Enter – Middenplein 2B, € 750,- per maand

Status
Beschikbaar
Bouwvorm
Bestaande bouw
Meer kenmerken >

OBJECT/LIGGING
Te huur zelfstandige turn key kantoor-/praktijkruimte, in Fase II Middenplein Enter, met een zeer hoogwaardig opleveringsniveau. Het betreft een recent opgeleverde ruimte, in de directe omgeving zijn onder andere gevestigd: Gasterij “Het Middenplein”, Primera, Team Fysio, Raamdecoratie.com. In de directe omgeving is voldoende openbare parkeergelegenheid aanwezig.

OPPERVLAKTE
circa 50 m² BVO kantoor-/praktijkruimte gelegen op de begane grond.

De oppervlakte is bepaald aan de hand van een door opdrachtgever aangeleverde tekening. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

BESTEMMING
Bij de gemeente Wierden valt het onderhavige onroerend goed in het vigerende bestemmingsplan:
Centrum Enter, herziening Middenplein onherroepelijk (vastgesteld 2018-11-06) en heeft hierin de enkelbestemming: Centrum.

De voor centrum aangewezen gronden zijn bestemd voor:
– detailhandel, niet zijnde supermarkten, waarbij per winkel het bruto-winkelvloeroppervlak niet meer dan 750 m² mag bedragen;
– horeca, zoals genoemd in de bij deze regels als bijlage (Bijlage 1) behorende Lijst met horecabedrijven onder de categorieën 1 en 2;
– ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van centrum 1’, bowlingbanen enkel in de kelder (ondergronds);
publiekverzorgend ambacht en dienstverlening;
– maatschappelijke en zakelijke dienstverlening;
– enkel maatschappelijke en zakelijke dienstverlening op de begane grond ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van centrum – maatschappelijke- of zakelijke dienstverlening”;

U kunt het bestemmingsplan via ons kantoor opvragen.

OPLEVERINGSNIVEAU
De ruimte wordt opgeleverd in volgende staat, o.a. voorzien van:
– Zelfstandige entree;
– Luxe pantry met close in boiler;
– Verwarming middels elektrische vloerverwarming;
– Mechanische ventilatie;
– PVC vloeren visgraat motief;
– Gladde wanden;
– Airco;
– Eigen meters ten behoeve van elektra en water.

PARKEERGELEGENHEID
Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.

HUURPRIJS
€ 775,– per maand te vermeerderen met BTW.

SERVICEKOSTEN
Niet van toepassing.

HUURBETALING
Per maand vooruit.

HUURTERMIJN
5 (vijf) + 5 (vijf) jaar (een kortere termijn is eventueel bespreekbaar).

INGANGSDATUM
In onderling overleg, op korte termijn mogelijk.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie c.q. waarborgsom ter grootte van minimaal 3 maanden huur inclusief BTW en inclusief servicekosten (indien van toepassing)

INDEXERING
Jaarlijks conform het prijsindexcijfer gepubliceerd door het CBS (CPI).

HUUROVEREENKOMST
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model welke door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-01-2015 is vastgesteld en op 17-2-2015 is gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20 tevens gepubliceerd op de website http://www.roz.nl, met aanvullende bepalingen door verhuurder.

BTW BELASTE HUUR
Een met BTW belaste huurprijs is voor verhuurder het uitgangspunt. Voldoet huurder niet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria, dan behoudt verhuurder zich het recht voor om het alsdan ontstane financiële nadeel voor verhuurder volledig te compenseren.

VOORBEHOUD
De huidige eigenaar van het object heeft een opdracht tot dienstverlening verstrekt aan Thoma Post Bedrijfsmakelaars. Deze informatie is bedoeld als een geheel vrijblijvende aanbieding. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een bieding, worden onze opdrachtgever(s) en wij niet gebonden en leidt het evenmin tot de verplichting tot het doen van een tegenbod.

Meer informatie over dit object

Enter – Middenplein 2B,

  • Hidden

Kenmerken

Overdracht

Prijs
€ 750,- per maand
Status
Beschikbaar
Type aanvaarding
In overleg

Gebouw

Bouwvorm
Bestaande bouw
Bog in aanbouw
Nee
Liggingen
WINKELGEBIED_STADSCENTRUM