Lochem – Albert Hahnweg 1, € 1.000,- per maand

Status
Beschikbaar
Oppervlakte
463 m2
Bouwvorm
Bestaande bouw
Meer kenmerken >

TE HUUR
Op een prima zichtlocatie, op de hoek Zutphenseweg – Albert Hahnweg, aan de regionale verbindingsweg Lochem- Zutphen gelegen winkelruimte. De Zutphenseweg is een van de drukste toegangswegen van en naar het centrum van Lochem.

OPPERVLAKTE
Winkel-/ bedrijfsruimte ca. 190 m²

BESTEMMING
Het object maakt onderdeel uit van het vigerende bestemmingsplan ‘Lochem-West’ onherroepelijk vastgesteld d.d. 14-10-2013.

De bestemming is: Gemengde doeleinden

De voor ‘Gemengd’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het uitoefenen van activiteiten gericht op sociale, maatschappelijke, educatieve en openbare dienstverlening, waaronder begrepen:
1. gezondheidszorg;
2. zorg en welzijn;
3. jeugd- en kinderopvang;
4. onderwijs;
5. religie;
6. bibliotheken;
7. openbare dienstverlening;
8. verenigingsleven;
één en ander zoals genoemd in de categorieën 1 en 2 van de bij deze regels behorende Lijst van typen maatschappelijke instellingen en/of instanties;
b. dienstverlening;
c. kantoren;

alsmede voor:
d. wonen, ter plaatse van de aanduiding ‘wonen’;
e. detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘detailhandel’;
f. een autobedrijf, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – autobedrijf’;
g. een kanobedrijf, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – kanobedrijf’;
h. een bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’, met dien verstande dat per aanduiding maximaal één bedrijfswoning is toegestaan;
i. bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

U kunt het bestemmingsplan bij ons kantoor opvragen.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het pand wordt opgeleverd in huidige staat, o.a. voorzien van:
– Toilet;
– Kantoor;
– Systeemplafond met inbouwverlichting;
– Opslagruimte.

PARKEERGELEGENHEID
Voldoende parkeergelegenheid in nabije omgeving (openbaar). Enkele parkeerplaats op eigen terrein.

HUURPRIJS
€ 1.000,- per maand, te vermeerderen met BTW.

HUURBETALING
Per maand/kwartaal vooruit.

HUURTERMIJN
5 (vijf) + 5 (vijf) jaar (een kortere termijn is eventueel bespreekbaar).

INGANGSDATUM
Beschikbaar per 1 november 2019

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie c.q. waarborgsom ter grootte van minimaal 3 maanden huur incl. BTW.

INDEXERING
Jaarlijks conform het prijsindexcijfer gepubliceerd door het CBS (CPI).

HUUROVEREENKOMST
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model welke door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-01-2015 is vastgesteld en op 17-2-2015 is gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20 tevens gepubliceerd op de website http://www.roz.nl, met aanvullende bepalingen door verhuurder.

BTW BELASTE HUUR
Een met BTW belaste huurprijs is voor verhuurder het uitgangspunt. Voldoet huurder niet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria, dan behoudt verhuurder zich het recht voor om het alsdan ontstane financiële nadeel voor verhuurder volledig te compenseren.

Meer informatie over dit object

Lochem – Albert Hahnweg 1,

Kenmerken

Overdracht

Prijs
€ 1.000,- per maand
Status
Beschikbaar

Gebouw

Bouwvorm
Bestaande bouw
Perceel
463 m2
Bog in aanbouw
Nee
Liggingen
WINKELGEBIED_STADSCENTRUM