Enschede – Zonstraat 1

Status
Beschikbaar
Bouwvorm
Bestaande bouw
Meer kenmerken >

OBJECT EN LIGGING
Nabij het winkelcentrum Twekkelerveld in het noordwesten van Enschede wordt deze “turn key” kantoor-/praktijkruimte (voormalige bibliotheek) te huur aangeboden. De ruimte van circa 350 m² is gelegen op de begane grond, heeft een maatschappelijke functie en is uitermate geschikt voor semi-professionele zorgverleners. Er is in de directe omgeving ruim voldoende parkeergelegenheid beschikbaar.

BESTEMMING
Bij de gemeente Enschede valt het onderhavige onroerend goed in het vigerende bestemmingsplan “Twekkelerveld 2005”.

De bestemming van het perceel is: Maatschappelijk categorie 1.
O.a. onderstaande voorzieningen zijn toegestaan op deze locatie:
Educatieve voorzieningen, (para)medische,- verpleeg- en zorgvoorzieningen, sociale voorzieningen, welzijns- en culturele voorzieningen, levensbeschouwelijke voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening.

U kunt het volledige bestemmingsplan via ons kantoor opvragen.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het pand wordt opgeleverd in huidige staat, o.a. voorzien van:
– Pantry;
– Toiletgroepen;
– CV gekoppeld aan radiatoren;
– Systeemplafonds voorzien van verlichtingsarmaturen;
– Aanwezige alarm;
– Mechanische ventilatie;
– Kantoorvoorzieningen.

PARKEERGELEGENHEID
Voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving.

HUURPRIJS
€115,- per m² per jaar te vermeerderen met BTW.

SERVICEKOSTEN
In overleg.

HUURBETALING
Per maand vooruit.

HUURTERMIJN
5 (vijf) + 5 (vijf) jaar (een kortere termijn is eventueel bespreekbaar).

INGANGSDATUM
In onderling overleg.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie c.q. waarborgsom ter grootte van minimaal 3 maanden huur inclusief BTW en inclusief servicekosten (indien van toepassing)

INDEXERING
Jaarlijks conform het prijsindexcijfer gepubliceerd door het CBS (CPI).

HUUROVEREENKOMST
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model welke door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-01-2015 is vastgesteld en op 17-2-2015 is gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20 tevens gepubliceerd op de website http://www.roz.nl, met aanvullende bepalingen door verhuurder.

BTW BELASTE HUUR
Een met BTW belaste huurprijs is voor verhuurder het uitgangspunt. Voldoet huurder niet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria, dan behoudt verhuurder zich het recht voor om het alsdan ontstane financiële nadeel voor verhuurder volledig te compenseren.

VOORBEHOUD
De huidige eigenaar van het object heeft een opdracht tot dienstverlening verstrekt aan Thoma Post Bedrijfsmakelaars. Deze informatie is bedoeld als een geheel vrijblijvende aanbieding. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een bieding, worden onze opdrachtgever(s) en wij niet gebonden en leidt het evenmin tot de verplichting tot het doen van een tegenbod.

Meer informatie over dit object

Enschede – Zonstraat 1,

  • Hidden

Kenmerken

Overdracht

Prijs
€ 115,- per m2 per jaar
Status
Beschikbaar
Type aanvaarding
In overleg

Gebouw

Bouwvorm
Bestaande bouw
Bog in aanbouw
Nee
Liggingen
WIJKWINKELCENTRUM