Vorden – Raadhuisstraat 5, € 99,- per m2 per jaar

Status
Beschikbaar
Bouwvorm
Bestaande bouw
Meer kenmerken >

OBJECT/LIGGING
Nabij het dorpscentrum van Vorden wordt deze commerciële ruimte (voormalige bibliotheekruimte) te huur aangeboden. De ruimte van circa 290 m² is gelegen op de begane grond en is bestemd voor centrumvoorzieningen in de vorm van: bedrijf, cultuur en ontspanning, detailhandel, horecabedrijf en maatschappelijke voorzieningen. Er is in de directe omgeving ruim voldoende parkeergelegenheid beschikbaar.

OPPERVLAKTE
290 m² BVO.

BESTEMMING
Bij de gemeente Bronckhorst valt het onderhavige onroerend goed in het vigerende bestemmingsplan Stedelijk gebied Bronckhorst. De bestemming van het perceel is: centrum. U kunt het bestemmingsplan bij ons kantoor opvragen.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het pand wordt opgeleverd in huidige staat, o.a. voorzien van:
– systeemplafond met verlichtingsarmaturen;
– afwerkvloer;
– toiletgroepen;
– CV gekoppeld aan radiatoren;
– aircounit(s);
– mechanische ventilatie;
– alarminstallatie;
– centrale entree met een elektrische deur.

PARKEERGELEGENHEID
Voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving.

HUURPRIJS
€ 99,- per m² per jaar te vermeerderen met BTW.

SERVICEKOSTEN
In overleg.

HUURBETALING
Per maand vooruit.

HUURTERMIJN
5 (vijf) + 5 (vijf) jaar (een kortere termijn is eventueel bespreekbaar).

INGANGSDATUM
In onderling overleg, op korte termijn mogelijk.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie c.q. waarborgsom ter grootte van minimaal 3 maanden huur inclusief BTW en inclusief servicekosten (indien van toepassing)

INDEXERING
Jaarlijks conform het prijsindexcijfer gepubliceerd door het CBS (CPI).

HUUROVEREENKOMST
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model welke door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-01-2015 is vastgesteld en op 17-2-2015 is gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20 tevens gepubliceerd op de website http://www.roz.nl, met aanvullende bepalingen door verhuurder.

BTW BELASTE HUUR
Een met BTW belaste huurprijs is voor verhuurder het uitgangspunt. Voldoet huurder niet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria, dan behoudt verhuurder zich het recht voor om het alsdan ontstane financiële nadeel voor verhuurder volledig te compenseren.

VOORBEHOUD
De huidige eigenaar van het object heeft een opdracht tot dienstverlening verstrekt aan Thoma Post Bedrijfsmakelaars. Deze informatie is bedoeld als een geheel vrijblijvende aanbieding. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een bieding, worden onze opdrachtgever(s) en wij niet gebonden en leidt het evenmin tot de verplichting tot het doen van een tegenbod.

Meer informatie over dit object

Vorden – Raadhuisstraat 5,

  • Hidden

Kenmerken

Overdracht

Prijs
€ 99,- per m2 per jaar
Status
Beschikbaar

Gebouw

Bouwvorm
Bestaande bouw
Bog in aanbouw
Nee