Vorden – Zutphenseweg 3

OBJECT/LIGGING
Op een markante plek in het centrum van Vorden gelegen winkelruimte met een frontbreedte van 15 meter. De winkelruimte is zeer goed gelegen. Achter de winkelruimte is een parkeerterrein gelegen met circa 30 parkeerplaatsen. In de directe omgeving zijn gevestigd Ami Kappers, Tuunte en een HEMA.

OPPERVLAKTE
Winkelruimte circa 280 m²
Magazijnruimte circa 95 m²

BESTEMMING
Bij de gemeente Bronckhorst valt het onderhavige onroerend goed in het vigerende bestemmingsplan “Stedelijk gebied Bronckhorst”. De bestemming van het perceel is: Centrum.
U kunt het bestemmingsplan bij ons kantoor opvragen.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het pand wordt opgeleverd in huidige staat, o.a. voorzien van:
– Systeemplafond voorzien van verlichtingsarmaturen
– Toilet
– Airco
– Pantry

PARKEERGELEGENHEID
Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.

HUURPRIJS
€ 29.000,- per jaar te vermeerderen met BTW.

HUURBETALING
Per maand vooruit.

HUURTERMIJN
5 (vijf) + 5 (vijf) jaar (een kortere termijn is eventueel bespreekbaar).

INGANGSDATUM
Per 1 januari 2020.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie c.q. waarborgsom ter grootte van minimaal 3 maanden huur incl. BTW.

INDEXERING
Jaarlijks conform het prijsindexcijfer gepubliceerd door het CBS (CPI).

HUUROVEREENKOMST
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model welke door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-01-2015 is vastgesteld en op 17-2-2015 is gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20 tevens gepubliceerd op de website http://www.roz.nl, met aanvullende bepalingen door verhuurder.

BTW BELASTE HUUR
Een met BTW belaste huurprijs is voor verhuurder het uitgangspunt. Voldoet huurder niet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria, dan behoudt verhuurder zich het recht voor om het alsdan ontstane financiële nadeel voor verhuurder volledig te compenseren.

VOORBEHOUD
De huidige eigenaar van het perceel heeft een opdracht tot dienstverlening verstrekt aan Thoma Post
Bedrijfsmakelaars.
Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een
tegenaanbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding.

Meer informatie over dit object

Vorden – Zutphenseweg 3,

  • Hidden

Kenmerken

Overdracht

Prijs
€ 29.000,- per jaar
Status
Verhuurd

Gebouw

Bouwvorm
Bestaande bouw
Bog in aanbouw
Nee
Liggingen
WINKELGEBIED_STADSCENTRUM
Aantal
30