D8a308fafeed50bf575f1d2902865869.jpeg

Amsterdam – Johannes van Meurshof 1

Vraagprijs: 695.000,- Kosten koper

Beschrijving

*English translation below*

Smaakvol, ruim en warm wonen aan de Johannes van Meurshof 1!

Er zit zoveel liefde in deze woning, binnenkomen in dit huis voelt gelijk als thuiskomen. De ruimte, de groene tuin, de lichtinval, de details met kleur en de glazen schuifpui met stoere kozijnen: alles ademt welkom!

KENMERKEN

– Ruime smaakvolle hoekwoning
– Weelderige tuin met tuinkas
– Twee badkamers
– Eigen garage
– Maar liefst 5 slaap- of hobbykamers
– Eigen website: johannesvanmeurshof1.nl

GARAGE

De garage ligt naast de woning en is ook bereikbaar vanuit de tuin. De garage staat op een apart kadastraal nummer en wordt apart aangeboden. De vraagprijs van de garage is € 50.000,- k.k.

De woning kan dus zonder of met een garage gekocht worden. We laten de keuze aan jou/jullie.

WONEN

Luxe: check. Groen: check. Vriendelijke buurt: check. Ruimte: check. Je afvinklijstje kleurt bij deze woning helemaal groen. En dan niet alleen door de tuin en de omgeving. Je wordt in alles voorzien en toch blijf je uitgedaagd. De woning woning verwelkomt en verrast tegelijkertijd.

Dat begint al als je de hal binnenstapt. Deze is licht, de originele tegels zijn nog intact en passen helemaal weer bij deze tijd. Je loopt recht de woonkamer in met een directe doorkijk naar de tuin. De glazen schuifpui met een smaakvol frame versterkt de beleving.

De woonkamer is warm en licht. De wanden en het plafond lekker strak. Doordat de woonkamer grenst aan de keuken, is het een gezellig geheel. Deze ruimte leent zich er ideaal voor om echt als een rustpunt en gezellig samenzijn te fungeren. Dankzij de schuifpui is de woonkamer bijna een verlenging van de tuin, in plaats van andersom. Zachte grote bank, planten in aardse potten en een goed kleed: hier wil je thuiskomen.

KOKEN

De stijl van de keuken loopt heel natuurlijk door naar de woonkamer en de rest van de woning. Waardoor het op meerdere levels als een geheel voelt. De keuken is nieuw en fris. Er hangen geen kastjes, wat nog meer een open gevoel creëert. Extra opbergruimte vind je in de voorraadkast onder de trap. Dus voor je favoriete pannen, keukenmachine en voorraad is er genoeg ruimte.

Je kookt op gas, doet de vaat in de vaatwasmachine en je maakt de lekkerste gerechten in de oven. De kastjes zijn glanzend wit en de tegels hebben een sfeervolle oceaan kleur, waardoor je je keuken makkelijk schoon en fris houdt. Een grote eettafel met een mooie veldbloemen maakt het geheel helemaal af.

SLAPEN EN BADEN

Op de eerste verdieping vind je drie slaapkamers, waarvan er een ideaal is als studeerkamer of kantoor ruimte. De slaapkamer aan de voorkant van de woning is erg ruim. Aan de kleinere slaapkamer aan de achterzijde zit ook nog een balkon vast.

Op de tweede verdieping vind je twee ruime slaapkamers. De kamers worden gescheiden door een glazen schuifpui met donkere kozijnen. Hierdoor ontstaat er een luxe uitstraling. Of je de tweede kamer gebruikt als kantoor, hobbykamer of atelier: de bovenste verdieping is genieten geblazen.

Heb je zin om te badderen? Dan ben je aan het juiste adres op de eerste verdieping. De badkamer geeft je de keuze om een ontspannen bad te pakken of een snelle douche. De badkamer is grotendeels wit, met mooie grote langwerpige tegels. Op de wand van het ligbad en de douche vind je hele smalle grove grijze tegels, wat de badkamer een edgy touch geeft.

Van de badkamer helemaal boven word je meteen vrolijk. De kleur tegels en het motief: het is speels, stylish en fris tegelijkertijd.

En waar je de was doet? Heel handig, beneden in de berging is er genoeg ruimte voor een wasmachine, droger en zelfs een kast als je zou willen.

BUITENLEVEN

Ook, en misschien wel juist, in de tuin voel je de liefde terugkomen. Er is zoveel groen, met als hoogtepunt de tuinkas. Verbouw hier je eigen kruiden die net wat meer aandacht nodig hebben. Op het terras zet je een picknicktafel neer en op je blote voeten in het gras staan in je eigen tuin – is toch wel een ultiem gevoel van vrijheid.

Last but not least: de tuin ligt op het zuiden en is dus erg zonnig! Een lekkere luierstoel, klein tafeltje voor je wijntje en een snack. Zo kom jij het weekend wel door. Of doe helemaal gek en hang een hangmat op. Zandbak erbij, niets meer aan doen!

