Enschede – Walstraat 73- 75, € 3.550,- per maand

Status
Verkocht
Bouwvorm
Bestaande bouw
Meer kenmerken >

OBJECT/LIGGING
Grill Restaurant Bambul, thans ingericht als restaurantruimte met keuken, spoelkeuken, toiletvoorzieningen, berging en gemeenschappelijke buitenruimte. Gelegen aan de gezellige en sfeervolle Walstraat, in de directe nabijheid van de Marktstraat en de Oude Markt. De Oude Markt staat bekend om zijn vele terrassen en de evenementen die er worden gehouden. Het plein is het middelpunt van het uitgaansgebied in Enschede. De Walstraat kenmerkt zich door een diversiteit aan knusse winkel- en horecaformules en cultureel aanbod. Nouverture ligt in de directe omgeving, dit is de volledig gerenoveerde Twentse Schouwburg, alwaar je de synergie beleeft van horeca, unieke winkels, theater en een fraaie theatertuin.

OPPERVLAKTE
Ca. 247m² BVO

BESTEMMING
Bij de gemeente Enschede valt het onderhavige onroerend goed in het vigerende bestemmingsplan “Binnenstad 2016” en heeft hierin de enkelbestemming Centrum vastgesteld op 17-07-2017.

Artikel 4 Centrum
De voor “Centrum” aangewezen gronden zijn bestemd voor:
– het wonen, al dan niet in combinatie met een beroep of bedrijf aan huis;
– detailhandel;
– publieksgerichte dienstverlening;
– bedrijfsactiviteiten en voorzieningen, die zijn genoemd in de hoofdgroep Cultuur & Ontspanning van de bij deze regels behorende Staat van bedrijfsactiviteiten bij functiemenging (bijlage 1);
– ambachtelijke bedrijvigheid;
– horeca.

U kunt het bestemmingsplan bij ons kantoor opvragen.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het pand wordt opgeleverd in huidige staat, o.a. voorzien van:
– Afwerkvloer;
– Toilet;
– Pantry;
– Inbouw verlichtingsarmaturen;
– Inventaris ter overname.

PARKEERGELEGENHEID
Er is voldoende betaald parkeergelegenheid in de directe omgeving.

HUURPRIJS
€ 3.550,- per maand te vermeerderen met BTW.

SERVICEKOSTEN
Van toepassing / In overleg.

HUURBETALING
Per maand vooruit.

HUURTERMIJN
5 (vijf) + 5 (vijf) jaar (een kortere termijn is eventueel bespreekbaar).

INGANGSDATUM
In onderling overleg, op korte termijn mogelijk.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie c.q. waarborgsom ter grootte van minimaal 3 maanden huur inclusief BTW en inclusief servicekosten (indien van toepassing)

INDEXERING
Jaarlijks conform het prijsindexcijfer gepubliceerd door het CBS (CPI).

HUUROVEREENKOMST
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model welke door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-01-2015 is vastgesteld en op 17-2-2015 is gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20 tevens gepubliceerd op de website http://www.roz.nl, met aanvullende bepalingen door verhuurder.

BTW BELASTE HUUR
Een met BTW belaste huurprijs is voor verhuurder het uitgangspunt. Voldoet huurder niet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria, dan behoudt verhuurder zich het recht voor om het alsdan ontstane financiële nadeel voor verhuurder volledig te compenseren.

KOOPPRIJS
Op aanvraag

Prijs inventaris / goodwill bij verkoop / verhuur € 20.000,-.

VOORBEHOUD
De huidige eigenaar van het object heeft een opdracht tot dienstverlening verstrekt aan Thoma Post Bedrijfsmakelaars. Deze informatie is bedoeld als een geheel vrijblijvende aanbieding. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een bieding, worden onze opdrachtgever(s) en wij niet gebonden en leidt het evenmin tot de verplichting tot het doen van een tegenbod.

Meer informatie over dit object

Enschede – Walstraat 73- 75,

  • Hidden

Kenmerken

Overdracht

Prijs
€ 3.550,- per maand
Status
Verkocht

Gebouw

Bouwvorm
Bestaande bouw
Bog in aanbouw
Nee
Liggingen
WINKELGEBIED_STADSCENTRUM