Hengelo – Drienerstraat 35, € 579.000,- k.k. of € 35.000,- per jaar

Status
Verkocht onder voorbehoud
Oppervlakte
399 m2
Bouwvorm
Bestaande bouw
Meer kenmerken >

Te Koop / Te huur Drienerstraat 35-35a, 7551 HK te Hengelo

OBJECT/LIGGING
Aan de rand van het centrum van Hengelo gelegen volumineus winkelpand. Het object, bestaande uit begane grond, kelder, verdieping alsmede een 2-tal zolderetages, is geschikt voor diverse doeleinden. De oppervlakte, c.q. metrage van het te verkopen object bedraagt circa 1.000 m² VVO! Door een entree aan de Drienerstraat en aan de Wetstraat is opsplitsing in meerdere units zeer goed mogelijk.

De eerste verdiepingen en de zolderverdiepingen gelegen aan De Wetstraat en Drienerstraat (thans winkelruimten en opslagruimten) kunnen worden getransformeerd in een tweetal bovenwoningen met grote dakterrassen.

Het object is uitstekend bereikbaar en in de directe omgeving bevinden zich voldoende parkeermogelijkheden aan de Wetstraat en Drienerstraat.

KADASTRALE AANDUIDING
Gemeente Hengelo Ov, sectie O, nummer 3948, groot 399 m²

OPPERVLAKTE
Oppervlakte, c.q. metrage te verkopen gedeelte: 1.000 m² (VVO)

Winkelruimte Drienerstraat / De Wetstraat (VVO)
– Souterrain circa 240 m²
– Begane grond circa 335 m²

Winkelruimte De Wetstraat (GBO)
– eerste verdieping circa 117 m²
– tweede verdieping circa 53 m²

Voormalige bovenwoning Drienerstraat ca. 127 m² GBO
– eerste verdieping circa 90 m² (GBO)
– tweede verdieping circa 47 m² (GBO)

BESTEMMING
Bij de gemeente Hengelo valt het onderhavige onroerend goed in het vigerende bestemmingsplan Hengelo Centrum 2013, vastgesteld op 17-12-2014. De enkelbestemming van het perceel is: Centrum.

De voor ‘Centrum’ aangewezen gronden zijn bestemd voor (gebouwen ten behoeve van):
– wonen, uitsluitend op de verdiepingen, waaronder woongebouwen ten behoeve van kamerverhuur/kamerbewoning;
– ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen – wonen op begane grond’ ook voor wonen op de begane grond;
– opslag/kantine e.d., ten behoeve van de op de begane grond gelegen functie, uitsluitend op de verdiepingen;
bergingen en opgangen ten behoeve van de woningen;
– detailhandel, uitsluitend op de begane grond;
– ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van detailhandel – detailhandel op verdieping’ ook voor detailhandel op de verdiepingen;
– maatschappelijke dienstverlening, uitsluitend op de begane grond;
– ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van maatschappelijk – maatschappelijk op verdieping’ ook voor maatschappelijke dienstverlening op de verdiepingen;
– dienstverlenende instellingen, uitsluitend op de begane grond;
– ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van dienstverlening – dienstverlening op verdieping’ ook voor dienstverlenende bedrijven op de verdiepingen;
– kantoren, uitsluitend op de begane grond.

U kunt het bestemmingsplan bij ons kantoor opvragen.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het pand wordt opgeleverd in huidige staat, o.a. voorzien van:
– toiletgroepen
– pantry’s
– CV gekoppeld aan radiatoren
– systeemplafonds voorzien van verlichtingsarmaturen
– vloerbedekking
– etc.

KOOPGEGEVENS

VRAAGPRIJS
De vraagprijs bedraagt € 579.000,- kosten koper.

AANVAARDING
De aanvaarding geschiedt in overleg met opdrachtgever.

HUURGEGEVENS

HUURPRIJS
€ 35.000,00 per jaar voor de begane grond en de kelder

SERVICEKOSTEN
In overleg met opdrachtgever

HUURBETALING
Per maand/kwartaal vooruit.

HUURTERMIJN
5 (vijf) + 5 (vijf) jaar (een kortere termijn is eventueel bespreekbaar).

INGANGSDATUM
In onderling overleg, op korte termijn mogelijk.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie c.q. waarborgsom ter grootte van minimaal 3 maanden huur incl. BTW.

INDEXERING
Jaarlijks conform het prijsindexcijfer gepubliceerd door het CBS (CPI).

HUUROVEREENKOMST
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model welke door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-01-2015 is vastgesteld en op 17-2-2015 is gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20 tevens gepubliceerd op de website http://www.roz.nl, met aanvullende bepalingen door verhuurder.

BTW BELASTE HUUR
Een met BTW belaste huurprijs is voor verhuurder het uitgangspunt. Voldoet huurder niet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria, dan behoudt verhuurder zich het recht voor om het alsdan ontstane financiële nadeel voor verhuurder volledig te compenseren.

VOORBEHOUD
De huidige eigenaar van het object heeft een opdracht tot dienstverlening verstrekt aan Thoma Post Bedrijfsmakelaars. Deze informatie is bedoeld als een geheel vrijblijvende aanbieding. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een bieding, worden onze opdrachtgever(s) en wij niet gebonden en leidt het evenmin tot de verplichting tot het doen van een tegenbod.

Meer informatie over dit object

Hengelo – Drienerstraat 35,

Kenmerken

Overdracht

Prijs
€ 579.000,- k.k. of € 35.000,- per jaar
Status
Verkocht onder voorbehoud

Gebouw

Bouwvorm
Bestaande bouw
Perceel
399 m2
Bog in aanbouw
Nee
Liggingen
WINKELGEBIED_STADSCENTRUM