Twello – Domineestraat 14-16

Status
Beschikbaar
Oppervlakte
1.428 m2
Bouwvorm
Bestaande bouw
Meer kenmerken >

TE KOOP MARKANTE VILLA OP UNIEKE LOCATIE op een GROOT PERCEEL MET POTENTIE ! Het betreft een in 1909 als Post- en Telegraafkantoor met directeurswoning gebouwd Rijksmonument, dat in gebruik is geweest als kantoor. Een prachtig en in het oog springend object dat uitstekend dienst kan doen als een zeer representatief hoofdkantoor. Zowel binnen als buiten zijn veel authentieke details bewaard gebleven.

Het object is op korte loopafstand (ca. 200 m) gelegen van het NS station Twello. De Domineestraat is één van de belangrijke aanrijd routes van en naar het centrum en het object ligt op korte afstand van de provinciale weg die Deventer met Apeldoorn verbindt. Het winkelgebied met tevens diverse horeca gelegenheden ligt eveneens op korte loopafstand. Zowel aan de voor- als achterzijde zijn parkeerplaatsen aanwezig.

Op de achterzijde van het perceel bevindt zich een bijgebouw welke in gebruik is als werkplaats en opslagruimte van verkoper. Dit bijgebouw met ondergrond wordt bij verkoop in verhuurde toestand verkocht. Huidige eigenaar gaat een (kortlopende) huurovereenkomst met de nieuwe eigenaar aan. Meer informatie hierover vindt u in de dataroom.

UITGEBREIDE INFORMATIE – DATAROOM
Uitgebreide informatie over de locatie en de beide gebouwen – met o.a. veel foto’s, plattegronden en drone-opnamen – vindt u niet alleen bij deze aanmelding, maar meer nog via de site: domineestraat16.nl.
Een eigen website / dataroom waarin alle informatie is opgenomen, inclusief biedingsvoorwaarden, Biedingsformulier en model-koopovereenkomst. Uitsluitend biedingen die aan alle gestelde voorwaarden voldoen, kunnen worden meegenomen in het gunningsproces

OBJECTEN en VOORZIENINGEN
Het betreft de volgende adressen:
• Domineestraat 14 (het bijgebouw)
• Domineestraat 16 A t/m C (het hoofdgebouw)

INDELING en OPPERVLAKTE nummer 14:
Begane grond van ca. 75 m² verdeeld in een aantal ruimten en in gebruik als werkplaats en opslagruimte.
Het bijgebouw is voorzien van een zadeldak.

INDELING en OPPERVLAKTE nummer 16 totaal ca. 493 m2 BVO (conform NEN 2580 meetrapport) bestaande uit:
Kelder: ca. 14 m².
Begane grond (ca. 205 m²) bestaande uit: entree, receptie, twee grote en 3 kleinere kantoorruimten, toilet en trap naar
1e verdieping (ca. 136 m² ) bestaande uit: verblijfsruimte voorzien van keuken met apparatuur, 3 kantoorkamers en toilet
2e (zolder)verdieping: (ca. 136 m² ) bestaande uit: archief , opstelruimte CV ketels en verder een niet ingedeelde zolderruimte dat als opslag en/of archief gebruikt kan worden. Een ruimte met veel potentie derhalve.

PARKEERGELEGENHEID
Er zijn op het terrein zowel aan voor- als achterzijde parkeerplaatsen beschikbaar. De parkeerplaatsen aan de voorzijde zijn grotendeels op gemeentelijke grond gesitueerd.

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING:
In overleg met onze opdrachtgever is gekozen voor een Verkoop bij Inschrijving. Belangstellenden kunnen zich via de aanmeldingen op onze eigen site (www.thomapost.nl), op Funda in Business en uiteraard ook via de dataroom http://www.domineestraat16.nl oriënteren en via ons kantoor een code opvragen waarmee u toegang krijgt tot alle informatie.

PROCEDURE KIJKDAGEN
Tijdens de kijkmomenten worden géén documenten ter hand gesteld.
U kunt voor een van de onderstaande kijkmomenten uitsluitend via ons kantoor een telefonische reservering inplannen:
– donderdag 19 mei 10.00 – 12.00 uur
– dinsdag 24 mei 09.00 – 11.00 uur
– vrijdag 3 juni 10.00 – 12.00 uur
– woensdag 8 juni 13.00 – 15.00 uur

Belangstellenden kunnen tot uiterlijk vrijdag 24 juni 2022 om 12.00 uur uitsluitend via het Biedingsformulier – welke te downloaden is via de dataroom – een bod uitbrengen en de plannen met de locatie kenbaar maken. Verkoper behoudt zich alle rechten voor om geheel naar eigen inzicht al dan niet te gunnen.

