Apeldoorn – Laan van Westenenk 94

Status
Beschikbaar
Bouwvorm
Bestaande bouw
Meer kenmerken >

Fraaie bedrijfsruimte op zeer gunstige locatie gelegen in Apeldoorn West. De bedrijfsruimte ligt nabij de autosnelweg A1 en is omgeven door toonaangevende bedrijven waaronder o.a. Norel, Fietscity, A-vision en Bassam.

De bedrijfsruimte beschikt over een dubbele overheaddeur aan de voorzijde en gestapelde kantoorruimten welke bereikbaar zijn middels de hoofdentree.

OPPERVLAKTE
Ca. 1.455 m² bedrijfsruimte en ca. 185 m² kantoorruimte. De hoogte van de hal is ca. 7.50 meter en de vrije hoogte bedraagt ca. 5.00 meter. De bedrijfsruimte is aansluitend uit te breiden.

HUURTERMIJN
5 jaar

OPLEVERINGSNIVEAU

Kantoorruimte:
• Systeemplafond met verlichting
• Toiletruimte
• Pantry
• CV verwarming met radiatoren

Bedrijfsruimte:
• Dubbele, elektrisch bedienbare overheaddeuren
• Direct gestookte heater
• Verlichting
• Industrieplaten vloer, dan wel betonvloer. De vloerbelasting is ca. 2.000 kg per m²

HUURPRIJS
€ 40,- per m2 per jaar, te vermeerderen met BTW

HUURBETALING
Per 3 maanden, vooruit te betalen

PARKEERVOORZIENINGEN
Voldoende op eigen terrein aanwezig

OMZETBELASTING
Huurder en verhuurder dienen een optieverzoek in bij de Inspectie tot een met BTW belaste verhuur. Indien op basis van de nieuwe BTW wetgevingsvoorstellen huurder niet aan het criterium “meer dan 90% BTW belaste presentaties verrichten voldoet”, en zodoende het verzoek om BTW belaste presentaties niet geaccepteerd wordt, dan zal de huurprijs worden verhoogd met een nader over een te komen percentage.

AANVAARDING
In overleg

BESTEMMING
Bij de gemeente Apeldoorn valt het onderhavige onroerend goed in het vigerende bestemmingsplan Brouwersmolen. De bestemming van het perceel is: bedrijventerrein-1. U kunt het bestemmingsplan bij ons kantoor opvragen.

HUURPRIJSAANPASSING
De huurprijs zal jaarlijks worden aangepast overeenkomstig de maandprijsindexering volgens de CBS-cijfers “alle huishoudens”, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie ter grootte van een bruto betalingsverplichting van drie maanden huur inclusief BTW.

HUUROVEREENKOMST
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad van Onroerende Zaken is vastgesteld in juli 2003, met bijbehorende Algemene Bepalingen welke op 11 juli 2003 zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Den Haag onder nummer 72/2003.

VOORBEHOUD(EN)
Eventuele huurtransacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw. Tot deze goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel vrijblijvend.

Meer informatie over dit object

Apeldoorn – Laan van Westenenk 94,

  • Hidden

Kenmerken

Overdracht

Prijs
€ 40,- per m2 per jaar
Status
Beschikbaar
Type aanvaarding
In overleg

Gebouw

Bouwvorm
Bestaande bouw
Bog in aanbouw
Nee
Liggingen
BEDRIJVENTERREIN
Parkeerfaciliteiten
Voldoende op eigen terrein