65251799bb293b1d3d2e888d70857762.jpeg

Amsterdam – Blasiusstraat 64–1

Vraagprijs: 585.000,- Kosten koper

Beschrijving

*English translation below*

STIJLVOL WONEN AAN DE BLASIUSSTRAAT!

Een heerlijk appartement, midden in Amsterdam, dat er modern en stijlvol uitziet, maar ook mooie, klassieke kenmerken heeft. Dat is de beste omschrijving van Blasiusstraat 64-1. Tel daar de handige berging en het zonnige balkon bij op en je weet dat je een perfecte plek te pakken hebt. Hier woon je als een koning(in)!

KENMERKEN
-Modern met klassieke kenmerken
-Zonnig balkon op het zuiden
-2 slaapkamers
-Stijlvolle keuken en badkamer
-Volledig verbouwd in 2019

WONEN
Zodra je dit appartement binnenstapt, voelt het meteen ruimtelijk aan. Dat is te danken aan de ruime kamers en de grote ramen waar veel licht door binnenvalt. Wat ook meteen opvalt, is de stijlvolle combinatie van klassiek en modern. Zo heb je aan de ene kant de glas-in-looddeur en authentieke schouw en aan de andere kant een moderne keuken en badkamer. Het beste van twee werelden dus.

Ben je geen klusser? Dan maak je een sprongetje in dit huis, want alles is piekfijn in orde. Sterker nog: het hele appartement is in 2019 grondig verbouwd. Alles is vernieuwd, van de elektra tot de radiatoren en van de cv-ketel tot de badkamer en keuken. Daarnaast hebben vrijwel alle wanden en plafonds neutrale kleuren. Je kunt hier dus zo gaan wonen en genieten.

KOKEN
Je vindt de open keuken in de woonkamer. Zo kan je lekker blijven kletsen met je familie of vrienden terwijl je een uitgebreid diner klaarmaakt. De handgemaakte groene tegels en messing kraan vormen een perfecte match met de witte kastjes en het aanrechtblad van composiet. Maar naast mooi moet de keuken natuurlijk ook praktisch zijn. Ook daar is aan gedacht. Zo heb je een inductiefornuis met maar liefst 5 pitten en vind je hier dubbele lades, zodat je extra veel opbergruimte hebt.

Is het eten klaar? Dan strijk je neer in de lichte woonkamer of op het zonnige balkon. Na het eten heb je geen discussies meer over wie de afwas doet, want de vaatwasser doet al het werk. Lekker makkelijk!

SLAPEN EN BADEN
Een ander voordeel van dit fijne appartement is de enorme slaapkamer. Daar zet je met gemak een kingsize bed en grote kledingkast neer. En dan is er nog genoeg ruimte over voor een tv met tv-meubel. Je slaapt hier aan de koele kant van het huis, dus ook in de zomer lig je comfortabel. Daarnaast vind je de tweede, kleinere slaapkamer. Die is ideaal als hobby- of werkkamer. Je hoeft ‘m in ieder geval niet als opslag te gebruiken, want daar heb je de handige berging op zolder voor.

Een hoogtepunt van dit huis is de badkamer. Die is niet alleen heerlijk ruim, maar ook modern en sfeervol ingericht. Kijk bijvoorbeeld eens naar de messing details, de matzwarte omtrek van de douchewand en het vintage houten wastafelmeubel. Hier douche je voortaan in stijl.

BUITENLEVEN
Aan de woonkamer grenst het fijne balkon. Hier zit je de hele dag in de zon. Niet alleen omdat het op het zuiden ligt, maar ook omdat er geen ander balkon boven je is. Zin om hier lekker in je pyjama of huispak van een drankje te genieten? Gewoon doen, want je hoeft niet bang te zijn voor pottenkijkers. Het balkon is namelijk bij de binnentuin, waar je veel privacy hebt en uit de wind zit. En is je telefoon leeg? Dan laad je die gewoon buiten op, want hier is ook een stopcontact.

