Borculo – Hambroekweg 8, € 595.000,- k.k.

Status
Beschikbaar
Oppervlakte
4.048 m2
Bouwvorm
Bestaande bouw
Meer kenmerken >

OBJECT/LIGGING
Centraal gelegen in de toeristische Achterhoek multifunctioneel horeca object.

Gelegen aan de rand van de plaats Borculo in het recreatiegebied Hambroekplas, bieden wij voor verkoop aan een multifunctioneel horeca object. Het betreft een kleinschalig hotel – restaurant, conferentieruimte, zalen, midgetgolf, kegelbanen en een woonstudio. Tevens zeer geschikt als bed & breakfast.

Naast toeristen heeft deze locatie een vast klantenbestand van omliggende internationaal georiënteerde bedrijven.

Recreatiegebied Hambroekplas, wateroppervlak ca. 10 ha, biedt een mooi strand om te zonnen, zwemmen, vissen en kanoën.

OPPERVLAKTE
Totale oppervlakte circa 1.100 m²
Het horecaobject heeft 10 hotelkamers

KADASTER
Gemeente Borculo
Sectie G
Nummer 535
Kadastrale grootte 4.048 m²

BIJZONDERHEDEN
Betreft een perceel met een erfpachtovereenkomst waarvan de canon € 15.000,- op jaarbasis bedraagt.

BESTEMMING
Het object valt binnen het bestemmingsplan “Buitengebied Berkelland”

De voor ‘Horeca’ aangewezen gronden zijn bestemd voor onder andere:
a. horecabedrijven met bijbehorende voorzieningen die zijn genoemd in de categorie 1 en 2 van Bijlage 4 Staat van bedrijfsactiviteiten,
b. horecabedrijven met bijbehorende voorzieningen in een hogere milieucategorie, uitsluitend zoals opgenomen in de ‘Tabel Horeca’ bij dit artikel;
c. wonen in een bedrijfswoning;
d. aan-huis-verbonden beroepen en bedrijven;
e. terras, tuinen en erven;
f. speelvoorzieningen;
g. groenvoorzieningen in de vorm van erfbeplanting, waaronder beplanting ten behoeve van landschappelijke inpassing;
h. (onverharde) paden en wegen;
i. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals water en waterhuishoudkundige voorzieningen, nutsvoorzieningen, erfverhardingen en parkeervoorzieningen; en overeenkomstig de in 11.1.2. opgenomen nadere detaillering van de
bestemmingsomschrijving.

U kunt het bestemmingsplan bij ons kantoor opvragen.

OPLEVERINGSNIVEAU
De aanwezige inventaris behoort tot het verkochte.

PARKEERGELEGENHEID
Er is voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein

VRAAGPRIJS
€ 595.000,– kosten koper

KOSTEN KOPER
De overdrachtsbelasting en notariskosten zijn voor rekening van de koper.

INFORMATIE
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie c.q. waarborgsom ter grootte van 10% van de aankoopsom excl. BTW.

VOORBEHOUD
De huidige eigenaar van het object heeft een opdracht tot dienstverlening verstrekt aan Thoma Post Bedrijfsmakelaars. Deze informatie is bedoeld als een geheel vrijblijvende aanbieding. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een bieding, worden onze opdrachtgever(s) en wij niet gebonden en leidt het evenmin tot de verplichting tot het doen van een
tegenbod.

Meer informatie over dit object

Borculo – Hambroekweg 8,

  • Hidden

Kenmerken

Overdracht

Prijs
€ 595.000,- k.k.
Status
Beschikbaar

Gebouw

Bouwvorm
Bestaande bouw
Perceel
4.048 m2
Bog in aanbouw
Nee
Liggingen
LANDELIJK_GEBIED