Kopen

Ben je op zoek naar je droomhuis of heb je deze gevonden bij een collega-makelaar? In beide gevallen biedt Thoma Post Makelaars professionele begeleiding met zekerheid en grote voordelen. Als NVM-aankoopmakelaar hebben wij inzage in het landelijke woningaanbod en kijken wij kritisch mee tijdens de zoektocht bij de aankoop van je huis.

Stap 1: Kennismaking en inventarisatie

Tijdens een eerste kennismaking inventariseren wij de wensen ten aanzien van de aankoop van een woning en uiteraard worden alle wensen hier besproken.

Stap 2: Marktanalyse

Wanneer de woonwensen in kaart zijn gebracht zal je worden ingeschreven waarna je op de hoogte wordt gehouden van het laatste aanbod en prijswijzigingen middels een e-mail.

Stap 3: Aankoop woning

Bij interesse in een woning wordt een afspraak ingepland en de aankopend makelaar zal mee gaan om te adviseren en te begeleiden. Daarnaast wordt alle informatie gecontroleerd (zoals de staat van de fundering en de vergunningen).

Stap 4: Professionele onderhandelingsondersteuning

In de meeste gevallen leiden alle hiervoor genoemde activiteiten tot een bieding op het woonhuis. Als je een bod uitbrengt, ben je nog niet in onderhandeling. Je bent pas in onderhandeling met de verkopende partij als deze reageert op het bod door:
a) een tegenbod te doen;
b) expliciet te melden dat jullie in onderhandeling zijn.

Wanneer er meerdere geïnteresseerden zijn, zal de makelaar melden dat er andere onderhandelingen lopen. Dus ook als je in onderhandeling bent, kan iemand anders een bod doen.

De verkopende partij is niet verplicht om zijn woonhuis aan jou te verkopen wanneer je de vraagprijs hebt geboden en hij mag ook besluiten de vraagprijs te verlagen of te verhogen.

Het kan zijn dat er zo veel belangstellenden zijn die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk te bepalen is wie de beste koper is. De verkoper kan op dat moment, in overleg met de makelaar, besluiten de biedingsprocedure te wijzigen in bijvoorbeeld een inschrijving. Alle bieders krijgen bij een inschrijving een gelijke kans om een bod uit te brengen. Uiteraard dient de makelaar eerst eventueel eerder gedane toezeggingen of afspraken na te komen, voordat de procedure veranderd wordt.
Tijdens deze onderhandelingen doen wij er alles aan om een goede aankoopprijs te realiseren.

Stap 5: Koopovereenkomst en notariële akte

Na geslaagde onderhandelingen bij de aankoop van het woonhuis volgt een vastlegging van de gemaakte afspraken. De makelaar legt die afspraken vast in de koopovereenkomst. Wij begeleiden jou onder andere bij het overeenkomen van een opleverdatum en eventueel overnemen van roerende zaken. Indien gewenst zullen wij, in overleg met de klant, een bouwkundige keuring laten uitvoeren. De koop van een woonhuis door een particulier moet schriftelijk worden aangegaan (schriftelijkheidsvereiste). De koop komt tot stand als beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit betekent dat een bevestiging van de afspraken per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst, niet voldoende is.

De koper heeft een bedenktijd van drie dagen, waarin hij zonder opgaaf van reden de koop kan ontbinden. De drie dagen bedenktijd begint op de dag die volgt op de dag dat (een afschrift van) de tussen partijen opgemaakte koopovereenkomst aan de koper ter hand is gesteld. De bedenktijd eindigt om middernacht van de laatste dag die deel uitmaakt van de bedenktijd.

De bedenktijd kan langer duren dan drie dagen (algemene termijnenwet), indien;
– deze eindigt  op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag. De bedenktijd wordt dan verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.
– twee dagen daarvan een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. De bedenktijd wordt zo nodig zoveel verlengd dat daarvan tenminste twee dagen deel uitmaken die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

Na de bedenktijd is de koop definitief rond, tenzij er ontbindende voorwaarden van toepassing zijn (bijvoorbeeld voorbehoud financiering hypotheek).

Wil je meer weten, neem dan even contact met ons op!