners’ association
The management of the VVE, consisting of 3 members, is provided by one of the owners. The monthly service costs are € 80,-

Land ownership situation
The apartment is on the grounds of the municipality of Amsterdam. The period runs until August 15. 2053 and the annual ground rent is € 435,- based on the General Provisions Erfpacht 2000.

Delivery
The apartment will be available from October 2022

On the website of the apartment you will find everything beautifully illustrated with, among other things, the cadastral data, the list of items, the measurement report, full screen photos, information about the neighborhood, a “street view” and the solar border, check: MarcoPolostraat72hs .NL

Disclaimer
This information has been carefully compiled. No liability is accepted from our side for any incompleteness, inaccuracy or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative.

Toon meer


Eigenschappen

Overdracht

 • Prijs Vraagprijs: 675.000,- Kosten koper
 • Status Verkocht
 • Aanvaarding In overleg

Woonoppervlakte & perceel

 • Woonoppervlakte 82 m2

Bouw

 • Huidig gebruik Woonruimte
 • Energielabel C
 • Bouwjaar 1929

Indeling

 • Aantal kamers 3
 • Aantal slaapkamers 2
 • Aantal badkamers 1
 • Voorzieningen Mechanische ventilatie, Natuurlijke ventilatie

Locatie

 • Provincie: Noord holland
 • Plaats: Amsterdam
 • Adres: Marco Polostraat 72
 • Postcode: 1057 WS

Buurtinformatie

Leeftijd van de buurtbewoners

 • 12% 0 - 15 jaar
 • 14% 15 - 25 jaar
 • 43% 25 - 45 jaar
 • 22% 45 - 65 jaar
 • 10% 65+ jaar

Huishoudens

 • 56% Eenpersoons
 • 20% Met kinderen
 • 24% Zonder kinderen

Koop / huur

 • 71% Koop
 • 29% Huur

Mannelijke buurtbewoners

8.475

Vrouwelijke buurtbewoners

8.865

Inwoners Amsterdam

437.582

Inwoners Amsterdam

445.051

Auto’s

0.5 per huishouden

Gemiddelde vraagprijs

569.890,-


Plattegrond


Ons proces in 6 stappen

Wij staan je graag bij gedurende het hele aankoopproces van je nieuwe huis en geven je de extra persoonlijke aandacht die jij verdient!

1

Icon Stap 1

Wil je dit huis graag fysiek bekijken? Maak dan een afspraak voor een bezichtiging.

2

Icon Stap 2

Tijdens de bezichtiging kun je al jouw vragen over het huis stellen aan de makelaar, zodat je daarna een weloverwogen keuze kunt maken.

3

Icon Stap 3

Zie jij jezelf hier al wonen? Breng dan een bod uit op het huis.

4

Icon Stap 4

Word je bod geaccepteerd, dan ga je - nadat de bedenktijd verstreken is - de hypotheek regelen.

5

Icon Stap 5

Zodra de hypotheek akkoord is word je op de hoogte gebracht van het goede nieuws en ben je klaar om naar de notaris te gaan.

6

Icon Stap 6

Bij de notaris onderteken je alle belangrijke documenten en daarna vindt de sleuteloverdracht plaats. Het verhuizen kan beginnen!


Bereken je hypotheek


Ons aanbod in de buurt


Meer over ons

Thumb Vacatures

Vacatures

We zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Geef jouw carrière een boost bij Thoma Post Makelaars.

Lees meer.

Thumb Woonwensen

Thoma Post Woonwensen

Blijf op de hoogte van ons aanbod en nieuwbouwprojecten.

Lees meer.

Thumb Woontrends

Woon- en werktrends

Nieuwsgierig naar de woon- en werktrends voor 2022? Bekijk onze tips.

Lees meer.