En mocht je je willen uitleven met je groene vingers? Aan de overkant, aan dat grasveld, is een heerlijke en makkelijke moestuin. Een buren project waar je samen plant, zaait en oogst. Hoe fijn!

LOCATIE

In de tuin heb je een gezellige houten deur die je gewoon open kan laten staan als je daar zin in hebt. Je woont in Amsterdam, maar dan met een dorps gevoel. Hier in het hofje in de Hemsterhuisbuurt in Nieuw-West hangen er nog touwtjes uit de brievenbussen – dat kan gewoon.

Zin om hard te lopen? Leef je uit, want de Sloterplas ligt om de hoek. Als je liever luiert leg je hier in de zomer een picknickkleed neer en kijk je ontspannen naar de mensen die zich in het zweet werken. Gezellige borrelavond gepland? Ga dan naar Casa Deli voor de lekkerste hapjes. En als je zin hebt om dichtbij huis de deur uit te gaan dan ga je naar Lely. Zonnig en gezellig terras, met een lekkere kaart.

Met de auto zit je zo op de ring en met de fiets ben je in vijf minuten op station Lelylaan. Liever met de tram? Hier loop je in vijf minuten naartoe. Wil je naar het vondelpark dan ben je er met de fiets binnen twintig minuten. Er is geen wachttijd voor parkeervergunningen en hier mag je er zelfs twee aanvragen.

ERFPACHT

De woning staat op grond van de gemeente Amsterdam en de jaarlijkse canon is € 153. In 2030 wordt deze opnieuw hierzien en gelukkig hebben de huidige eigenaren de herziening aangevraagd onder de gunstige voorwaarden. De eeuwigdurende canon bij overstap wordt vastgesteld op € 402,52. De aanbieding moet nog passeren bij de notaris.

WOONOPPERVLAKTE

Het woonoppervlakte is 126m2. De garage heeft een oppervlakte van 21m2.

OPLEVERING

In overleg

Disclaimer
Deze informatie is zorgvuldig samengesteld. Er wordt vanuit onze kant geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.
———————————————————————————————————————————————-
Tasteful, spacious and warm living at Johannes van Meurshof 1!

There is so much love in this house, entering this house feels like coming home. The space, the green garden, the incidence of light, the details with color and the glass sliding doors with sturdy frames: everything is welcome!

CHARACTERISTICS

– Spacious tasteful corner house
– Lush garden with greenhouse
– Two bathrooms
– Own garage
– No less than 5 bedrooms or hobby rooms
– Own website: johannesvanmeurshof1.nl

GARAGE

The garage is located next to the house and is also accessible from the garden. The garage has a separate cadastral number and is offered separately. The asking price of the garage is € 50,000, – k.k.

The house can therefore be bought without or with a garage. We leave the choice to you.

LIVING

Luxury: check. Green: check. Friendly neighborhood: check. Space: check. Your check list turns completely green with this house. And not just through the garden and the environment. You are provided with everything and yet you remain challenged. The house home welcomes and surprises at the same time.

It starts as soon as you enter the hall. It is light, the original tiles are still intact and are completely in line with this time. You walk straight into the living room with a direct view to the garden. The glass sliding door with a tasteful frame enhances the experience.

The living room is warm and bright. The walls and ceiling are nice and tight. Because the living room is adjacent to the kitchen, it is a cozy whole. This space is ideal for really serving as a resting point and cozy get-together. Thanks to the sliding door, the living room is almost an extension of the garden, instead of the other way around. Soft large sofa, plants in earthy pots and a good rug: this is where you want to come home.

COOK

The style of the kitchen extends very naturally to the living room and the rest of the house. Which makes it feel like a whole on several levels. The kitchen is new and fresh. There are no cupboards, which creates an even more open feeling. Additional storage space can be found in the pantry under the stairs. So there is plenty of room for your favorite pans, food processor and stock.

You cook on gas, put the dishes in the dishwasher and you prepare the tastiest dishes in the oven. The cabinets are glossy white and the tiles have an attractive ocean color, so you can easily keep your kitchen clean and fresh. A large dining table with beautiful wild flowers completes the picture.

SLEEPING AND BATHING

On the first floor you will find three bedrooms, one of which is ideal as a study or office space. The bedroom at the front of the house is very spacious. The smaller bedroom at the rear also has a balcony.

On the second floor you will find two spacious bedrooms. The rooms are separated by glass sliding doors with dark frames. This creates a luxurious look. Whether you use the second room as an office, hobby room or studio: the top floor is a real pleasure.

Do you feel like taking a bath? Then you’ve come to the right place on the first floor. The bathroom gives you the choice to take a relaxing bath or a quick shower. The bathroom is largely white, with beautiful large elongated tiles. On the wall of the bath and shower you will find very narrow coarse gray tiles, which gives the bathroom an edgy touch.

The bathroom at the very top will immediately cheer you up. The color tiles and the motif: it is playful, stylish and fresh at the same time.

And where do you do the laundry? Very handy, downstairs in the storage room there is enough space for a washing machine, dryer and even a cupboard if you would like.

