Enschede – Eeftinksweg 37

Status
Beschikbaar
Bouwvorm
Bestaande bouw
Meer kenmerken >

OBJECT/LIGGING
Langs de Zuiderval, nabij het centrum en diverse invalswegen gelegen, complete en praktisch ingerichte kantoorruimte gelegen op de 2e verdieping. De kantoorruimte maakt deel uit van een modern en representatief bedrijfsverzamelgebouw van 14 units, waarin o.a. reeds zijn gevestigd een tandartsenpraktijk, een tandtechnisch laboratorium, een advocatenkantoor, een zorgbureau en een kapperszaak.

BEREIKBAARHEID
Het object is zowel met eigen vervoer als met openbaar vervoer uitstekend bereikbaar. De op- en afrit van de A35 is op ca. 5 minuten rijafstand gelegen. Op loopafstand is een bushalte aanwezig, welke in directe verbinding staat met het centraal NS-station van Enschede.

KADASTER
Gemeente Lonneker, sectie P, nummer 2564, groot 73 m².

OPPERVLAKTE
70 m², gelegen op de 2e verdieping.

BESTEMMING
Bij de gemeente Enschede valt het onderhavige onroerend goed in het vigerende bestemmingsplan Hogeland zuid, Varvik en Diekman. De bestemming van het perceel is: Gemengd -3.

De voor “Gemengd – 3” aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven, die zijn genoemd in categorie A van de bij deze regels behorende Staat van bedrijfsactiviteiten bij functiemenging (bijlage 3),
b. dienstverlening, met dien verstande dat uitsluitend zakelijke dienstverlening, niet zijnde kantoor, is toegestaan;
c. maatschappelijke voorzieningen, met dien verstande dat deze functie is beperkt tot maatschappelijk voorzieningen die zijn genoemd in categorie A van de bij deze regels behorende Staat van bedrijfsactiviteiten bij functiemenging (bijlage 3);

OPLEVERINGSNIVEAU
Het pand wordt opgeleverd in de huidige staat, o.a. voorzien van:
• Eigen CV installatie
• Mandelige pantry
• Mandelig toilet
• Brandslanghaspel
• Aanwezige databekabeling en patchkast
• Goede staat van onderhoud
• Zichtlocatie
• Nabij A35 en centrum

PARKEERGELEGENHEID
Parkeergelegenheid op loopafstand.

HUURPRIJS
€ 875,– per maand te vermeerderen met BTW, inclusief servicekosten en schoonmaak van de mandelige ruimten.

SERVICEKOSTEN
Inclusief.

HUURBETALING
Per maand vooruit.

HUURTERMIJN
5 (vijf) + 5 (vijf) jaar (een kortere termijn is eventueel bespreekbaar).

INGANGSDATUM
In onderling overleg, op korte termijn mogelijk.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie c.q. waarborgsom ter grootte van minimaal 3 maanden huur inclusief BTW en inclusief servicekosten (indien van toepassing)

INDEXERING
Jaarlijks conform het prijsindexcijfer gepubliceerd door het CBS (CPI).

HUUROVEREENKOMST
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model welke door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-01-2015 is vastgesteld en op 17-2-2015 is gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20 tevens gepubliceerd op de website http://www.roz.nl, met aanvullende bepalingen door verhuurder.

BTW BELASTE HUUR
Een met BTW belaste huurprijs is voor verhuurder het uitgangspunt. Voldoet huurder niet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria, dan behoudt verhuurder zich het recht voor om het alsdan ontstane financiële nadeel voor verhuurder volledig te compenseren

VOORBEHOUD
De huidige eigenaar van het object heeft een opdracht tot dienstverlening verstrekt aan Thoma Post Bedrijfsmakelaars. Deze informatie is bedoeld als een geheel vrijblijvende aanbieding. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een bieding, worden onze opdrachtgever(s) en wij niet gebonden en leidt het evenmin tot de verplichting tot het doen van een tegenbod.

Meer informatie over dit object

Enschede – Eeftinksweg 37,

  • Hidden

Kenmerken

Overdracht

Prijs
€ 875,- per maand
Status
Beschikbaar
Type aanvaarding
In overleg

Gebouw

Bouwvorm
Bestaande bouw
Bog in aanbouw
Nee
Liggingen
BEDRIJVENTERREIN, KANTORENPARK