Beekbergen – Tullekensmolenweg 47, € 999.999,- k.k.

Status
Verkocht onder voorbehoud
Oppervlakte
11.620 m2
Bouwvorm
Bestaande bouw
Meer kenmerken >

GEEN BEZICHTIGINGEN MEER MOGELIJK, BIEDINGTRAJECT IS GESLOTEN

INTRODUCTIE
Op de overgang van de bosrijke Veluwe naar het glooiende coulisselandschap van de IJsselvallei ligt direct ten zuiden van Apeldoorn het pittoreske dorp Beekbergen. Buiten de bebouwde kom van Beekbergen bevinden zich dankzij de ligging aan de Veluwerand een groot aantal bungalowparken, campings en hotels en daarnaast ook verscheidene verzorgings/verpleegtehuizen. Centraal door de kern van Beekbergen loopt de Dorpstraat, waarlangs zich het merendeel van de winkels en horecagelegenheden bevindt. Dankzij de zeer korte afstand tot het knooppunt van de snelwegen A1 en A50 zijn alle delen van het land goed bereikbaar. Steden als Zwolle, Deventer, Amersfoort en Arnhem zijn binnen 30 minuten te bereiken en bent u binnen een uur in de Randstad of Twente!
Om deze reden is Beekbergen bij forenzen zeer populair als landelijke woonbestemming, met alle gemakken van de grote stad Apeldoorn binnen handbereik.

UITGEBREIDE INFORMATIE – DATAROOM
Uitgebreide informatie incl. biedingsformulier is te vinden op: tullekensmolenweg47.nl.

DE LOCATIE
Net buiten het dorp gelegen, heeft Thoma Post Bedrijfsmakelaars namens eigenaar Stichting Iriszorg de prachtige locatie “RuitersErve” gelegen aan de Tullekensmolenweg 47-51 in de verkoop gekregen. In overleg met onze opdrachtgever is gekozen voor een Verkoop bij Inschrijving. De fraaie locatie RuitersErve is uniek gelegen te midden van de bossen en op fietsafstand van alle voorzieningen in de dorpskern van Beekbergen: winkels, basisscholen en vele sociale (sport-) activiteiten. Ook de schitterende golfbaan De Scherpenbergh in Lieren ligt op korte afstand. Een fantastische locatie voor allerlei doeleinden, waaronder het (her)ontwikkelen ten behoeve van wonen ! De Gemeente Apeldoorn heeft daarvoor al haar medewerking toegezegd.
De locatie omvat een perceel van ca. 11.600 m² met daarop een vijftal vrijstaande gebouwen, te weten:
• het royale hoofdgebouw, de “Villa”, bestaande uit:
Kelderruimte
Begane grond: entree, hal, achterentree, 4 slaapkamers, 2 zitkamers en royale woonkamer, 2 toiletruimtes en badkamer.
1e verdieping: overloop, 7 slaapkamers, toilet en badkamer.
2e verdieping: overloop, 5 slaapkamers en 2 toiletruimtes.

• het woonobject, het “Koetshuis”, bestaande uit:
Begane grond: royale open groepsruimte van circa 80 m2, toilet en opstelling keuken.
1e verdieping: 4 kamers elk met eigen wastafel, badkamer, toilet en keuken.
2e verdieping: vliering.

• het woonobject de “Bungalow”, bestaande uit:
Begane grond: 6 kamers elk voorzien van eigen wastafel, keuken en toilet.
Verdieping: zolderruimte.

• de “Schuur”
Garage en opslagruimte voor materieel.

