Op Zoek Naar Een Huurwoning Tips 1708073042

Procedure voor het aanbieden van huurwoningen door Thoma Post Makelaars ter Bestrijding van Woondiscriminatie

Geschreven door: Jorn van Veen

Op:  

In: Algemeen

In het kader van de Wet goed verhuurderschap dienen wij als Thoma Post Makelaars bij het aanbieden van huurwoningen te beschikken over een werkwijze die gericht is op het voorkomen van woondiscriminatie. Hieronder omschrijven wij de werkwijze van ons kantoor:

Gelijkheid
Thoma Post Makelaars zet zich in voor een eerlijke behandeling van alle potentiële huurders, in overeenstemming met de Wet goed verhuurderschap. Wij maken geen onderscheid op grond van persoonlijke kenmerken zoals ras, religie, politieke voorkeur, geslacht, enzovoort. Voor uitgebreide informatie over anti-discriminatie op de woningmarkt, zie de website van de Rijksoverheid.

Verzameling van gegevens
We vragen potentiële huurders om basisinformatie zoals naam, contactgegevens, en financiële gegevens. We verzamelen deze informatie met respect voor privacy en starten dit proces pas na een woningbezichtiging. Er wordt geen informatie gevraagd over etnische of culturele achtergrond, religieuze identiteit, politieke voorkeur, seksuele gerichtheid, genderidentiteit en/of -expressie en/of lichamelijke of geestelijke gezondheid.

Transparant selectieproces
Wij hanteren een heldere en transparante selectieprocedure en maken gebruik van objectieve selectiecriteria bij het openbaar aanbieden van huurwoningen. Hieronder kun je nalezen hoe wij de selectieprocedure vormgeven. Bij openbare aanbieding van een huurwoning kun je bij interesse reageren via het reactieformulier van de huurwoning op onze website of op Funda. Verderop in de selectieprocedure zullen wij jouw gegevens opvragen en deze toetsen. Hierbij hanteren wij onderstaande selectiecriteria.

Selectiecriteria
We volgen het principe van ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’, maar in het geval van veel belangstelling kan het voorkomen dat sommige kandidaten niet in aanmerking komen voor een bezichtiging.

Voorkeur en toewijzing
Een vast dienstverband is wenselijk, maar we staan open voor diverse inkomstenbronnen. Tijdelijke arbeidsovereenkomsten, (recent) zelfstandig ondernemerschap en andere vormen van inkomstenbronnen zoals alimentatie, een stagevergoeding, een garantstelling door derden, een erfenis, huurinkomsten etc., kunnen wel degelijk ook leiden tot toewijzing van een huurwoning, maar dat is maatwerk. De verhuurder kiest uiteindelijk de huurder op basis van de verstrekte informatie en een kredietcheck.

Communicatie bij afwijzing
Indien een kandidaat niet wordt geselecteerd, informeren we hen hierover en geven we een toelichting op de beslissing.

Inzet tegen woondiscriminatie
Het gehele team van Thoma Post Makelaars is op de hoogte van en werkt volgens deze anti-discriminatieprocedure. Onze medewerkers worden ondersteund en bijgeschoold, bijvoorbeeld door het volgen van cursussen gericht op het voorkomen van discriminatie in de woningmarkt. Thoma Post Makelaars onthoudt zich van iedere vorm van (medewerking aan) discriminatie ten aanzien van toewijzing van huurwoningen aan kandidaat-huurders. Wij dragen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het handelen van onze opdrachtgevers. In verband met de privacywetgeving zijn wij niet bevoegd om basisinformatie van kandidaat- huurders aan derden te verstrekken.

Gemeentelijk meldpunt goed verhuurderschap
Iedere gemeente in Nederland is vanaf 1 januari 2024 verplicht om een meldpunt in te richten. Bij dit meldpunt kunnen huurders, woningzoekenden en anderen (al dan niet anoniem) terecht met signalen en meldingen over ongewenst verhuurgedrag. Kijk op de website van jouw gemeente over meer informatie over het meldpunt.

Voor meer informatie over onze aanpak of bij vragen over het selectieproces, nodigen we kandidaat-huurders uit om contact met ons op te nemen. We zijn toegewijd aan een eerlijke en open woningmarkt en helpen graag om eventuele zorgen te adresseren.

Mocht de ervaring daartoe aanleiding geven, dan zal onze werkwijze in het kader van voortschrijdend inzicht worden aangepast.

Dit artikel delen?

Meer over ons

Thumb Vacatures

Vacatures

We zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Geef jouw carrière een boost bij Thoma Post Makelaars.

Lees meer.

Thumb Woontrends

Woon- en werktrends

Nieuwsgierig naar de woon- en werktrends voor 2024? Bekijk onze tips.

Lees meer.