Enschede – Kuipersdijk 3c

Status
Beschikbaar
Bouwvorm
Bestaande bouw
Meer kenmerken >

ALGEMEEN
Op een prachtige zichtlocatie aan de rand van het centrum van Enschede is een representatieve kantoorruimte beschikbaar.
De kantoorruimte ligt op loopafstand van het kernwinkelgebied en is gelegen aan een van de drukste toegangswegen van en naar het centrum. Het NS station is op loopafstand goed bereikbaar.

OPPERVLAKTE
Begane grond: circa 139 m².

BESTEMMING
Het object valt binnen het bestemmingsplan “Binnenstad 2016” en heeft hierin de bestemming “GEMENGD-2”.
BESTEMMINGSOMSCHRIJVING
a. De voor “Gemengd – 2” aangewezen gronden zijn bestemd voor:
1. publieksgerichte dienstverlening;
2. horeca in de categorieën 2a, 2b en 3a van de bij deze regels behorende Categorie-indeling horecabedrijven Binnenstad (bijlage 2);
3. maatschappelijke voorzieningen die zijn genoemd in de categorieën A en B uit de hoofdgroep “Maatschappelijk” van de bij deze regels behorende Staat van bedrijfsactiviteiten bij functiemenging (bijlage 1).

KADASTER
Gemeente Enschede, Sectie B, nummer 7618.

VOORZIENINGEN
– Vloerbedekking
– Systeemplafonds met verlichtingsarmaturen
– Databekabeling
– Pantry
– Toiletgroep
– Airco
– CV(gas) installatie met radiatoren

BEREIKBAARHEID/PARKEREN
Het object is goed bereikbaar per openbaar vervoer en per auto met ruime parkeermogelijkheden in de directe omgeving, zowel voor de deur als in de Van Heek parkeergarage (tegen betaling).

HUURPRIJS
€ 1.500,- per maand te vermeerderen met BTW.

SERVICEKOSTEN
Huurder is direct contractant met de openbare nutsbedrijven voor het vastrecht, verbruik en levering van gas, water en elektra en dient derhalve zelf zorg te dragen voor het afsluiten van correcte overeenkomsten.

HUURTERMIJN
5 (vijf) jaar, kortere perioden zijn bespreekbaar.

HUUROPTIES
5 (vijf) jaar, waarna telkens te verlengen met 5 (vijf) jaar.

HUURBETALING
Per maand vooruit.

INGANGSDATUM
In nader overleg.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie c.q. waarborgsom ter grootte van minimaal 3 maanden huur incl. BTW.

INDEXERING
Jaarlijks conform het prijsindexcijfer gepubliceerd door het CBS (CPI).

HUUROVEREENKOMST
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model welke opgesteld is door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

BTW BELASTE HUUR
Een met BTW belaste huurprijs is voor verhuurder het uitgangspunt. Voldoet huurder niet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria, dan behoudt verhuurder zich het recht voor om het alsdan ontstane financiële nadeel voor verhuurder volledig te compenseren.

DISCLAIMER
Alhoewel deze tekst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld kunnen noch opdrachtgever noch Thoma Post Bedrijfsmakelaars aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden dan wel voor verwachtingen gebaseerd op deze tekst, welke als vrijblijvende informatie dient te worden beschouwd. Overigens wordt onze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat, in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd krachtens de door ons afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

VOORBEHOUD
De huidige eigenaar van het object heeft een opdracht tot dienstverlening verstrekt aan Thoma Post bedrijfsmakelaars. Deze informatie is bedoeld als een geheel vrijblijvende aanbieding. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een bieding, worden onze opdrachtgever(s) en wij niet gebonden en leidt het evenmin tot de verplichting tot het doen van een tegenbod.

Meer informatie over dit object

Enschede – Kuipersdijk 3c,

  • Hidden

Kenmerken

Overdracht

Prijs
€ 1.500,- per maand
Status
Beschikbaar
Type aanvaarding
In overleg

Gebouw

Bouwvorm
Bestaande bouw
Bog in aanbouw
Nee
Liggingen
WINKELGEBIED_STADSCENTRUM