Zutphen – Groenmarkt 19, € 750.000,- k.k.

Status
Verkocht
Oppervlakte
337 m2
Bouwvorm
Bestaande bouw
Meer kenmerken >

De Groenmarkt 19 betreft een Rijksmonumentaal object (kantoorgebouw) stammend uit begin 1800, gelegen aan de bruisende Groenmarkt in Zupthen. De Groenmarkt ligt in het kernwinkelgebied van Zutphen en vormt samen met de Houtmarkt het bruisende hart van het centrum. Deze (markt)pleinen doen tevens dienst voor de lokale wekelijkse markt(en) van Zutphen. Daarnaast centraliseert zich de horeca in het centrum van Zutphen zich rond deze pleinen.

Het gebouw bestaat uit 5 bouwlagen, te weten de souterrain, begane grond, 1e en 2e verdieping met daarboven nog een zolder(verdieping).

Staat van het object
Het object is leeg en vrij te aanvaarden en wordt geleverd in de staat ten tijde van de bezichtigingen.

Koopprijs
€ 750.000,– k.k.

Kadastrale informatie
Volgens het uittreksel van de Directie van het Kadaster en Openbare Registers in de Provincie Overijssel, wordt het object als volgt kadastraal aangeduid:
Gemeente Zutphen, sectie F, nummer 11918, groot 3 are en 37 centiare
Voor het naastgelegen pand ( Zutphen, F 11917) geldt een recht van overpad om te komen en te gaan van de Heukestraat naar het souterrain van het naastgelegen pand.

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid is zowel met eigen als het openbaar vervoer uitstekend. De groenmarkt is onderdeel van het Centrum en is op enkele minuten loopafstand van het bus- en NS station. Zowel het kernwinkelgebied als het belangrijkste horecagebied van Zutphen bevinden zich in de directe omgeving van dit object.

Parkeergelegenheid
In de directe omgeving is voor vergunninghouders en niet-vergunninghouders voldoende parkeergelegenheid.

Bestemming en gebruik
Groenmarkt 19 valt onder het bestemmingsplan “Oude Stad/IJsselkade” en heeft de bestemming “Gemengd”, waarbij ruimte is voor detailhandel, dienstverlenende bedrijven en maatschappelijke invulling (tot max 300 m2). Verder biedt het bestemmingsplan voor ruimte voor Wonen op de verdiepingen.

Asbestinformatie
Er is geen asbestinventarisatie van het object gedaan door de verkoper. Er is bij de verkoper ook geen asbest in het object bekend. Derhalve valt niet uit te sluiten dat er asbest in of aan het gebouw aanwezig is. Het is aan koper om dit te onderzoeken. De termijnen die ten grondslag liggen aan deze verkoop, geven geïnteresseerde partijen ruim voldoende tijd om dergelijke zaken te onderzoeken.

Milieu
Er is een bodemonderzoek gedaan in 1999. Hieruit zijn geen gebruiksbelemmerende verontreinigingen gebleken. Tevens is informatie ingewonnen bij Rijkswaterstaat en de Omgevingsdienst IJsselland (december 2019) en van deze instanties is bericht ontvangen dat er op deze locatie – op basis van het historisch bodembestand en/of de beschikbare informatie – geen verontreinigingen en/of verdachte activiteiten bekend zijn. Voor zover bekend zijn er geen bodemonderzoeken uitgevoerd.

Staat van overdracht
Uitgangspunt is dat het object “as is, where is” wordt verkocht en overgedragen in de (feitelijke) staat waarin het verkochte zich thans bevindt. Mede gelet hierop en onverminderd het overigens in de verkoopbrochure bepaalde, wordt hierbij bepaald dat indien het verkochte of een deel daarvan eigenschappen heeft of mist respectievelijk gebreken heeft, van welke aard of omvang dan ook, dat
1. dit nimmer aanleiding zal zijn tot ontbinding, vernietiging of wijziging van de onderhavige
overeenkomst of tot enigerlei verrekening;
2. koper verkoper nimmer zal aanspreken tot het betalen van enige schadevergoeding, in welke vorm ook.

De baten, lasten, belastingen, heffingen en dergelijke komen voor rekening van koper met ingang van de datum van de notariële overdracht. De dan lopende baten, lasten, belastingen, heffingen en canons, zullen per die datum tussen partijen naar rato van tijd worden verrekend. Deze verrekening vindt gelijktijdig plaats met de betaling van de koopsom.

Bijzondere bepalingen koopovereenkomst
Op uitdrukkelijk verzoek van verkoper zijn in de koopovereenkomst de volgende bijzondere bepalingen c.q. bedingen en clausules opgenomen:
a) “As-is”clausule

Akte van Levering
Zodra verkoper en koper overeenstemming hebben bereikt, wordt voor rekening van koper door de notaris van diens keuze een Akte van levering opgesteld op basis van de getekende koopovereenkomst.
KIJK OOK OP http://WWW.GROENMARKT19.NL

Meer informatie over dit object

Zutphen – Groenmarkt 19,

Kenmerken

Overdracht

Prijs
€ 750.000,- k.k.
Status
Verkocht

Gebouw

Bouwvorm
Bestaande bouw
Perceel
337 m2
Bog in aanbouw
Nee
Liggingen
WINKELGEBIED_STADSCENTRUM
Parkeerfaciliteiten
Openbaar terrein en vergunninghouders