• de historische watermolen “Ruitersmolen”.
Het betreft een gemeentelijk monument, dat door de Stichting Vrienden van de Ruitersmolen vele jaren geleden is gerestaureerd en in de huidige staat is gebracht. De Stichting beheert, onderhoudt en exploiteert de molen en stelt deze open voor publiek. Verkoper wenst deze waardevolle invulling bij de verkoop van deze locatie te waarborgen. Dat houdt in dat de molen met ondergrond kan worden meeverkocht, waarbij de Stichting de molen met omliggende grond kan huren van de nieuwe eigenaar. Daarvoor is een concept-huurovereenkomst opgesteld, die tegelijkertijd met de eigendomsoverdracht getekend zal worden. Dit concept is als bijlage bij dit Verkoopmemorandum in de dataroom opgenomen. Naar mening van Verkoper wordt daarmee het voortbestaan van de Stichting en haar werkzaamheden gewaarborgd, zonder de belangen van de nieuwe eigenaar uit het oog te verliezen. Uiteraard kan met wederzijds goedkeuren van dit concept worden afgeweken.
Een andere mogelijkheid is, dat de molen met ondergrond in eigendom wordt overgedragen aan de Stichting, waarbij dan uitsluitend ten behoeve van bereikbaarheid van de molen voor het eigen personeel, onderhoudsdiensten, mindervaliden en bevoorrading een erfdienstbaarheid zal worden gevestigd waarbij het recht van overpad wordt geregeld om te komen en te gaan van en naar de Tullekensmolenweg. Bezoekers van de molen kunnen te voet via een openbaar (klompen)pad, dat deels buiten en deels over het verkochte perceel loopt, de molen bereiken. Het verloop van dit pad is als bijlage bij het concept van de huurovereenkomst opgenomen en dus ook als bijlage bij de verkoopinformatie gevoegd. Informatie over de doelstellingen van de Stichting Vrienden van de Ruitersmolen is in de dataroom opgenomen.

BIEDINGSPROCES
U kunt zelf via het Biedingsformulier aangeven welke variant van eigendomsverwerving uw voorkeur heeft. Kiest u op het Biedingsformulier voor variant (A) en biedt u dus uitsluitend op het geheel en accepteert u de huurovereenkomst zoals deze in concept in de dataroom is opgenomen of maakt u met wederzijds goedkeuring met huurder een andere afspraak. Brengt u alleen een bieding uit op het perceel exclusief de molen (variant B), dan geeft u daarmee aan de molen met ondergrond juist NIET in eigendom te willen verwerven en accepteert u het feit dat de molen met ondergrond in eigendom wordt overgedragen aan de Stichting. Wanneer het u niet uitmaakt, kunt u het best zowel onder (B) als (C) een bod uitbrengen. U doet een bieding op het perceel exclusief molen met ondergrond (B) en tevens een afzonderlijke bieding voor de molen met ondergrond (C). Daarbij laat u de keus aan verkoper om de molen met ondergrond al dan niet aan u te verkopen. Kiest Verkoper er voor om de molen met ondergrond (incl. het recht van overpad) over te dragen aan de Stichting, dan kan Verkoper u wel het overige deel conform uw bod onder (B) gunnen.

KADASTER
Gemeente Beekbergen, Sectie M,Nummer 1353
Grootte (*betreft voorlopige inmeting na afsplitsing watermolen) 1 hectare, 16 are en 20 centiare.

BESTEMMINGSPLAN
Het onderhavige onroerend goed valt in het “Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Beekbergen en Loenen”. De bestemming van het perceel betreft MAATSCHAPPELIJK, waarbij de aangewezen gronden bestemd zijn voor:
– maatschappelijke voorzieningen van de categorie 1 zoals vermeld in “Lijst 1 – Activiteiten” te weten: gezondheids- en welzijnszorg waaronder klinieken en dagverblijven, uitvaartcentra, kantoorfunctie openbaar bestuur;
– bedrijfswoningen;
– verblijfsrecreatie, uitsluitend in geval als zodanig aangegeven;
– beroepsuitoefening aan huis;
– speelplaatsen;
– groenvoorziening.
Ter hoogte van de vijver is de bestemming “natuur” inhoudende: bos en natuurgebied, recreatief medegebruik.

BEOORDELING PRINCIPEVERZOEK GEMEENTE APELDOORN
In december 2019 is er door de eigenaar een “principeverzoek RuitersErve” ingediend bij de Gemeente Apeldoorn. Dit verzoek voorziet in het herontwikkelen van de zorglocatie naar een woonlocatie.