LOCATIE
Eigenlijk is er bijna geen betere plek in Amsterdam te bedenken. De Amstel is om de hoek, net als allerlei gezellige terrasjes en restaurants. Neem bijvoorbeeld eens een kijkje bij Bar Bouche of de Ysbreeker, of maak een wandeling in het Sarphati- of Oosterpark. Ook een basisschool, middelbare en hogescholen zijn allemaal dichtbij. Ondanks al die reuring in de buurt woon je hier toch lekker rustig.

Je fietst naar de Dam in negen minuten en naar Albert Cuyp of De Pijp zelfs in vier minuten. Ga je liever met het ov? Met één minuut lopen sta je bij tramhalte Wibautstraat, in twee minuten bij metrostation Wibautstraat. Station Amsterdam Amstel is ruim een kwartier lopen of vijf minuten fietsen. Een heerlijk centrale locatie dus.

VERENIGING VAN EIGENAREN
De actieve en betrokken VvE bestaat uit 4 leden. Het beheer wordt door een van de eigenaren verzorgd.
In 2021 en 2022 werd het gehele pand aan de buitenzijde geschilderd en is ook het trappenhuis aangepakt. Om weer een reserve op te bouwen zijn de maandelijkse servicekosten momenteel € 181,- in 2023 zullen deze verlaagd worden naar € 155,-
De VvE heeft een Meerjaren Onderhoudsplan op laten stellen voor de komende 15 jaar.

BOUWJAAR
Het appartement ligt in een pand dat in 1888 werd gebouwd. In 2019 heeft de huidige eigenaar de woning intern volledig vernieuwd, denk aan vloerisolatie, nieuwe vloeren, nieuwe CV, de elektra inclusief meterkast, waterleiding, keuken, badkamer, schilderwerk noem maar op.

EIGENDOMSSITTUATIE GROND
Het appartement staat op erfpachtgrond in eigendom van de gemeente Amsterdam, vastgesteld volgens de Erfpacht Bepalingen van 2000 met een looptijd tot 1 april 2054.

WOONOPPERVLAKTE EN BUITENRUIMTE
Het woonoppervlakte van de woning is 63 m2, exclusief het balkon van 8 m2.
De ruime berging op zolder is 11 m2 groot.
De woning is door een extern bureau ingemeten conform NEN2580. Het meetrapport is uiteraard ter inzage beschikbaar.

BEREIKBAARHEID EN PARKEREN
De woning is per auto uitstekend bereikbaar, maar ook het openbaar vervoer is op loopafstand, zowel de metro, de tram en het Amstelstation zijn om de hoek
Een parkeervergunning kan worden aangevraagd bij de gemeente Amsterdam. Rij je elektrisch? Er zijn laadpalen voor de deur maar ook verderop in de straat.

KENMERKEN:
– Gebouwd in 1888, intern verbouwd en vernieuwd in 2019
– Woonoppervlakte 63 m², exclusief de berging en balkon
– Servicekosten € 181,- per maand (in 2023 zullen de servicekosten € 155,- worden)
– Energielabel C (nog van voor de renovatie in 2019)
– Eigen website: blasiusstraat64-1.nl
– Oplevering in overleg

Op de website van het appartement vind je alles nog eens fraai in beeld gebracht met onder andere de kadastrale gegevens, de lijst van zaken, het meetrapport, full screen foto’s, informatie over de buurt, een “streetview” en de zonnegrens, check: Blasiusstraat64-1.nl

Disclaimer
Deze informatie is zorgvuldig samengesteld. Er wordt vanuit onze kant geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.
——————————————————————————————————————————————–
STYLISH LIVING ON THE BLASIUSSTRAAT!

A lovely apartment, in the middle of Amsterdam, that looks modern and stylish, but also has beautiful, classic features. That is the best description of Blasiusstraat 64-1. Add to that the handy storage room and the sunny balcony and you know you’ve got a perfect spot. Here you live like a king!

