Actievoorwaarden

Hieronder vind je de voorwaarden en spelregels die gelden voor alle acties van Thoma Post Makelaars. Lees ze goed door en je bent volledig op de hoogte van de regels die gelden.

Voorwaarden en spelregels

1. Acties worden uitgeschreven door Thoma Post Makelaars. De volgende voorwaarden zijn van toepassing.

2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u een inschrijfformulier heeft ingevuld en verzonden.

3. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname.

4. Iedere gouden tipgever (dat wil zeggen: degene die de uiteindelijke koper heeft aangedragen) ontvangt een dinercheque na verkoop van het huis.

5. Thoma Post Makelaars kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

6. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

7. Medewerkers van Thoma Post Makelaars en overige vestigingen van Thoma Post Makelaars zijn uitgesloten van deelname.

8. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd. De persoonsgegevens die in het kader van acties worden verkregen, worden alleen gebruikt door Thoma Post Makelaars en worden niet verstrekt aan derden.

9. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Thoma Post Makelaars.

10. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

11. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Thoma Post Makelaars via: 053 4340038 of per e-mail via: marketing@thomapost.nl.

12. De inhoud van de voorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie. Aan de voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.