Ruurlo – Spoorstraat 86, € 1.250,- per maand

Status
Verhuurd
Bouwvorm
Bestaande bouw
Meer kenmerken >

OBJECT/LIGGING
Op het bedrijventerrein “Schansekamp” gelegen vrijstaande bedrijfshal met kantoor en buitenterrein. De ligging nabij de regionale verbindingsweg N315 en N319 maakt dat het object uitstekend bereikbaar is.

OPPERVLAKTE
De bedrijfshal is in totaal circa 240 m² groot. De kantoorruimte is circa 54 m² groot.
Het totale terrein is circa 1.067 m² groot.

BESTEMMING
Bij de gemeente Berkelland valt het onderhavige onroerend goed in het vigerende bestemmingsplan “Ruurlo, Bedrijventerreinen 2011”. De bmming van het perceel is: Bedrijventerrein.
U kunt het bestemmingsplan bij ons kantoor opvragen.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het pand wordt opgeleverd in de huidige staat, o.a. voorzien van:
– 2 overheaddeuren
– loopdeur
– dakraam
– krachtstroom
– elektrische verwarming
– opbouwverlichting
– afsluitbare poort aan voorzijde van het terrein

PARKEERGELEGENHEID
Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.

HUURPRIJS
€ 1.250,- per maand te vermeerderen met BTW

HUURBETALING
Per maand vooruit.

HUURTERMIJN
2 (twee) + 2 (twee) jaar.

INGANGSDATUM
In onderling overleg, op korte termijn mogelijk.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie c.q. waarborgsom ter grootte van minimaal 3 maanden huur incl. BTW.

INDEXERING
Jaarlijks conform het prijsindexcijfer gepubliceerd door het CBS (CPI).

HUUROVEREENKOMST
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model welke door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-01-2015 is vastgesteld en op 17-2-2015 is gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20 tevens gepubliceerd op de website http://www.roz.nl, met aanvullende bepalingen door verhuurder.

BTW BELASTE HUUR
Een met BTW belaste huurprijs is voor verhuurder het uitgangspunt. Voldoet huurder niet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria, dan behoudt verhuurder zich het recht voor om het alsdan ontstane financiële nadeel voor verhuurder volledig te compenseren.

VOORBEHOUD
De huidige eigenaar van het perceel heeft een opdracht tot dienstverlening verstrekt aan Thoma Post
Bedrijfsmakelaars.
Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een
tegenaanbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding.

Meer informatie over dit object

Ruurlo – Spoorstraat 86,

Kenmerken

Overdracht

Prijs
€ 1.250,- per maand
Status
Verhuurd

Gebouw

Bouwvorm
Bestaande bouw
Bog in aanbouw
Nee
Liggingen
BEDRIJVENTERREIN