CHARACTERISTICS
-Modern with classic features
-Sunny south-facing balcony
-2 bedrooms
-Stylish kitchen and bathroom
-Fully renovated in 2019

LIVING
As soon as you step into this apartment, it immediately feels spacious. This is due to the spacious rooms and the large windows that let in a lot of light. What immediately stands out is the stylish combination of classic and modern. For example, on the one hand you have the stained glass door and authentic fireplace and on the other side you have a modern kitchen and bathroom. So the best of both worlds.

Not a handyman? Then you make a jump in this house, because everything is in perfect order. In fact, the entire apartment was thoroughly renovated in 2019. Everything has been renewed, from the electricity to the radiators and from the central heating boiler to the bathroom and kitchen. In addition, almost all walls and ceilings have neutral colors. So you can live here and enjoy it.

TO COOK
You will find the open kitchen in the living room. This way you can keep chatting with your family or friends while you prepare an extensive dinner. The handmade green tiles and brass tap are a perfect match with the white cabinets and the composite countertop. In addition to being beautiful, the kitchen must of course also be practical. That has also been thought of. For example, you have an induction stove with no less than 5 burners and you will find double drawers here, so that you have extra storage space.

Dinner is ready? Then you settle down in the bright living room or on the sunny balcony. After dinner you no longer have to argue about who does the dishes, because the dishwasher does all the work. Nice and easy!

SLEEPING AND BATHING
Another advantage of this nice apartment is the huge bedroom. You can easily put a king-size bed and large wardrobe there. And then there is still enough space for a TV with TV cabinet. You sleep here on the cool side of the house, so you are also comfortable in the summer. You will also find the second, smaller bedroom. It is ideal as a hobby or study room. In any case, you don’t have to use it as storage, because you have the handy storage room in the attic for that.

A highlight of this house is the bathroom. It is not only wonderfully spacious, but also modern and attractively furnished. For example, take a look at the brass details, the matte black outline of the shower wall and the vintage wooden washbasin furniture. Here you can shower in style from now on.

OUTDOOR LIFE
The nice balcony adjoins the living room. Here you sit in the sun all day long. Not only because it faces south, but also because there is no other balcony above you. Would you like to enjoy a drink in your pajamas or house suit? Just do it, because you don’t have to be afraid of snoopers. The balcony is in the inner garden, where you have a lot of privacy and are out of the wind. And is your phone empty? Then you simply charge it outside, because there is also a socket here.

LOCATION
Actually, there is hardly a better place in Amsterdam to think of. The Amstel is around the corner, as are all kinds of cozy terraces and restaurants. For example, take a look at Bar Bouche or the Ysbreeker, or take a walk in the Sarphati or Oosterpark. Also a primary, secondary and colleges are all close by. Despite all the bustle in the area, you still live here nice and quiet.

You can cycle to Dam Square in nine minutes and to Albert Cuyp or De Pijp in four minutes. Do you prefer to go by public transport? With a one minute walk you are at tram stop Wibautstraat, in two minutes at metro station Wibautstraat. Amsterdam Amstel station is more than a fifteen minute walk or five minutes by bike. A wonderfully central location.

OWNERS ASSOCIATION
The active and involved VvE consists of 4 members. It is managed by one of the owners.
In 2021 and 2022, the entire building was painted on the outside and the stairwell was also tackled. To build up a reserve again, the monthly service costs are currently € 181, – in 2023 they will be reduced to € 155,-
The VvE has had a Multi-Year Maintenance Plan drawn up for the next 15 years.

CONSTRUCTION YEAR
The apartment is located in a building that was built in 1888. In 2019 the current owner has completely renovated the house internally, such as floor insulation, new floors, new central heating, the electricity including meter box, water supply, kitchen, bathroom, painting you name it.

PROPERTY SITUATION OF LAND
The apartment is on leasehold land owned by the municipality of Amsterdam, determined in accordance with the Annual Leasehold Provisions of 2000 with a term until April 1, 2054.

LIVING AREA AND OUTDOOR SPACE
The living area of the house is 63 m2, excluding the balcony of 8 m2.
The spacious storage room in the attic is 11 m2.
The house has been measured by an external agency in accordance with NEN2580. The measurement report is of course available for inspection.

