Starterslening

Het kopen van je eerste huis is een spannende stap. Er moet veel geregeld worden, je wil je droomhuis vinden en de kans is aanwezig dat je een hypotheek af gaat sluiten omdat je nog niet beschikt over voldoende eigen middelen. Dit kan bijvoorbeeld zijn als er geen huizen beschikbaar zijn in de voor jou geschikte prijsklasse of je droomhuis toch duurder blijkt te zijn dan de eigen middelen die je tot je beschikking hebt. Een starterslening geeft je extra mogelijkheden naast je reguliere hypotheek en is een bijzondere Hypothecaire lening. Wat dat inhoudt, lees je op deze pagina.

Starterslening

In ongeveer 200 gemeenten binnen Nederland is het mogelijk om een starterslening te verkrijgen. De starterslening is een aanvullende lening naast de reguliere hypotheek. De starterslening biedt vooral een uitkomst als je hypotheek en eigen vermogen samen niet hoog genoeg zijn om je droomhuis te kunnen kopen. Het bedrag van een starterslening wordt bepaald door het SVn, Stimuleringsfonds volkshuisvesting. Het minimale leenbedrag is €2.500,- en het maximale leenbedrag is €30.000,-.  Met een starterslening is het mogelijk om zowel een bestaande als nieuwbouwhuis te financieren. Ook meerwerk (in het geval van een nieuwbouwhuis) mag meegenomen worden in de starterslening. De starterslening mag maximaal 20% van de koopsom bedragen, plus eventuele verbeter- of meerwerkpunten. De minimumleeftijd om een starterslening af te sluiten is 18 jaar en de maximum leeftijd is 35. Een andere voorwaarde hiervoor is dat je hypotheek hebt afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dit maakt de constructie veilig en betrouwbaar, voor zowel jij als je bank.

NHG

Voor het afsluiten van een starterslening is dus een hypotheek met NHG benodigd. Maar wat is NHG precies? Dit staat voor Nationale Hypotheek Garantie en hiermee ben je verzekerd van een verantwoorde en betaalbare hypotheek die past bij je inkomen. Met deze garantie voldoet je hypotheek aan de normen van het Nibud voor verantwoord lenen. Wel zo fijn, want dan weet je dat er altijd genoeg geld overblijft voor je maandelijkse uitgaven! Door veranderingen in je persoonlijke situatie, bijvoorbeeld als je relatie eindigt, arbeidsongeschikt raakt of je partner overlijdt, kunnen er veranderingen optreden in je inkomen. Je hypotheek met NHG geeft vertrouwen in deze toch al heftige periode. NHG kijkt in dit geval samen met de hypotheekverstrekker naar mogelijkheden om de hypotheek en je huis te behouden. Als verkoop toch de enige optie blijkt, dan kan NHG eventueel je restschuld kwijtschelden.

Voorwaarden voor een starterslening

Eén van de voorwaarden voor het afsluiten van een starterslening is de aanwezigheid van NHG. Daarnaast moet het huis waarvoor je de starterslening aanvraagt het eerste huis dat jij (en eventueel je partner) kopen en zelf in gaan wonen. Deze hypotheek moet worden afgesloten voor minimaal 10 jaar. Een voorwaarde van NHG is (in 2019) dat de koopprijs van het huis niet hoger is dan €290.000,- (zonder energiebesparende maatregelen) of €307.400,- (met energiebesparende maatregelen). Veel gemeenten leggen de grens voor een starterswoning bijvoorbeeld lager, zoals €200.000,-. Als de woningprijs hierboven zit, kom je in sommige gemeenten dus niet aan een starterslening maar wel aan een hypotheek met NHG. Om in aanmerking te komen voor een starterslening moet je daarnaast niet te veel eigen vermogen hebben. Het deel boven de vrijstellingsgrens (in 2018 was dat €30.000,- voor alleenstaanden en €60.000,- voor fiscale partners) moet je gebruiken voor de aankoop van het huis. Als laatste voorwaarde moet je gemeente meewerken aan het verstrekken van startersleningen. Dit doen ongeveer 200 gemeenten in Nederland. Een deelnemende gemeente bepaalt zelf haar aanvullende maatregelen, zoals een maximale huizenprijs, leeftijdsgrens of hypotheek. Daarnaast kunnen er maatregelen gesteld worden op basis van (nieuwbouw)project, wijk of stadsdeel.

Afbetalen van een starterslening

Voor een starterslening gelden andere regels dan bij een hypotheek. Een starterslening bestaat uit twee delen en heeft een maximale looptijd van 30 jaar, met een rentevaste periode van 15 jaar. Daarnaast wordt een starterslening afgesloten bij de gemeente in plaats van een bank of hypotheekverstrekker. De lening bestaat zoals gezegd uit twee delen, de starters- en combinatielening. In de eerste drie jaren van de lening heb je geen maandlasten, dit komt doordat je de aflossing van de starterslening deze drie jaren als het ware betaalt met de combinatielening. Deze combinatielening loopt in het begin dan ook altijd op. Na deze drie aflossingsvrije jaren ga je rente en aflossing betalen, tenminste als je inkomen dit toelaat. Mocht dit niet zo zijn, dan kan je een hertoetsing aanvragen zodat je een aflossing betaalt die afgesteld is op je inkomen. Dit hertoetsingsmoment vindt standaard plaats na 3, 6, 10 en 15 jaar van de starterslening. Heb je na de looptijd van de lening nog niet het totale bedrag afgelost? Je moet dit dan in één keer aflossen. Lukt dit niet, dan kan je eventueel een tweede hypotheek afsluiten of het huis verkopen. Stijgt je inkomen sneller dan verwacht? Het is vaak ook mogelijk om de maandelijkse aflossing te verhogen of de lening zelfs in één keer af te lossen.

