Lochem – Markt 14

Werken op een toplocatie in Lochem!

Dit markante gebouw aan de historische markt in het hart van het centrum van Lochem biedt voldoende ruimte om hier uw praktijk, kantoor te vestigen. De kantoor-/praktijkruimte met een zeer hoogwaardig opleveringsniveau wordt turn-key opgeleverd.

In de directe omgeving zijn onder andere gevestigd: huisartsenpraktijk “Het oude Postkantoor”, Apotheek Lochem, Argo GGZ, Van Boxtel Hoorwinkel. De kantoor-/praktijkruimte is dan ook uitermate geschikt voor (semi) professionele zorgverleners.

OPPERVLAKTE
Souterrain circa 90 m²
Begane grond circa 221 m².
De bovengenoemde metrages zijn uitsluitend indicatief. Het object is niet conform NEN 2580 gemeten, derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrages.

BEREIKBAARHEID
De ruimten zijn zeer goed bereikbaar, zowel met eigen- als met openbaar vervoer.

BESTEMMING
Bij de gemeente Lochem valt het onderhavige onroerend goed in het vigerende bestemmingsplan “Binnenstad Lochem”.
De bestemming van het perceel is: Centrum. U kunt het bestemmingsplan bij ons kantoor opvragen.

OPLEVERINGSNIVEAU
De kantoor-/praktijkruimte heeft een zeer hoogwaardig opleveringsniveau, met onder andere:
– diverse kantoor-/praktijkkamers en vergaderruimten
– energielabel A
– automatische toegangsdeur met luchtgordijn
– verwarming en koeling (airco)
– systeemplafonds voorzien van verlichtingsarmaturen (LED)
– pantry
– luxe toiletgroep
– vloerbedekking
– opslagruimte in de kelder
– over het gebruik van het aanwezige meubilair kunnen separate afspraken worden gemaakt.

PARKEERGELEGENHEID
Parkeermogelijkheid in de ondergrondse parkeergarage, parkeerplaatsen separaat te huur.
Zowel op de Markt als aan de rand van het centrum is eveneens voldoende gratis parkeermogelijkheid (blauwe zone) beschikbaar.

HUURPRIJS
Begane grond € 140,- per m² per jaar te vermeerderen met BTW
Souterrain € 30,- per m² per jaar te vermeerderen met BTW

SERVICEKOSTEN
Huurder is direct contractant met de openbare nutsbedrijven voor het vastrecht, verbruik en levering van gas, water en elektra en dient derhalve zelf zorg te dragen voor het afsluiten van correcte overeenkomsten.

HUURBETALING
Per maand vooruit.

HUURTERMIJN
5 (vijf) + 5 (vijf) jaar

INGANGSDATUM
In onderling overleg, op korte termijn mogelijk.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie c.q. waarborgsom ter grootte van minimaal 3 maanden huur incl. BTW.

INDEXERING
Jaarlijks conform het prijsindexcijfer gepubliceerd door het CBS (CPI).

HUUROVEREENKOMST
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model welke door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-01-2015 is vastgesteld en op 17-2-2015 is gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20 tevens gepubliceerd op de website http://www.roz.nl, met aanvullende bepalingen door verhuurder.

BTW BELASTE HUUR
Een met BTW belaste huurprijs is voor verhuurder het uitgangspunt. Voldoet huurder niet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria, dan behoudt verhuurder zich het recht voor om het alsdan ontstane financiële nadeel voor verhuurder volledig te compenseren.

DISCLAIMER
Alhoewel deze tekst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld kunnen noch opdrachtgever noch Thoma Post Bedrijfsmakelaars aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden dan wel voor verwachtingen gebaseerd op deze tekst, welke als vrijblijvende informatie dient te worden beschouwd. Overigens wordt onze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat, in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd krachtens de door ons afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

VOORBEHOUD
De huidige eigenaar van het object heeft een opdracht tot dienstverlening verstrekt aan Thoma Post bedrijfsmakelaars. Deze informatie is bedoeld als een geheel vrijblijvende aanbieding. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een bieding, worden onze opdrachtgever(s) en wij niet gebonden en leidt het evenmin tot de verplichting tot het doen van een tegenbod.

Meer informatie over dit object

Lochem – Markt 14,

  • Hidden

Kenmerken

Overdracht

Prijs
€ 140,- per m2 per jaar
Status
Verhuurd

Gebouw

Bouwvorm
Bestaande bouw
Bog in aanbouw
Nee
Liggingen
WINKELGEBIED_STADSCENTRUM