Lochem – Frans Halslaan 1b, € 1.300,- per maand

Status
Beschikbaar
Oppervlakte
500 m2
Bouwvorm
Bestaande bouw
Meer kenmerken >

OBJECT/LIGGING
In een woonomgeving gelegen bedrijfsobject met diverse mogelijkheden (kantoor-/
praktijkruimte of een combinatie daarvan).

OPPERVLAKTE
Begane grond: Kantoor-/ praktijkruimte ca. 213 m²

BESTEMMING
Bij de gemeente Lochem valt het onderhavige onroerend goed in het vigerende bestemmingsplan Lochem-West 2010.
De bestemming van het perceel is: Gemengd. U kunt het bestemmingsplan bij ons kantoor opvragen.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het pand wordt opgeleverd in huidige staat, o.a. voorzien van:
– Systeemplafond met inbouwverlichting
– Airconditioning
– Vl
– Pantry
– Etc.

PARKEERGELEGENHEID
Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.

HUURPRIJS
€ 1.300,- per maand te vermeerderen met BTW
Een BTW vrije verhuur is bespreekbaar.

HUURBETALING
Per maand vooruit.

HUURTERMIJN
5 (vijf) + 5 (vijf) jaar (een kortere termijn is eventueel bespreekbaar).

INGANGSDATUM
In onderling overleg, op korte termijn mogelijk.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie c.q. waarborgsom ter grootte van minimaal 3 maanden huur incl. BTW.

INDEXERING
Jaarlijks conform het prijsindexcijfer gepubliceerd door het CBS (CPI).

HUUROVEREENKOMST
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model welke door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-01-2015 is vastgesteld en op 17-2-2015 is gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20 tevens gepubliceerd op de website http://www.roz.nl, met aanvullende bepalingen door verhuurder.

BTW BELASTE HUUR
Een met BTW belaste huurprijs is voor verhuurder het uitgangspunt. Voldoet huurder niet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria, dan behoudt verhuurder zich het recht voor om het alsdan ontstane financiële nadeel voor verhuurder volledig te compenseren.

VOORBEHOUD
De huidige eigenaar van het object heeft een opdracht tot dienstverlening verstrekt aan Thoma Post Bedrijfsmakelaars. Deze informatie is bedoeld als een geheel vrijblijvende aanbieding. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een bieding, worden onze opdrachtgever(s) en wij niet gebonden en leidt het evenmin tot de verplichting tot het doen van een tegenbod.

Meer informatie over dit object

Lochem – Frans Halslaan 1b,

Kenmerken

Overdracht

Prijs
€ 1.300,- per maand
Status
Beschikbaar

Gebouw

Bouwvorm
Bestaande bouw
Perceel
500 m2
Bog in aanbouw
Nee
Liggingen
IN_WOONWIJK