De uitkomst van het ingediende principe verzoek en voorgestelde ontwikkeling is bestempeld als KANSRIJK en bestaat uit de volgende onderdelen:
– het realiseren van vier appartementen in de “Villa
– het realiseren van één woning in het “Koetshuis”
– het slopen van de “Bungalow” om elders op het terrein een nieuw gebouw terug te bouwen

PROCES EN VOORWAARDEN
In overleg met onze opdrachtgever is gekozen voor een Verkoop bij Inschrijving, waarbij het object minimaal 8 weken openbaar te koop zal worden aangeboden. Belangstellenden kunnen zich via de aanmeldingen op onze eigen site (thomapost.nl), op Funda In Business en uiteraard ook via de dataroom tullekensmolenweg47.nl oriënteren en bij gebleken belangstelling één van de kijkdagen bezoeken.
Deze kijkdagen zijn:
– woensdag 21 april van 14.00 – 16.00 uur
– donderdag 29 april van 10.00 – 12.00 uur
– maandag 10 mei van 15.00 – 17.00 uur
– donderdag 20 mei van 15.00 – 17.00 uur
In verband met het huidig gebruik van de locatie in deze coronatijd, is het aantal kijkers per keer gemaximeerd. Om die reden is het uitsluitend mogelijk om via een telefonische reservering een kijkafspraak te maken. Belangstellenden kunnen uitsluitend via het Biedingsformulier (tot uiterlijk 11 juni 2021) een bod uitbrengen en (globaal) haar of zijn plannen met de locatie kenbaar maken. Onze opdrachtgever zal naast de hoogte van het bod óók het plan in gunningsproces meewegen. Om die reden kan opdrachtgever beslissen om vóór de uiteindelijke gunning, met enkele gegadigden een gesprek aan te gaan.

Onderdeel van het proces is de goedkeuring van het College Sanering Zorginstellingen (CSZ), de Raad van Toezicht en de bank. Daarvoor is een periode van ca. 6 tot 8 weken uitgetrokken, waardoor de definitieve gunning in week 28/29 (medio juli 2021) wordt verwacht. Tenzij u op het Biedingsformulier anders aangeeft, gaan wij ervan uit dat u bieding derhalve tot week 30 geldig is. De eigendomsoverdracht zal daarna in overleg met de koper worden bepaald, doch niet later dan medio september plaatsvinden.

UITGANGSPUNTEN TRANSACTIE
Gegadigden dienen hun eigen kosten te dragen, inclusief de kosten voor een due diligence traject en eventueel juridisch en fiscaal advies. De verkoper heeft Thoma Post Bedrijfsmakelaars aangesteld als exclusieve makelaar van het verkoopproces. Potentiële kopers zijn niet verantwoordelijk voor eventuele courtages aan Thoma Post Bedrijfsmakelaars.
Het object zal “as is, where is” worden verkocht, om deze reden dus zonder enige verklaringen of garanties met betrekking tot de huidige juridische, milieu-, technische en/of fiscale aspecten van de objecten en zonder garanties over de afwezigheid van gebreken, lasten en/of beperkingen, tenzij in dit Verkoopmemorandum vermeldt of als informatie in de dataroom opgenomen.
Het uitbrengen van een bieding heeft niet tot gevolg dat voor verkoper verplichtingen ontstaan, ook niet om (verdere) informatie te verschaffen of te onderhandelen. De acceptatie van een bieding zonder dat dit is uitgewerkt in een schriftelijke koopovereenkomst zal van de zijde van verkoper nimmer leiden tot een verplichting tot levering of anderszins jegens koper. Na gunning zal de koopovereenkomst door Thoma Post Bedrijfsmakelaars worden opgesteld.

Meer informatie over dit object

Beekbergen – Tullekensmolenweg 47,

  • Hidden

Kenmerken

Overdracht

Prijs
€ 999.999,- k.k.
Status
Verkocht onder voorbehoud

Gebouw

Bouwvorm
Bestaande bouw
Perceel
11.620 m2
Bog in aanbouw
Nee
Liggingen
LANDELIJK_GEBIED