Lochem – Kwinkweerd 62, € 75.000,- per jaar

Status
Beschikbaar
Bouwvorm
Bestaande bouw
Meer kenmerken >

OBJECT/LIGGING
Te huur bedrijfsruimte met kantoorruimte, parkeerterrein en verhard buitenterrein op het bedrijventerrein Kwinkweerd. De totale oppervlakte bedraagt 1.526 m² bestaande uit 1.066 m² bedrijfsruimte en 460 m² kantoorruimte verdeeld over de begane grond en eerste verdieping. De vrije hoogte bedraagt ca. 5,5 meter. De ruimte leent zich uitstekend voor productie en/of opslag van goederen en materialen.

BESTEMMING
Bij de gemeente Lochem valt het onderhavige onroerend goed in het vigerende bestemmingsplan: ‘Bedrijventerreinen Kwinkweerd en Aalsvoort 2012’.
De bestemming van het perceel is: ‘Bedrijventerrein’ en de functieaanduiding: ‘bedrijf tot en met categorie 4.2’. U kunt het bestemmingsplan bij ons kantoor opvragen.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het pand wordt opgeleverd in huidige staat, o.a. voorzien van:
– cv-installatie gekoppeld aan radiatoren
– lichtstrat(en)
– pantry
– sanitaire voorzieningen
– heaters
– brandslanghaspels
– vrije hoogte ca. 5,5 meter

PARKEERGELEGENHEID
Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.

HUURGEGEVENS

HUURPRIJS
€ 75.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

SERVICEKOSTEN
De kosten van de levering en diensten dienen op voorschotbasis te worden voldaan. Verrekening vindt jaarlijks plaats op basis van de werkelijke kosten.

HUURBETALING
Per kwartaal vooruit.

HUURTERMIJN
5 (vijf) + 5 (vijf) jaar

INGANGSDATUM
In onderling overleg, op korte termijn mogelijk.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie c.q. waarborgsom ter grootte van minimaal 3 maanden huur inclusief BTW en inclusief servicekosten (indien van toepassing)

INDEXERING
Jaarlijks conform het prijsindexcijfer gepubliceerd door het CBS (CPI).

HUUROVEREENKOMST
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model welke door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-01-2015 is vastgesteld en op 17-2-2015 is gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20 tevens gepubliceerd op de website http://www.roz.nl, met aanvullende bepalingen door verhuurder.

BTW BELASTE HUUR
Een met BTW belaste huurprijs is voor verhuurder het uitgangspunt. Voldoet huurder niet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria, dan behoudt verhuurder zich het recht voor om het alsdan ontstane financiële nadeel voor verhuurder volledig te compenseren.

VOORBEHOUD
De huidige eigenaar van het object heeft een opdracht tot dienstverlening verstrekt aan Thoma Post Bedrijfsmakelaars. Deze informatie is bedoeld als een geheel vrijblijvende aanbieding. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een bieding, worden onze opdrachtgever(s) en wij niet gebonden en leidt het evenmin tot de verplichting tot het doen van een tegenbod.

Meer informatie over dit object

Lochem – Kwinkweerd 62,

  • Hidden

Kenmerken

Overdracht

Prijs
€ 75.000,- per jaar
Status
Beschikbaar

Gebouw

Bouwvorm
Bestaande bouw
Bog in aanbouw
Nee
Liggingen
BEDRIJVENTERREIN