Vaassen – Prins Hendrikweg 11-13A, € 569.000,- k.k.

Status
Beschikbaar
Oppervlakte
1.055 m2
Bouwvorm
Bestaande bouw
Meer kenmerken >

GEEN BEZICHTIGINGEN MEER MOGELIJK, BIEDINGSTRAJECT IS GESLOTEN!

OBJECT
Leuk beleggingsobject gelegen aan de Prins Hendrikweg 11-13, 13A te Vaassen.
Het vrijstaande gebouw bestaat in feite uit twee geschakelde (voormalige) woningen die aan de achterzijde fors zijn uitgebouwd ten behoeve van het huidige gebruik, zijnde praktijkruimte met kantoor, kantine e.d. De verdieping heeft eveneens een maatschappelijke functie, waarbij de ruimte op de verdieping met dakterras in gebruik is als bovenwoning. Aan de voorzijde bevinden zich een 10 tal parkeerplaatsen op eigen terrein en daarnaast zijn aan de overzijde van de openbare weg diverse parkeerplaatsen beschikbaar. Het object is volledig verhuurd aan 7 huurders samenwerkend onder de naam “Gezondheidscentrum Molenhoek” en aan 1 huurder voor de bovenwoning. Het perceel is ca. 1.055 m² groot.

UITGEBREIDE INFORMATIE – DATAROOM
Uitgebreide informatie incl. biedingsformulier is te vinden op: prinshendrikweg11-13-13a.nl.

LIGGING
De praktijk is gelegen aan de rand van het dorp ten noord/ westen van het centrum van Vaassen. Vaassen is een dorp binnen de gemeente Epe en heeft ca. 12.500 inwoners.

BEREIKBAARHEID
De praktijk is met eigen vervoer uitstekend bereikbaar; parkeren direct bij de praktijk is mogelijk.

OPPERVLAKTE
Het gebouw is ca. 590 m² groot.
De bovengenoemde metrage is uitsluitend indicatief, omdat er geen NEN 2580 meting beschikbaar is. Derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan het genoemde metrage.

HUURGEGEVENS
De totale huuropbrengst derhalve € 50.338,– per jaar. BTW is niet van toepassing.
Het verhuuroverzicht kunt op aanvraag verkrijgen.

BESTEMMING
Bij de gemeente Apeldoorn valt het onderhavige onroerend goed in het vigerende bestemmingsplan Vaassen Zuid West. De bestemming van het perceel is: maatschappelijk. U kunt het bestemmingsplan bij ons kantoor opvragen.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het pand wordt opgeleverd in huidige verhuurde staat, o.a. voorzien van:
– onderhoudsvriendelijke vloeren, wachtruimte met balie, systeem-/ stucplafonds v.v. verlichting, scheidingswanden, CV met radiatoren, dubbele beglazing, ventilatie, ruime behandelkamers v.v. wastafels, grote fysiofitness-ruimte(mindervaliden) toilet, kantine/ vergaderruimte v.v. keukenopstelling.
Bovenwoning: eigen toegang met trap naar verdieping, woon-/eetkamer, keuken, badkamer, toilet, slaapkamer(s), dakterras, CV met radiatoren.

PARKEERGELEGENHEID
Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.

KADASTER
Volgens het uittreksel van de Directie van het Kadaster en Openbare Registers in de Provincie Gelderland wordt het object als volgt kadastraal aangeduid:
– Gemeente Vaassen, sectie D, Nummer 2781.

KOSTEN KOPER
De overdrachtsbelasting en notariskosten zijn voor rekening van de koper.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie c.q. waarborgsom ter grootte van 10% van de aankoopsom excl. BTW.

MILIEU
Bij verkoper zijn geen feiten bekend die wijzen op een vervuiling van bodem of grondwater. Ook zijn er geen (ondergrondse)tanks aanwezig. Er is asbest aanwezig in de dakkapellen en de deuren van de kelders. De termijnen die ten grondslag liggen aan deze verkoop, geven geïnteresseerde partijen ruim voldoende tijd om dergelijke zaken te onderzoeken.

STAAT VAN HET OBJECT BIJ OVERDRACHT
Uitgangspunt is dat het object “as is, where is” wordt verkocht en overgedragen. Mede gelet hierop en onverminderd het overigens in de verkoopbrochure bepaalde, wordt hierbij bepaald dat indien het verkochte of een deel daarvan eigenschappen heeft of mist respectievelijk gebreken heeft, van welke aard of omvang dan ook, dat
1. dit nimmer aanleiding zal zijn tot ontbinding, vernietiging of wijziging van de onderhavige
overeenkomst of tot enigerlei verrekening;
2. koper verkoper nimmer zal aanspreken tot het betalen van enige schadevergoeding, in welke vorm ook.

De baten, lasten, belastingen, heffingen en dergelijke komen voor rekening van koper met ingang van de datum van de notariële overdracht. De dan lopende baten, lasten, belastingen, heffingen en canons, zullen per die datum tussen partijen naar rato van tijd worden verrekend. Deze verrekening vindt gelijktijdig plaats met de betaling van de koopsom.

AKTE VAN LEVERING
Zodra verkoper en koper overeenstemming hebben bereikt, wordt voor rekening van koper door de notaris van diens keuze een Akte van levering opgesteld op basis van de getekende koopovereenkomst.

PROCES EN VOORWAARDEN
In overleg met onze opdrachtgever is gekozen voor een Verkoop bij Inschrijving. Dit betekent dat er een schriftelijke bieding gedaan kan worden, die uiterlijk vrijdag 27 augustus 2021, 12.00 uur bij ons ingeleverd moet zijn. Het biedingsformulier kunt u via de dataroom (prinshendrikweg11-13-13a.nl) downloaden. Een bezichtiging is mogelijk op dinsdag 24 augustus van 17.00-18.00 uur, hiervoor dient u zich telefonisch aan te melden.

DISCLAIMER
Alhoewel deze tekst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld kunnen noch opdrachtgever noch Thoma Post Bedrijfsmakelaars aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden dan wel voor verwachtingen gebaseerd op deze tekst, welke als vrijblijvende informatie dient te worden beschouwd. Overigens wordt onze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat, in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd krachtens de door ons afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Meer informatie over dit object

Vaassen – Prins Hendrikweg 11-13A,

  • Hidden

Kenmerken

Overdracht

Prijs
€ 569.000,- k.k.
Status
Beschikbaar

Gebouw

Bouwvorm
Bestaande bouw
Perceel
1.055 m2
Bog in aanbouw
Nee
Liggingen
IN_WOONWIJK
Aantal
10