AKTE VAN LEVERING:
Zodra verkoper en koper overeenstemming hebben bereikt, wordt voor rekening van koper door Opbroek Netwerk notarissen een Akte van levering opgesteld op basis van de door partijen getekende koopovereenkomst. Deze koopovereenkomst zal binnen 5 werkdagen na gunning door partijen worden ondertekend, waarna koper binnen 5 werkdagen gehouden is om de zekerheidstelling ter grootte van 10 % van de koopsom onder de notaris te brengen. De zekerheidstelling mag bestaan uit een waarborgsom of een door een in Nederland erkende bankinstelling afgegeven bankgarantie.
De levering zal in onderling overleg doch uiterlijk 1 september 2022 plaatsvinden.

KADASTRALE GEGEVENS:
Gemeente Twello,
sectie B
nummer 5411
groot 1.428 m2

BESTEMMINGSPLAN:
De bestemming van dit object is ‘Centrum-2’ hetgeen inhoudt dat het is toegestaan om het te gebruiken als: kantoor, dienstverlenende functies/beroepen en maatschappelijke voorzieningen. Ook is het mogelijk om wonen en werken te combineren of een B&B te realiseren op de verdieping. Het betreffende deel van het bestemmingsplan is aan de dataroom (website) toegevoegd.

UITGANGSPUNTEN, PROCES EN TRANSACTIE
Gegadigden dienen hun eigen kosten te dragen, inclusief de kosten voor een eventueel due diligence traject en eventueel deskundigen advies. De verkoper heeft Thoma Post Bedrijfsmakelaars aangesteld als exclusieve makelaar van het verkoopproces. Potentiële kopers zijn niet verantwoordelijk voor enige honorering aan Thoma Post Bedrijfsmakelaars.
De objecten worden “as is, where is” verkocht en geleverd en om deze reden dus zonder enige verklaringen of garanties met betrekking tot de juridische, milieu-, technische, planologische en/of fiscale aspecten als ook de feitelijke toestand van de objecten, en zonder garanties over de afwezigheid van gebreken, lasten en/of beperkingen, tenzij is vermeld en/of als informatie in de dataroom is opgenomen.

Het uitbrengen van een bieding heeft niet tot gevolg dat voor verkoper verplichtingen ontstaan, ook niet om (verdere) informatie te verschaffen of te onderhandelen. De acceptatie van een bieding zonder dat dit is uitgewerkt in een schriftelijke en door partijen ondertekende (reeds opgestelde) model-koopovereenkomst zal van de zijde van verkoper nimmer leiden tot een verplichting tot levering of anderszins jegens koper. Na gunning zal het concept van de koopovereenkomst zoals die is toegevoegd aan de dataroom, door Thoma Post Bedrijfsmakelaars verder worden opgesteld.

De baten, lasten, belastingen, heffingen en dergelijke komen voor rekening van koper met ingang van de datum van de notariële overdracht. De dan lopende baten, lasten, belastingen en/of heffingen, zullen per die datum tussen partijen naar rato van tijd worden verrekend. Deze verrekening vindt gelijktijdig plaats met de betaling van de koopsom.

MILIEU
Er is een asbestinventarisatie rapport (d.d 1-3-2022) en een historisch bodemonderzoek (d.d. 30-03-2022) aanwezig, welke in de dataroom zijn opgenomen.

BIJZONDERHEDEN
Het betreft een Rijksmonument, bekend onder nummer 523346 in het monumentenregister.

BANKGARANTIE:
Bankgarantie c.q. waarborgsom ter grootte van 10 % van de koopsom, te voldoen op de kwaliteitsrekening uiterlijk 5 werkdagen na ondertekening van de koopovereenkomst.

Meer informatie over dit object

Twello – Domineestraat 14-16,

  • Hidden

Kenmerken

Overdracht

Prijs
€ 0,-
Status
Beschikbaar
Type aanvaarding
In overleg

Gebouw

Bouwvorm
Bestaande bouw
Perceel
1.428 m2
Bog in aanbouw
Nee
Liggingen
WINKELGEBIED_STADSCENTRUM
Parkeerfaciliteiten
Parkeren op eigen terrein aan de achterzijde, voorzijde openbaar.