Enter – Bornerbroekseweg 1

Status
Beschikbaar
Bouwvorm
Bestaande bouw
Meer kenmerken >

OBJECT/LIGGING
Circa 212 m² kantoor-/praktijkruimte.
Markant gebouw gelegen aan het Dorpsplein in het centrum van Enter welke u voldoende ruimte biedt om hier uw kantoor/praktijk te vestigen. De kantoor/praktijkruimte met een hoogwaardig opleveringsniveau wordt turn-key opgeleverd.
In het gebouw zijn reeds gevestigd een huisartsenpraktijk en een fysiotherapiepraktijk. De kantoor/praktijkruimte is dan ook uitermate geschikt voor (semi) professionele zorgverleners.
De ruimte is zowel met openbaar vervoer als met eigen vervoer uitstekend bereikbaar. Voldoende parkeergelegenheid is aanwezig op eigen terrein als op het voorgelegen Dorpsplein.

OPPERVLAKTE
De bovengenoemde metrages zijn uitsluitend indicatief. Het object is niet conform NEN 2580 gemeten, derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrages.

BESTEMMING
Bij de gemeente Wierden valt het onderhavige onroerend goed in het vigerende bestemmingsplan “Centrum Enter”.
De bestemming van het perceel is: Centrum. U kunt het bestemmingsplan bij ons kantoor opvragen.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het pand wordt opgeleverd in huidige staat, o.a. voorzien van:
– Diverse kantoor-/praktijkruimtes
-Automatische toegangsdeur met luchtgordijn
– Verwarming en koeling
– Systeemplafonds voorzien van lichtarmaturen (LED)
– Pantry
– Luxe toiletgroep
– Vloerbedekking
– Over het gebruik van het aanwezige meubilair kunnen separate afspraken gemaakt worden

PARKEERGELEGENHEID
Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein als op het voorgelegen Dorpsplein.

HUURPRIJS
€ 140,- per m² per jaar te vermeerderen met BTW.

SERVICEKOSTEN
Nader te bepalen, in overleg.

HUURBETALING
Per maand vooruit.

HUURTERMIJN
5 (vijf) + 5 (vijf) jaar (een kortere termijn is eventueel bespreekbaar).

INGANGSDATUM
In onderling overleg, op korte termijn mogelijk.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie c.q. waarborgsom ter grootte van minimaal 3 maanden huur incl. BTW.

INDEXERING
Jaarlijks conform het prijsindexcijfer gepubliceerd door het CBS (CPI).

HUUROVEREENKOMST
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model welke opgesteld is door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

BTW BELASTE HUUR
Een met BTW belaste huurprijs is voor verhuurder het uitgangspunt. Voldoet huurder niet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria, dan behoudt verhuurder zich het recht voor om het alsdan ontstane financiële nadeel voor verhuurder volledig te compenseren.

DISCLAIMER
Alhoewel deze tekst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld kunnen noch opdrachtgever noch Thoma Post Bedrijfsmakelaars aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden dan wel voor verwachtingen gebaseerd op deze tekst, welke als vrijblijvende informatie dient te worden beschouwd. Overigens wordt onze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat, in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd krachtens de door ons afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

VOORBEHOUD
De huidige eigenaar van het object heeft een opdracht tot dienstverlening verstrekt aan Thoma Post bedrijfsmakelaars. Deze informatie is bedoeld als een geheel vrijblijvende aanbieding. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een bieding, worden onze opdrachtgever(s) en wij niet gebonden en leidt het evenmin tot de verplichting tot het doen van een tegenbod.

Meer informatie over dit object

Enter – Bornerbroekseweg 1,

  • Hidden

Kenmerken

Overdracht

Prijs
€ 140,- per m2 per jaar
Status
Beschikbaar
Type aanvaarding
In overleg

Gebouw

Bouwvorm
Bestaande bouw
Bog in aanbouw
Nee
Liggingen
WINKELGEBIED_STADSCENTRUM