C9645b443f3369dccc27e639621df994.jpeg
Verkocht onder voorbehoud

Amsterdam – Eendenstraat 7

Vraagprijs: 495.000,- Kosten koper

Beschrijving

*English text below*

In de populaire Vogelbuurt van Amsterdam-Noord, een instapklaar, uitgebouwd appartement op de begane grond met een fantastische tuin.
Koken aan het prachtige nieuwe kookeiland terwijl de openslaande deuren naar de zonnige tuin openstaan!

ALGEMEEN
Een aantrekkelijk, goed ingedeeld appartement met veel opbergruimte en een rustige, stille slaapkamer aan de tuinkant. De woning heeft een woonoppervlakte van 66m2 en ligt op eeuwigdurende afgekochte erfpachtgrond.

LOCATIE
Het stadsdeel Noord is populairder dan ooit. Het is dichtbij de binnenstad, de halte van de metro (Noorderpark) is op drie minuten lopen van de woning en met een paar minuten ben je op het Rokin en in 12 minuten op Station Zuid.
Daarnaast ben je met de auto zo de stad uit en is ook het landelijke direct om de hoek; wat denk je van lekker hardlopen of fietsen in Waterland of natuurgebied Het Twiske. Ook het rustige Noorderpark en het W.H. Vliegenbos liggen op enkele minuten lopen.
Lekker uit eten doe je bij éen van de vele leuke restaurants die Noord heeft zoals Coba, het Skatecafé of Hotel de Goudfazant.
Voor de dagelijkse boodschappen zijn er supermarkten zoals de Jumbo Foodmarkt, Dirk van den Broek of de AH op Mosveld, allemaal op loopafstand van het appartement.

PARKEREN
Parkeren op de openbare weg via een parkeervergunning voor 2 auto’s mogelijk.
Geen wachttijd en de kosten voor een vergunning zijn in dit stadsdeel laag. Zie voor meer informatie de website van de gemeente Amsterdam parkeren.

INDELING
Via een kleine voortuin kom je binnen in de hal; deze loopt uit in de ruime en lichte woon-en werkkamer.
Vanuit de woonkamer loop je door in de fantastische nieuwe keuken (2019) met ruimte voor een grote eettafel en met openslaande deuren naar de grote tuin; zodra het mooi weer is kun je hier lekker relaxen en eten.

De moderne witte keuken is voorzien van inbouwapparatuur.

De lichte badkamer heeft een douche, wc, wastafelmeubel en aansluiting voor de wasmachine.

Aan de achterzijde ligt de slaapkamer met eveneens toegang tot de tuin. Er is ook een tweede kamer gerealiseerd. Deze wordt momenteel als babykamer gebruikt maar is ook ideaal als werkkamer of inloopkast.

Het appartement is voorzien van een houten vloer.

BUITENRUIMTE
Dit appartement heeft een fijne tuin met een overkapping (geplaatst in 2021) voor fietsen, surf- of supplanken. Het dak van de overkapping is voorzien van een sedum.
Ondanks dat de woning is uitgebouwd, blijft de tuin heel ruim en als er zon is heb je die vanaf 1 uur in de middag tot het einde van de dag.

UITBOUW
In 2019 hebben de huidige bewoners de woning uitgebouwd, met vergunning van de gemeente en toestemming van de VvE.
Naast de nieuwe keuken is er toen ook gekozen voor vloerverwarming in de uitbouw, middels een nieuwe CV ketel en
nieuwe openslaande deuren met HR++ glas. Ook is op dat moment de elektra en groepenkast vernieuwd.

WOONOPPERVLAKTE
Het woonoppervlak bedraagt 66m² (73 m2 BVO). Dit is exclusief overkapping, berging en tuin.
De woning is door een extern bureau ter plekke ingemeten conform NEN2580; dit rapport is ter inzage beschikbaar.

BOUWJAAR
Het appartement ligt in een pand dat in 1919 werd gebouwd. In 2019 is de uitbouw gerealiseerd en vanaf die tijd ook het gehele woonblok.

EIGENDOMSSITUATIE GROND
Het appartement is gelegen op grond van de gemeente Amsterdam en deze is door de huidige bewoners eeuwigdurend afgekocht.

VVE
Het betreft hier een grote professioneel beheerde vereniging van eigenaren (Pro VvE Beheer), bestaande uit 55 leden. De beschikbare informatie is via ons kantoor ter inzage. De maandelijkse bijdrage is € 55,35.
De afgelopen jaren heeft er groot onderhoud plaatsgevonden aan de woningen als ook aan de bestrating; dit is inmiddels afgerond. Het gehele woonblok is vanaf 2019 gerenoveerd met o.a. nieuwe deuren, ramen, kozijnen en dakpannen.