OUTDOOR LIFE

Also, and perhaps especially, in the garden you feel the love coming back. There is so much greenery, the highlight being the greenhouse. Grow your own herbs here that need a little more attention. You can put down a picnic table on the terrace and stand barefoot in the grass in your own garden – is an ultimate feeling of freedom.

Last but not least: the garden faces south and is therefore very sunny! A nice lounge chair, small table for your wine and a snack. That’s how you get through the weekend. Or go crazy and hang up a hammock. Add a sandbox, don’t do anything about it!

And if you want to indulge yourself with your green fingers? Across the street, on that lawn, is a lovely and easy vegetable garden. A neighbor project where you plant, sow and harvest together. How nice!

LOCATION

In the garden you have a cozy wooden door that you can just leave open if you feel like it. You live in Amsterdam, but with a village feel. Here in the courtyard in the Hemsterhuisbuurt in Nieuw-West there are still strings hanging from the mailboxes – that’s just possible.

Feel like running? Have fun, because the Sloterplas is just around the corner. If you prefer to laze around, you can lay down a picnic blanket here in the summer and watch the people working up a sweat. Have a nice drink evening planned? Then go to Casa Deli for the tastiest snacks. And if you feel like going out close to home, you go to Lely. Sunny and cozy terrace, with a tasty menu.

You can easily reach the ring by car and by bike you are at Lelylaan station in five minutes. Prefer to take the tram? You can walk here in five minutes. If you want to go to Vondelpark, you can get there by bike within twenty minutes. There is no waiting time for parking permits and you can even apply for two here.

GROUND LEASE

The house is on the grounds of the municipality of Amsterdam and the annual canon is € 153. It will be reviewed again in 2030 and fortunately the current owners have requested the revision under favorable conditions. The perpetual canon upon switching is set at € 402.52. The offer still has to pass at the notary.

LIVING AREA

The living area is 126m2. The garage has an area of ??21m2.

DELIVERY

In consultation

Disclaimer
This information has been carefully compiled. No liability is accepted from our side for any incompleteness, inaccuracy or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative.

Toon meer


Eigenschappen

Overdracht

 • Prijs Vraagprijs: 695.000,- Kosten koper
 • Status Verkocht
 • Aanvaarding In overleg

Woonoppervlakte & perceel

 • Woonoppervlakte 126 m2
 • Perceel 101 m2

Bouw

 • Huidig gebruik Woonruimte
 • Type woning Hoekwoning
 • Energielabel C
 • Bouwjaar 1956

Indeling

 • Aantal kamers 6
 • Aantal slaapkamers 4
 • Aantal badkamers 2

Locatie

 • Provincie: Noord holland
 • Plaats: Amsterdam
 • Adres: Johannes van Meurshof 1
 • Postcode: 1065 AM

Buurtinformatie

Leeftijd van de buurtbewoners

 • 18% 0 - 15 jaar
 • 15% 15 - 25 jaar
 • 31% 25 - 45 jaar
 • 21% 45 - 65 jaar
 • 14% 65+ jaar

Huishoudens

 • 53% Eenpersoons
 • 29% Met kinderen
 • 18% Zonder kinderen

Koop / huur

 • 71% Koop
 • 29% Huur

Mannelijke buurtbewoners

5.870

Vrouwelijke buurtbewoners

6.105

Inwoners Amsterdam

437.582

Inwoners Amsterdam

445.051

Auto’s

0.5 per huishouden

Gemiddelde vraagprijs

569.890,-


Plattegrond


Ons proces in 6 stappen

Wij staan je graag bij gedurende het hele aankoopproces van je nieuwe huis en geven je de extra persoonlijke aandacht die jij verdient!

1

Icon Stap 1

Wil je dit huis graag fysiek bekijken? Maak dan een afspraak voor een bezichtiging.

2

Icon Stap 2

Tijdens de bezichtiging kun je al jouw vragen over het huis stellen aan de makelaar, zodat je daarna een weloverwogen keuze kunt maken.

3

Icon Stap 3

Zie jij jezelf hier al wonen? Breng dan een bod uit op het huis.

4

Icon Stap 4

Word je bod geaccepteerd, dan ga je - nadat de bedenktijd verstreken is - de hypotheek regelen.

5

Icon Stap 5

Zodra de hypotheek akkoord is word je op de hoogte gebracht van het goede nieuws en ben je klaar om naar de notaris te gaan.

6

Icon Stap 6

Bij de notaris onderteken je alle belangrijke documenten en daarna vindt de sleuteloverdracht plaats. Het verhuizen kan beginnen!


Bereken je hypotheek


Ons aanbod in de buurt


Meer over ons

Thumb Vacatures

Vacatures

We zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Geef jouw carrière een boost bij Thoma Post Makelaars.

Lees meer.

Thumb Woonwensen

Thoma Post Woonwensen

Blijf op de hoogte van ons aanbod en nieuwbouwprojecten.

Lees meer.

Thumb Woontrends

Woon- en werktrends

Nieuwsgierig naar de woon- en werktrends voor 2022? Bekijk onze tips.

Lees meer.