Soorten hypotheken

Waar er vroeger wel meer dan 30 soorten hypotheken bestonden, is dit aantal nu teruggebracht naar twee: een lineaire en annuïteitenhypotheek. Het verschil tussen deze twee hypotheekvormen zit vooral in de wijze van aflossen. Bij een lineaire hypotheek los je telkens hetzelfde bedrag af, waardoor de bijkomende rente steeds lager wordt (de daling is vaak 1,5% tot 2% per jaar). Hierdoor is het aflossingsbedrag op het begin hoger dan aan het eind van de aflossingsperiode. Bij een annuïteitenhypotheek ligt de verhouding tussen rente en aflossing juist anders. Op het begin betaal je verhoudingsgewijs meer rente dan aflossing, waardoor het totale maandbedrag van de hypotheek juist oploopt. Veel mensen kiezen voor een annuïteitenhypotheek omdat er vaak een flink verschil zit tussen de kosten die op het begin gemaakt worden. Over de gehele looptijd is een lineaire hypotheek juist flink goedkoper. Het loont dus om een erkend hypotheekadviseur in handen te nemen zodat je goed kunt kijken welke optie het best bij jou en je starterslening past.

Hypotheek zonder vast contract

Ook als je geen vast contract hebt, zijn er mogelijkheden voor het afsluiten van een hypotheek met starterslening. Als je een contract voor een bepaalde tijd hebt, kan je een intentieverklaring opvragen bij je werkgever. In deze verklaring staat, op voorwaarde dat je blijft functioneren zoals je nu doet en de bedrijfsomstandigheden niet veranderen, dat je volgende contact een vast contract wordt. Dit geeft de hypotheekverstrekker zekerheid maar ook voor jezelf is het prettig om te weten dat het risico op het plots niet meer kunnen aflossen van je hypotheek verkleind wordt. Als je flexwerker bent, bij bijvoorbeeld een nul-urencontract, dan is je inkomen van de afgelopen drie jaren van belang. Het gemiddelde van deze drie jaren wordt als je inkomen gerekend. Maar heb je in het laatste jaar minder verdiend dan je gemiddelde over deze drie jaren, dan geldt het laagste bedrag als inkomen.

Een hypotheek als zelfstandige

Het inkomen als zelfstandig ondernemer is minder stabiel dan wanneer je in loondienst bent. Ook als zelfstandige kan je een hypotheek verkrijgen, eventueel met starterslening. Dit werkt deels hetzelfde als bij een aanvrager zonder vast contract: je toetsingsinkomen wordt vastgesteld aan de hand van je inkomen van de afgelopen drie jaren. Ook als je korter dan drie jaar zelfstandig bent, bestaan er bij hypotheekverstrekkers de mogelijkheid om een hypotheek af te sluiten. Verder wordt ook gekeken naar de winst van je bedrijf, je werkervaring, eigen vermogen, het vooruitzicht van het bedrijf en je kredietwaardigheid. Door al deze zaken inzichtelijk en op een rijtje te hebben, versnel je het proces van het aanvragen van een hypotheek. Er wordt namelijk met name van ZZP’ers veel extra informatie verwacht.

Erkende hypotheekadviseurs

Een hypotheek sluit je af voor een lange tijd en het is iets waar je goed over na wil denken. Bij Thoma Post Hypotheken willen we niets anders dan de beste hypotheek voor jouw huis. We zijn volledig onafhankelijk en worden niet beloond door banken, wat ons een betrouwbare en neutrale partij maakt. Adviseren doen we vanuit jouw wensen en mogelijkheden, zodat je advies ontvangt dat bij jou past en dat niet gebaseerd is op de uitgangspunten van de bank. Met een ruim assortiment aan geldverstrekkers, meer dan 25, vinden we altijd de beste deal. Deze beste deal is niet alleen op het gebied van rente, maar ook op het gebied van voorwaarden. Ons hypotheekadvies kost je uiteindelijk niets maar levert juist erg veel op.

Thoma Post Hypotheken

Om te kunnen bepalen of je in aanmerking komt voor een starterslening, zijn er een aantal factoren waarnaar gekeken moet worden. Onze erkende hypotheekadviseurs van Thoma Post Makelaars kijken graag met je naar de mogelijkheden. Ook als je niet in aanmerking komt voor deze lening, zijn er genoeg manieren om toch de financiering van je droomhuis rond te krijgen. Neem gerust contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend eerste adviesgesprek.