ACCESSIBILITY AND PARKING
The house is easily accessible by car, but public transport is also within walking distance, the metro, tram and Amstel station are just around the corner
A parking permit can be requested from the municipality of Amsterdam. Do you drive electric? There are charging stations in front of the door, but also further down the street.

CHARACTERISTICS:
– Built in 1888, internally renovated and renewed in 2019
– Living area 63 m², excluding the storage room and balcony
– Service costs € 181,- per month (from 2023 it will be € 155,- per month)
– Energy label C (before the renovation in 2019)
– Own website: blasiusstraat64-1.nl
– Delivery in consultation

On the website of the apartment you will find everything beautifully illustrated with, among other things, the cadastral data, the list of items, the measurement report, full screen photos, information about the neighbourhood, a “street view” and the solar boundary, check: blasiusstraat64 -1.nl

Disclaimer
This information has been carefully compiled. No liability is accepted from our side for any incompleteness, inaccuracy or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative.

Toon meer


Eigenschappen

Overdracht

 • Prijs Vraagprijs: 585.000,- Kosten koper
 • Status Onder bod
 • Aanvaarding In overleg

Woonoppervlakte & perceel

 • Woonoppervlakte 63 m2

Bouw

 • Huidig gebruik Wonen
 • Energielabel C
 • Bouwjaar 1888

Indeling

 • Aantal kamers 3
 • Aantal slaapkamers 2
 • Aantal badkamers 1
 • Voorzieningen Mechanische ventilatie, Natuurlijke ventilatie

Locatie

 • Provincie: Noord holland
 • Plaats: Amsterdam
 • Adres: Blasiusstraat 64
 • Postcode: 1091 CV

Buurtinformatie

Leeftijd van de buurtbewoners

 • 11% 0 - 15 jaar
 • 13% 15 - 25 jaar
 • 42% 25 - 45 jaar
 • 22% 45 - 65 jaar
 • 12% 65+ jaar

Huishoudens

 • 60% Eenpersoons
 • 18% Met kinderen
 • 22% Zonder kinderen

Koop / huur

 • 71% Koop
 • 29% Huur

Mannelijke buurtbewoners

8.275

Vrouwelijke buurtbewoners

8.445

Inwoners Amsterdam

437.582

Inwoners Amsterdam

445.051

Auto’s

0.6 per huishouden

Gemiddelde vraagprijs

569.890,-


Plattegrond


Ons proces in 6 stappen

Wij staan je graag bij gedurende het hele aankoopproces van je nieuwe huis en geven je de extra persoonlijke aandacht die jij verdient!

1

Icon Stap 1

Wil je dit huis graag fysiek bekijken? Maak dan een afspraak voor een bezichtiging.

2

Icon Stap 2

Tijdens de bezichtiging kun je al jouw vragen over het huis stellen aan de makelaar, zodat je daarna een weloverwogen keuze kunt maken.

3

Icon Stap 3

Zie jij jezelf hier al wonen? Breng dan een bod uit op het huis.

4

Icon Stap 4

Word je bod geaccepteerd, dan ga je - nadat de bedenktijd verstreken is - de hypotheek regelen.

5

Icon Stap 5

Zodra de hypotheek akkoord is word je op de hoogte gebracht van het goede nieuws en ben je klaar om naar de notaris te gaan.

6

Icon Stap 6

Bij de notaris onderteken je alle belangrijke documenten en daarna vindt de sleuteloverdracht plaats. Het verhuizen kan beginnen!


Ons aanbod in de buurt


Meer over ons

Thumb Vacatures

Vacatures

We zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Geef jouw carrière een boost bij Thoma Post Makelaars.

Lees meer.

Thumb Woonwensen

Thoma Post Woonwensen

Blijf op de hoogte van ons aanbod en nieuwbouwprojecten.

Lees meer.

Thumb Woontrends

Woon- en werktrends

Nieuwsgierig naar de woon- en werktrends voor 2022? Bekijk onze tips.

Lees meer.