BEREIKBAARHEID
De woning heeft een uitstekende ligging en bereikbaarheid, het is er rustig en dorps maar dicht bij de binnenstad! De metrohalte Noorderpark ligt 100 meter verderop en brengt je in 3 minuten midden op het Rokin en in 12 minuten op de Zuidas. De woning is zeer goed bereikbaar, zowel met de fiets en de auto. De pont naar het Centraal Station is op 4 minuten fietsafstand.

BIJZONDERHEDEN
– Bouwjaar van het gebouw 1919
– Uitbouw 2019
– Renovatie woonblokken (deuren, ramen, kozijnen, dakpannen) 2019-2021
– Voorzien van dubbele beglazing HR++
– Eeuwigdurende afgekochte erfpacht, gelijk aan eigen grond
– Woonoppervlakte 66m² (bruto 73 m2), exclusief de overkapping en tuin
Het meetrapport en de berekening is ter inzage beschikbaar
– Beschermd Stadsgezicht
– Verwarming via een eigen CV uit 2019
– Energielabel C
– Servicekosten per maand € 55,35
– Oplevering in overleg.

Deze woning heeft een eigen website via Eendenstraat7.nl
Hier vind je alles nog eens fraai in beeld gebracht met onder andere de kadastrale gegevens, de lijst van zaken, het meetrapport, full screen foto’s evenals informatie over de buurt, een “streetview” en de zonnegrens.

De aanmelding is met zorg samengesteld; de informatie die wordt verstrekt is echter indicatief en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

“Weet je dat: Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden de eerste rijtjeswoningen in de weilanden ten noorden van het IJ gebouwd: de huidige Vogelbuurt. Architecten van naam waren in deze periode sterk gericht op het bouwen van kwaliteitswijken voor arbeiders. Op het Zwanenplein verrezen woningen met sprookjesachtige torentjes en poorten, opvallend gevormde daken en bijzondere gevelstenen met dieren en verzen, die naar de Eerste Wereldoorlog verwezen.”
——————————————————————————————————————————————–
In the popular Vogelbuurt of Amsterdam-Noord, a ready-to-move-in, extended apartment on the ground floor with a fantastic garden. Cooking at the beautiful new kitchen island while the patio doors to the sunny garden are open!

GENERAL
An attractive, well laid out apartment with plenty of storage space and a quiet, quiet bedroom on the garden side. The house has a living area of 66m2 and is located on perpetual surrendered leasehold land.

LOCATION
The Noord district is more popular than ever. It is close to the city center, the metro stop (Noorderpark) is a three-minute walk from the house and in a few minutes you are at the Rokin and in 12 minutes at Station Zuid.
In addition, you can easily leave the city by car and the countryside is also just around the corner; what do you think of running or cycling in Waterland or nature reserve Het Twiske. The quiet Noorderpark and the W.H. Vliegenbos are a few minutes walk away.
You can enjoy a nice meal at one of the many nice restaurants in Noord, such as Coba, the Skatecafé or Hotel de Goudfazant. For daily shopping there are supermarkets such as the Jumbo Foodmarkt, Dirk van den Broek or the AH on Mosveld, all within walking distance of the apartment.

PARKING
Parking on the public road is possible with a parking permit for 2 cars.
There is no waiting time and the costs for a permit are low in this district. For more information, see the website of the municipality of Amsterdam parking.

LAYOUT
You enter the hall through a small front garden; this leads into the spacious and bright living and working room.
From the living room you walk through to the fantastic new kitchen (2019) with space for a large dining table and with patio doors to the large garden; as soon as the weather is nice you can relax and eat here.

The modern white kitchen is equipped with built-in appliances.

The bright bathroom has a shower, toilet, washbasin and connection for the washing machine.

At the rear is the bedroom with access to the garden. A second room has also been realized. This is currently used as a nursery but is also ideal as an office or walk-in closet.

The apartment has a wooden floor.

OUTDOOR SPACE
This apartment has a nice garden with a roof (installed in 2021) for bicycles, surfboards or paddle boards. The roof of the canopy is equipped with a sedum.
Despite the fact that the house has been expanded, the garden remains very spacious and if there is sun you have it from 1 o’clock in the afternoon until the end of the day.

EXTENSION
In 2019, the current residents expanded the house, with a permit from the municipality and permission from the VvE.
In addition to the new kitchen, underfloor heating was also chosen in the extension, by means of a new central heating boiler and
new patio doors with HR++ glass. The electricity and group box was also renewed at that time.

RESIDENTIAL AREA
The living area is 66m² (73 m2 GFA). This is excluding roof, storage and garden.
The house has been measured on site by an external agency in accordance with NEN2580; this report is available for inspection.

CONSTRUCTION YEAR
The apartment is located in a building that was built in 1919. The extension was completed in 2019 and from that time on the entire residential block.

LAND OWNERSHIP SITUATION
The apartment is located on land owned by the municipality of Amsterdam and has been bought off in perpetuity by the current residents.

