Hengelo – Oosterveldsingel 19D-1, € 400,- per maand

Status
Beschikbaar
Bouwvorm
Bestaande bouw
Meer kenmerken >

OBJECT/LIGGING
Op een zichtlocatie vanaf de Oldenzaalsestraat, op het bedrijventerrein Oosterveld, wordt deze zeer gunstig gelegen luxe kantoorruimte te huur aangeboden. De op- en afrit van de Rijksweg-A1 bevinden zich slechts op enkele autominuten. De aanwezige toiletten en pantry zijn voor gezamenlijk gebruik.

OPPERVLAKTE
27 m² kantoorruimte

BESTEMMING
Bij de gemeente Hengelo valt het onderhavige onroerend goed in het vigerende bestemmingsplan A1-zone 2019.
De bestemming van het perceel is: Bedrijf. U kunt het bestemmingsplan via ons kantoor opvragen.

OPLEVERINGSNIVEAU
De kantoorruimte is instap klaar en wordt gestoffeerd opgeleverd met mandelige toilet en pantry.

PARKEERGELEGENHEID
Parkeren is mogelijk op het mandelige parkeerterrein.

HUURPRIJS
€ 400,– per maand te vermeerderen met BTW inclusief verwarming/elektra en water alsmede schoonmaak van de mandelige ruimten.

SERVICEKOSTEN
Niet van toepassing

HUURBETALING
Per maand vooruit.

HUURTERMIJN
5 (vijf) + 5 (vijf) jaar (een kortere termijn is eventueel bespreekbaar).

INGANGSDATUM
In onderling overleg, op korte termijn mogelijk.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie c.q. waarborgsom ter grootte van minimaal 3 maanden huur inclusief BTW en inclusief servicekosten (indien van toepassing)

INDEXERING
Jaarlijks conform het prijsindexcijfer gepubliceerd door het CBS (CPI).

HUUROVEREENKOMST
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model welke door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-01-2015 is vastgesteld en op 17-2-2015 is gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20 tevens gepubliceerd op de website http://www.roz.nl, met aanvullende bepalingen door verhuurder.

BTW BELASTE HUUR
Een met BTW belaste huurprijs is voor verhuurder het uitgangspunt. Voldoet huurder niet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria, dan behoudt verhuurder zich het recht voor om het alsdan ontstane financiële nadeel voor verhuurder volledig te compenseren.

VOORBEHOUD
De huidige eigenaar van het object heeft een opdracht tot dienstverlening verstrekt aan Thoma Post Bedrijfsmakelaars. Deze informatie is bedoeld als een geheel vrijblijvende aanbieding. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een bieding, worden onze opdrachtgever(s) en wij niet gebonden en leidt het evenmin tot de verplichting tot het doen van een tegenbod.

Meer informatie over dit object

Hengelo – Oosterveldsingel 19D-1,

  • Hidden

Kenmerken

Overdracht

Prijs
€ 400,- per maand
Status
Beschikbaar

Gebouw

Bouwvorm
Bestaande bouw
Bog in aanbouw
Nee
Liggingen
BEDRIJVENTERREIN