VVE
This is a large professionally managed association of owners (Pro VvE Beheer), consisting of 55 members. The available information is available for inspection at our office. The monthly contribution is € 55.35
In recent years, major maintenance has taken place on the houses as well as on the pavement; this has now been completed. The entire residential block has been renovated since 2019, including new doors, windows, window frames and roof tiles.

ACCESSIBILITY
The house has an excellent location and accessibility, it is quiet and village-like but close to the city center! The Noorderpark metro stop is 100 meters away and takes you to the Rokin in 3 minutes and the Zuidas in 12 minutes.
The house is very easily accessible, both by bicycle and by car. The ferry to Central Station is a 4-minute bike ride away.

PARTICULARITIES
– Year of construction of the building 1919
– Extension 2019
– Renovation of residential blocks (doors, windows, frames, roof tiles) 2019-2021
– Equipped with double glazing HR ++
– Perpetual leasehold that has been bought off, equal to private land
– Living area 66m² (gross 73 m2), excluding the roof and garden
The measurement report and the calculation are available for inspection
– Protected city view
– Heating via its own CV from 2019
– Energy label C
– Service costs per month € 55,35
– Delivery in consultation

This house has its own website via Eendenstraat7.nl
Here you will find everything nicely visualized with, among other things, the cadastral data, the list of things, the measurement report, full screen photos as well as information about the neighborhood, a “street view” and the solar border.

The application has been compiled with care; however, the information provided is indicative and no rights can be derived from it.

“Did you know that: During the First World War, the first terraced houses were built in the meadows north of the IJ: the current Vogelbuurt. Reputable architects in this period were strongly focused on building quality neighborhoods for workers. Homes with fairytale turrets and gates, strikingly shaped roofs and special facing bricks with animals and verses that referred to the First World War were built on Zwanenplein.”

Toon meer


Eigenschappen

Overdracht

 • Prijs Vraagprijs: 495.000,- Kosten koper
 • Status Verkocht onder voorbehoud
 • Aanvaarding In overleg

Woonoppervlakte & perceel

 • Woonoppervlakte 66 m2

Bouw

 • Huidig gebruik Woonruimte
 • Energielabel C
 • Bouwjaar 1919

Indeling

 • Aantal kamers 2
 • Aantal slaapkamers 1
 • Aantal badkamers 1
 • Voorzieningen Natuurlijke ventilatie, Tv kabel

Locatie

 • Provincie: Noord holland
 • Plaats: Amsterdam
 • Adres: Eendenstraat 7
 • Postcode: 1021 CE

Buurtinformatie

Leeftijd van de buurtbewoners

 • 13% 0 - 15 jaar
 • 12% 15 - 25 jaar
 • 35% 25 - 45 jaar
 • 26% 45 - 65 jaar
 • 13% 65+ jaar

Huishoudens

 • 56% Eenpersoons
 • 24% Met kinderen
 • 20% Zonder kinderen

Koop / huur

 • 71% Koop
 • 29% Huur

Mannelijke buurtbewoners

3.555

Vrouwelijke buurtbewoners

3.490

Inwoners Amsterdam

454.273

Inwoners Amsterdam

463.844

Auto’s

0.5 per huishouden

Gemiddelde vraagprijs

620.954,-


Plattegrond


Ons proces in 6 stappen

Wij staan je graag bij gedurende het hele aankoopproces van je nieuwe huis en geven je de extra persoonlijke aandacht die jij verdient!

1

Icon Stap 1

Wil je dit huis graag fysiek bekijken? Maak dan een afspraak voor een bezichtiging.

2

Icon Stap 2

Tijdens de bezichtiging kun je al jouw vragen over het huis stellen aan de makelaar, zodat je daarna een weloverwogen keuze kunt maken.

3

Icon Stap 3

Zie jij jezelf hier al wonen? Breng dan een bod uit op het huis.

4

Icon Stap 4

Word je bod geaccepteerd, dan ga je - nadat de bedenktijd verstreken is - de hypotheek regelen.

5

Icon Stap 5

Zodra de hypotheek akkoord is word je op de hoogte gebracht van het goede nieuws en ben je klaar om naar de notaris te gaan.

6

Icon Stap 6

Bij de notaris onderteken je alle belangrijke documenten en daarna vindt de sleuteloverdracht plaats. Het verhuizen kan beginnen!


Bereken je hypotheek


Ons aanbod in de buurt


Meer over ons

Thumb Vacatures

Vacatures

We zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Geef jouw carrière een boost bij Thoma Post Makelaars.

Lees meer.

Thumb Woonwensen

Thoma Post Woonwensen

Blijf op de hoogte van ons aanbod en nieuwbouwprojecten.

Lees meer.

Thumb Woontrends

Woon- en werktrends

Nieuwsgierig naar de woon- en werktrends voor 2023? Bekijk onze tips.

Lees meer.